Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Wszystkie bieżące informacje na temat funkcjonowania miasta i jednostek miejskich w czasie epidemii można znaleźć na stronie www.koszalin.pl

Uwaga Podatnicy podatków lokalnych: od 2020 roku obowiązują nowe ogólnopolskie wzory formularzy podatkowych (dostępne pod linkiem Podatki lub na Portalu podatkowym ministerstwa finansów).

Uwaga: od 2020 roku każdy podatnik posiada indywidualne konta bankowe do wpłat dotyczących podatków.

 

 
Urząd Miejski
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 94 34 88 600

fax 94 34 22 478,  94 34 88 625
e-mail:
um.koszalin@um.koszalin.pl

URL strony podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Koszalinie: http://bip.koszalin.pl

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:

/UMKoszalin/SkrytkaESP  - jeżeli masz konto na ePUAP i chcesz złożyć pismo ogólne do urzędu kliknij tutaj  
instrukcja składania pisma ogólnego do Urzędu kliknij tutaj

 

  
NIP Koszalin Miasto na prawach powiatu 669-23-85-366
Regon Gmina Miasto Koszalin 330920802

NIP Urząd Miejski 669-10-11-103
  Regon Urząd Miejski 000590651

Rada Miejska w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 94 34 88 640
fax 94 34 22 478
e-mail:
biuro.rm@um.koszalin.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel.   94 34 88 617
Infolinia  0800 16 50 10

Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Dąbrówki 1
tel. 94 34 88 835
Godziny przyjmowania klientów w USC:
w poniedziałek: w godz. 900 - 1700  Referat zgonów  800 - 1600
od wtorku do piątku w godz. 800 - 1400
ważne informacje USC kliknij tutaj
Urząd Miejski czynny jest
w poniedziałek w godz. 900 - 1700
od wtorku do piątku w godz. 715 - 1515
Godziny przyjmowania klientów:
w poniedziałek w godz. 900 - 1700
od wtorku do piątku w godz. 800 - 1430
Godziny przyjmowania klientów przez pracowników Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia:
od poniedziałku do piątku w godz. 745 - 1545
Kasy Urzędu czynne są:
w poniedziałek w godz. 900 - 1700
od wtorku do piątku w godz. 800 - 1445
numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Koszalinie
 
mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3:
 
07 1140 1137 0000 2444 4400 1033
 - wpłaty z tytułu opłaty skarbowej np:
   opłaty za wszelkie pełnomocnictwa, zaświadczenia itp.
 
41 1140 1137 0000 2444 4400 1003
  - wpłaty za  mandaty Straży Miejskiej,
  - opłaty cywilnoprawne (użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa, najem gruntów, 
    kaucje, sprzedaż mienia, opłaty za przekształcenia),
  - należności publicznoprawne (opłata adiacencka, opłata planistyczna),
  - opłaty dotyczące Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
  - opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).
 
XX 1140 2118 4447 XXXX XXXX XXXX
  - rachunki bankowe generowane INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO PODATNIKA,
  - wpłaty z tytułu podatków (nieruchomości, leśny, rolny, środków transportowych.
 
30 1140 1137 0000 2444 4400 1007
 - wpłaty dotyczące Skarbu Państwa (w tym użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) oraz informacji adresowych,
 - opłata za wydanie kart parkingowych.
 
06 1140 2118 0000 2444 4400 1145
 - rachunek dla osób, które złożyły deklaracje za  Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, a nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego.
 
 
78 1140 2118 0000 2444 4400 1304
- rachunek bankowy do wpłat wadiów
 
 
Kod SWIFT: BREX PL PW + numer rachunku
Kod IBAN: PL+ numer rachunku
Wpłat można również dokonywać w kasach Oddziału Korporacyjnego mBanku S.A. przy ul. Okrzei 3 w Koszalinie (Budynek Galerii Kosmos) w godz. 8-16.
 
