W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Ważne informacje dla klientów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

Wersja strony w formacie XML
Informacje związane z epidemią COVID-19

 

KOMUNIKAT
w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz wydawania legitymacji

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Koszalinie informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz.568) przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:

1. Orzeczenia, których ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy ( tj. w okresie od 09.12.2019 r. do 07.03.2020r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


2. Karty parkingowe:

a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do odwołania posiedzenia składów orzekających odbywają się bez udziału osoby orzekanej, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku będzie uznana za wystarczającą - §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.03.2020 r., poz 534.

W związku z powyższym:
- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności - z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacją medyczną,
- wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień z załączoną dokumentacją medyczną,
- odwołanie od wydanego orzeczenia,
- korespondencję dot. prowadzonych spraw,

należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Al. Monte Cassino 13, 75-414 Koszalin albo dostarczyć  do Urzędu Miejskiego w Koszalinie (za wejściem głównym umieszczona jest urna) w kopercie zaadresowanej na Miejski Zespół.

UWAGA!

W związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., w nawiązaniu do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie będzie:

- przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu

- wysyłał karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego (ZA ZGODĄ STRONY)

 

1. W przypadku legitymacji osoby niepełnosprawnej do kompletnie wypełnionego wniosku należy dołączyć:

- zdjęcie  o wymiarach 35x45mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej,

- oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji: wzór treści oświadczenia do pobrania poniżej komunikatu

- zgodę na przesłanie legitymacji pocztą: wzór treści zgody do pobrania poniżej komunikatu

- kserokopię dowodu osobistego z zaczernionymi polami dotyczącymi imion rodziców oraz nazwiska rodowego

- w przypadku wydania orzeczenia przez inny zespół orzekania – jego kserokopia.

 

2. W przypadku wniosku o wydanie karty parkingowej wniosek winien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej oraz wzorem podpisu, który należy złożyć w środku ramki na stronie 3, (w okresie trwania stanu epidemii bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w siedzibie Zespołu).

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć :

- zdjęcie o wymiarach 35x45mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej,

- oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji: wzór treści oświadczenia do pobrania poniżej komunikatu

- potwierdzenie dokonania opłaty za kartę parkingową w wysokości 21 zł. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Koszalin o numerze: 30 1140 1137 0000 2444 4400 1007 (tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej), wskazując w polu „nazwa zleceniodawca”  imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z karty parkingowej oraz dokładny adres zamieszkania z podaniem kodu pocztowego. 
Opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie

- zgodę na przesłanie karty parkingowej pocztą: Załącznik - treść zgody do pobrania poniżej komunikatu

- kserokopię dowodu osobistego z zaczernionymi polami dotyczącymi imion rodziców oraz nazwiska rodowego

- w przypadku wydania orzeczenia przez inny zespół orzekania – jego kserokopia
proszę o podanie numer telefonu kontaktowego

W przypadku trudności lub wątpliwości związanych z wypełnianiem w/w wniosków zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 94 348-39-54, 94-398-39-55, 94 348-39-56, aby uniknąć konieczności dodatkowej procedury uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku.

Wzory oświadczenia i zgody poniżej:

 

     

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane