Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Statystyki oglądalności BIP od dnia 24.02.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 9207
Ważna Informacja 2020
Pakiet dla Przedsiębiorców 1643
Numery kont bankowych 1419
BZP-6.271.1.13.2020.AP 1200
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koszalinie 1192
WYKAZ KART USŁUG 1098
Prezydent Miasta 831
BZP-5.271.1.12.2020.AB 797
Zatrudnienie i wynagrodzenia 618
Numery telefonów 560
BZP-2.271.1.5.2020.SA 484
Ważne informacje dla klientów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie związane z epidemią COVID-19 462
BZP-8.271.1.11.2020.EM 378
Informacje dla wyborców dotyczące wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. 350
BZP-5.271.1.9.2020.AB 297
SO-01 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 281
BZP-6.271.1.15.2020.AP 278
MZON-01 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia 276
Km-25 Wydanie prawa jazdy 273
Km-13 Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsc na kolejne wpisy terminów badania technicznego pojazdu 271
Formularz oświadczenia majątkowego dla Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia Prezydentowi Miasta 248
USC-07 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 241
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Koszalinie 240
A-06 Zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę 237
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sarzyna” w Koszalinie oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 232
Godziny pracy 230
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie 225
BZP-5.271.1.10.2020.AB 224
Kierownictwo urzędu 223
BZP-2.271.1.14.2020.SA 215
Formularz dla osób fizycznych, z wyjątkiem tych, które są współwłaścicielami/współposiadaczami nieruchomości z osobami prawnymi 210
GK-01 Wypisy, wypisy i wyrysy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków Miasta Koszalina 207
Km-01 Rejestracja nowego pojazdu 205
SO-05 Wydawanie dowodów osobistych 204
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Koszalina 190
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin przeznaczonych i przygotowywanych do zbycia w drodze przetargu w 2020 roku i w latach następnych 189
A-01 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 185
Fn-01 Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych podatkiem od nieruchomości 185
GK-03 Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci kopii mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych 185
Km-03 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej poza Koszalinem 185
A-07 Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych innych niż w kartach A-14 i A-13 181
Km-18 Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu 179
DZP.261.4.2020 177
Podstawowe zadania Wydziału Komunikacji 167
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie 164
USC-03 Sporządzenie aktu zgonu 155
A-09 Wydawanie dziennika budowy 154
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska 152
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami 150
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 1635
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2020 305
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2020 212
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2020 110
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2020 106
Treści zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2020 68
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2020 66
Treści Zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2020 60
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2019 (od nr 472) 40
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2019 (od 618 do nr 691) 39
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2011 (od nr 272 do nr 330) 35
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2019 (od nr 270) 35
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2019 (od nr 418 do nr 471) 34
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2017 (od nr 1329 do nr 1424) 32
Treści zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2019 (od 618 do nr 691) 32
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2006 (od nr 01 do nr 35) 28
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2019 (od nr 534) 28
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2020 27
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2014 (od nr 1 do nr 43) 27
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2019 (od nr 313 do nr 360) 26
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2010 (od nr 2453 do nr 2481) 26
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2012 (od nr 701 do nr 754) 26
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2019 (od nr 62 do nr 120) 26
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, lipiec 2013 (od nr 1762 do nr 1824) 25
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2013 (od nr 1967 do nr 2023) 25
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2009 (od nr 1445 do nr 1504) 24
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2014 (od nr 2224 do nr 2294) 24
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2018 (od nr 2069 do nr 2115) 24
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2008 (od nr 1064 do nr 1108) 24
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2014 (od nr 2637 do nr 2679) 24
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2009 (od nr 1505 do nr 1554) 23
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2012 (od nr 928 do nr 1013) 23
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2013 (od nr 1682 do nr 1761) 23
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2014 (od nr 2416 do nr 2462) 23
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2013 (od nr 1587 do nr 1633) 23
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2017 (od nr 1664 do nr 1711) 22
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2002 (od nr 8 do nr 41) 22
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2012 (od nr 1385 do nr 1424) 22
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, listopad 2002 (od nr 1 do nr 7) 22
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2016 (od nr 979 do nr 1050) 21