 
Numery telefonów 

tel. 94 34 88 603   Sekretariat Prezydenta Miasta Koszalina
tel. 94 34 88 852   Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji
tel. 94 34 88 852   Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej 
tel. 94 34 88 852   Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej 
tel. 94 34 88 605   Sekretariat Sekretarza Miasta
tel. 94 34 88 733   Sekretariat Skarbnika Miasta
tel. 94 34 88 606   Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji
tel. 94 34 88 610   Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
                              tel. 94 34 88 611     Referat  Organizacyjny
                              tel. 94 34 88 626     Referat Obsługi Urzędu
                              tel. 94 34 88 612     Referat Obsługi Klienta
tel. 94 34 88 620   Dyrektor Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi

tel. 94 34 88 771   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki
                              tel. 94 34 88 772     Kancelaryjna obsługa wydziału
                             
tel. 94 34 88 773     Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
                              tel. 94 34 88 778     Referat Urbanistyki  
> tel. 94 34 88 770    Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
                              tel. 94 34 88 607     Referat Rozwoju Miasta
                              tel. 94 34 88 798     Referat Funduszy
                              tel. 94 34 88 798     Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
> tel. 94 34 88 822   Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
                              tel. 94 34 88 831     Sekretariat
                              tel. 94 34 88 823     Obsługa klienta (wypisy, wyrysy, informacje z operatu ewidencyjnego)
                              tel. 94 34 88 826     Referat Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
                              tel. 94 34 88 783     Referat Geodezji i Katastru 
tel. 94 34 88 800   Dyrektor Wydziału Nieruchomości
                              tel. 94 34 88 808     Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości
                              tel. 94 34 88 801     Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta
                              tel. 94 34 88 814     Referat Sprzedaży Lokali i Opłat
                              tel. 94 34 88 817     Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń
                              tel. 94 34 88 813     Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

tel. 94 34 88 673   Dyrektor Wydziału Inwestycji
                              tel. 94 34 88 676     Referat Nadzoru Inwestycyjnego
tel. 94 34 88 684   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

                              tel. 94 34 88 688      Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 94 34 88 657   Dyrektor Wydziału Komunikacji
                              tel. 94 34 88 663     Referat Rejestracji Pojazdów
                              tel. 34 88 660 lub 661     Wydawanie Praw Jazdy
                              tel. 94 34 88 658     Ośrodki Szkolenia i Stacje Kontroli Pojazdów
                              tel. 94 34 88 659     Przewozy Osób i Rzeczy
tel. 94 34 88 693   Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
                              tel. 94 34 88 695     Referat Ewidencji Ludności
                              tel. 94 34 88 701     Referat Dokumentów Tożsamości i Spraw Wojskowych
> tel. 94 34 88 720   Dyrektor Wydziału Edukacji
                              tel. 94 34 88 727     Referat Wydatków i Analiz Oświatowych
                              tel. 94 34 88 719     Referat Projektów Edukacyjnych
> tel. 94 34 88 710   Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych
                              tel. 94 34 88 707     Referat Kultury i Sportu

                              tel. 94 34 88 715     Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
                              tel. 94 34 88 777     Referat Organizacji Pozarządowych
tel. 94 34 88 757   Dyrektor Wydziału Finansowego
                              tel. 94 34 88 758     Referat Budżetu i Analiz
                              tel. 94 34 88 761     Referat Wymiaru Podatków
tel. 94 34 88 732   Dyrektor Wydziału Księgowości
                              tel. 94 34 88 746     Referat Dochodów
                              tel. 94 34 88 734     Referat Windykacji
                              tel. 94 34 88 740     Referat Wydatków
                              tel. 94 34 88 750     Referat Egzekucji
tel. 94 34 88 639   Dyrektor Biura Rady Miejskiej
tel. 94 34 88 754   Dyrektor Wydziału Informatyki
tel. 94 34 88 615   Kierownik Biura Kontroli
tel. 94 34 88 654   Kierownik Biura Zamówień Publicznych
tel. 94 34 88 891   Dyrektor Wydziału Środowiska
tel. 94 34 88 893, 94 34 88 884  przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 94 34 88 835   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
                              tel. 94 34 88 838    Z-ca Kierownika USC ds. Spraw urodzeń
                              tel. 94 34 88 836    Z-ca Kierownika USC ds. Archiwum i Zgonów
> tel. 94 34 88 601   Kierownik Biura Działalności Gospodarczej
                              tel. 94 34 88 796 Ewidencja działalności gospodarczej
                              tel. 94 34 88 795 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

tel. 94 34 25 995   Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
tel. 94 34 88 619   Komendant Straży Miejskiej
tel. 94 34 88 631   Koordynator Zespołu Radców Prawnych
tel. 94 34 88 844   Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
tel. 94 34 88 637   Audytor wewnętrzny
tel. 94 34 88 793   Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia
lub +48 504 049 375
tel. 94 34 88 842   Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji
tel. 94 34 88 843   Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień
tel. 94 34 88 613   Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
tel. 94 34 88 845   Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
tel. 94 34 88 717   Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
tel. 94 34 83 954   Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
                           tel. 94 34 83 956 Sekretarz Zespołu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij