Lp.


Położenie nieruchomości
[ul.]
Powierzchnia
[ha]
Przeznaczenie nieruchomości Cel zbycia  Data zbycia 
1. rejon ul. Wąwozowej 1,0267 przeznaczenie podstawowe: na stację paliw, usługi związane z obsługą pojazdów oraz o przeznaczeniu dopuszczalnym na usługi inne na potrzeby przeznaczenia podstawowego;
przeznaczeni podstawowe na obsługę komunikacji zbiorowej, pętle wraz z przystankami końcowymi komunikacji autobusowej, usługi z zakresu obsługi podróżnych, usługi związane z obsługą pojazdów, zieleń urządzona.
Aport prawa własności nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika oraz aport prawa własności nieruchomości 31.08.2021 r.