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2004 (od nr 1166 do nr 1271) 20
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2006 (od nr 2608 do nr 2691) 20
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2008 (od nr 897 do nr 975) 20
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2018 (od nr 2314 do nr 2365) 20
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2010 (od nr 1 do nr 41) 20
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2018 (od nr 15 do nr 59) 20
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, listopad 2019 (od nr 579 do nr 617) 20
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2015 (od nr 330 do nr 398) 18
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2003 (od nr 42 do nr 120) 18
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2011 (od nr 517 do nr 560) 18
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Koszalinie oraz nagrania z poprzedniej sesji 690
Radni Rady Miejskiej 278
DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 134
KONTAKTY Z RADNYMI RADY MIEJSKIEJ 123
Zapytanie 5/2020 w sprawie zakupu 100 tys. sztuk maseczek ochronnych dla mieszkańców Koszalina 91
XVII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 23 kwietnia 2020 roku 86
Debata nad raportem o stanie miasta za 2019 rok 71
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kuriata 70
Trybuna Obywatelska 65
XVIII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 28 maja 2020 roku 65
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jakub Kowalik 59
KONTAKTY Z RADNYMI RADY MIEJSKIEJ 57
XVI sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 17 kwietnia 2020 roku 56
Interpelacja 13/2020 w sprawie 1) wdrożenia Programu In Vitro w Koszalinie, 2) działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii, w powiązaniu z przeciwdziałaniem przemocy 54
Petycja 1/20 w sprawie przyjecia Programu pomocy lokatorom na lata 2020-2023 52
Interpelacja 6/2020 w sprawie 1) przesunięć w budżecie miasta i zakupienia testów na obecność koronawirusa, 2) wydłużenia uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom koszalińskich szkół ważności miesięcznych abonamentów komunikacji miejskiej, 3) wprowadzenia specjalnych procedur na czas wyborów prezydenckim, które zminimalizują ryzyko zakażenia 51
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Grygorcewicz 46
DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 43
Interpelacja 5/2020 w sprawie 1) ulicy oraz chodnika przy ul. Kostenckiego 2-4, 2) przejścia przy ul. Przemysłowej 2-4, 3) nieprawidłowego oznakowania przy ul. Wspólnej i ul. Weteranów 41
Interpelacja 8/2020 w sprawie przedstawienia danych dotyczących liczby zgonów na terenie Gminy Miasta Koszalina od stycznia 2019 do kwietnia 2020 r. 41
Interpelacja 1/2020 w sprawie wspierania przez publiczne szkoły podstawowe wspierają dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera 40
Interpelacja 2/2002 w sprawie 1) odcinka ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z Armią Krajową i Krakusa i Wanda, 2) wiaduktu 40
Zapytanie 4/2020 w sprawie budynku koszalińskiej Filharmonii 40
Interpelacja 11/2020 w sprawie 1) bezpłatnego wystawienia stolików oraz rozszerzenia przestrzeni użytkowej na chodnikach, placach i ulicach przylegających, 2) stojaków na rowery przy Górze Chełmskiej 39
XIV sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 30 stycznia 2020 roku 39
Zapytanie 3/2020 w sprawie złego stanu ul. Partyzantów i ul. Giełdowej 39
Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19.12.2019 r. 38
Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w dniu 28.03.2019 r 37
Wniosek 6/2020 w sprawie nieprzekazywania Poczcie Polskiej spisów wyborców 37
Zapytanie 2/2020 w sprawie 1) miejsc w koszalińskich żłobkach, 2) wymiany parkometrów 36
Interpelacja 7/2020 w sprawie 1) zamontowania koszy na odchody zwierząt, 2) przeanalizowanie stawek za wywóz śmieci 34
Petycja 2/20 w sprawie zmniejszenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Gminy Miasta Koszalina 34
Interpelacja 3/2020 w sprawie 1) porządku przy śmietniku ul. Kolejowej 25-33, 2) remontu ulicy Kolejowej, 3) pieców węglowych 33
Interpelacja 9/2020 w sprawie 1) remontu nawierzchni drogi dojazdowej i podwórka przy ul. Szpitalnej, 2) doprowadzenia do stanu bezpiecznego użytkowania ul. Hołdu pruskiego 10-12. 32
Zapytanie 1/2020 w sprawie 1) aktualnego stanu przygotowań do wprowadzenia pod obrady sesji projektu uchwały Rady Miejskiej dot. leczenia niepłodności, 2) sfinansowania przez Miasto szczepień przeciwko grypie dla opiekunek – pracowników Żłobka Miejskiego, 3) korekty oznakowania poziomego na nowym rondzie im. Politechniki Koszalińskiej 32
Interpelacja 10/2020 w sprawie niekoszenia trawników w Mieście 31
Interpelacja 12/2020 w sprawie cen paliw na stacjach należących do Miasta 29
Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w dniu 19.09.2019 r 29
Interpelacja 4/2020 w sprawie 1) spowalniaczy przy ul. Lutyków, 2) problemów sanitarnych na terenie strefy ekonomicznej 28
Uchwały z XII sesji Rady Miejskiej w dniu 28.11.2019 r. 27
Uchwały z X sesji Rady Miejskiej w dniu 24.10.2019 r. 24
Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w dniu 25.04.2019 r. 22
XV sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 9 kwietnia 2020 roku  22
Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w dniu 18.06.2019 r. 19
Petycja 3/20 w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości 18
Procedura wnoszenia projektu uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej (uchwała Nr II/30/2018 z 20.12.2018 r) 18
Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w dniu 23.05.2019 r 18
XIII sesja Rady Miejskiej w dniu 19.12.2019 r. 18
Sesje Rady Miejskiej 17
Uchwały z XI sesji Rady Miejskiej w dniu 12.11.2019 r. 17
Statystyki strony Miasto Koszalin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Koszalinie 397
Informacje dla wyborców dotyczące wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. 350
Statut Miasta Koszalina 157
31. Uchwała Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 146
51. Uchwała Nr XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. 142
Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w 2020 roku 132
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych 125
Baza Stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie 123
8. Uchwała Nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. 119
52. Uchwała Nr XLVIII/702/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r. 112
Strategia Rozwoju Koszalina 96
Baza Fundacji w Koszalinie 94
50. Uchwała Nr XLII/595/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. 90
18. Uchwała Nr XL/580/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 lutego 2018 r. 88
Raport o stanie Miasta Koszalina za 2019 rok 85
24. Uchwała Nr XLV/624/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. 84
49. Uchwała Nr XVI/307/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 kwietnia 2020 r. 82
Raport o Stanie Miasta Koszalina za 2018 rok 79
22. Uchwała Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r. 77
16. Uchwała Nr X/80/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 75
Informacja dotycząca udzielenia dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc 67
Baza Oddziałów Stowarzyszeń 66
11. Uchwała Nr XXVI/397/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 9 czerwca 2005 r. 65
Organizacje Pożytku Publicznego w Koszalinie 64
39. Uchwała Nr XXVIII/439/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. 61
13. Uchwała Nr XXX/488/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2005 r. 59
46. Uchwała Nr XIV/165/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 października 2015 r. 59
Baza Klubów Sportowych w Koszalinie 57
Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina 54
Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020. 53
WYBORY NA ŁAWNIKÓW 53
Baza Klubów Sportowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie 52
Podział dotacji na rok 2020 52
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 52
40. Uchwała Nr XXVIII/441/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. 51
Baza Uczniowskich Klubów Sportowych w Koszalinie 51
43. Uchwała Nr XLI/623/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 r. 49
7. Uchwała Nr XXIV/431/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2001 r. 46
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. 44
WYBORY NA ŁAWNIKÓW 43
10. Uchwała Nr XXI/321/04 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r. 42
47. Uchwała Nr XV/188/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 40
5. Uchwała Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 1997 r. 40
15. Uchwała Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. 39
Rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 38
48. Uchwała Nr XV/189/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 34
Karta praw osób niepełnosprawnych 33
Raport ewaluacyjny 33
30. Uchwała Nr LV/659/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 32
44. Uchwała Nr XLV/665/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. 32
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie 127
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie 123
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie 87
Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 84
Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie 83
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie 80
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich 79
Kryteria rekrutacji do przedszkoli 78
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie 73
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie 73
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie 73
Żłobek Miejski 73
Dane szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 54
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 53
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 53
Dane przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Gminę Miasto Koszalin 51
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 47
Organizacje Pozarządowe 41
Nabór do Żłobka Miejskiego 2020/2021 40
Centrum Kultury 105 35
Organizacje realizujące zadania miasta w zakresie uzależnień 34
Wykaz placówek wsparcia dziennego w Koszalinie 34
Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 33
Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie 32
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koszalinie 31
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 28
2019 rok 27
Muzeum 27
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego 25
Filharmonia Koszalińskaim. Stanisława Moniuszki 23
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 22
Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych 20
Historia 20
Oświadczenie o posiadaniu REGON i NIP 19
Wykaz Oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie 19
Jednorazowa dotacja dla uczniów, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 18
Kontakt 18
Wniosek o wydanie zezwolenia 18
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela 17
Statut 17
Wykaz szkół i placówek wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Miasto Koszalin 17
Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina 16
Osiągnięcia 16
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalnośc na terenie Gminy Masta Koszalina https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=2461 16
Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej 15
Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych 15
Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasta Koszalin. 15
Wyniki wyborów 15
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej 14
Półroczne rozliczenie dotacji celowej lipiec - grudzień 14
Statystyki strony Rady Osiedli
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory do Rad Osiedli 85
Składy osobowe, siedziby, kontakt 84
Mapa - Osiedle Unii Europejskiej 41
Mapa - Osiedle Wspólny Dom 40
Utworzenie Rad Osiedli 37
Statuty Rad Osiedli 35
Mapa - Osiedle Bukowe 33
Terminarz dyżurów - plan na 2020 rok 33
Mapa - Osiedle Rokosowo 32
Zarządzenie - zasady gospodarki finansowej 32
Terminarz posiedzeń - plan na 2020 rok 29
Zarządzenie w sprawie realizacji wydatków przez Osiedla - jednostki pomocnicze Gminy Miasto Koszalin 28
Konta mailowe 26
Mapa - Osiedle Jedliny 26
Mapa - Osiedle Śródmieście 26
Mapa - Osiedle Lechitów 25
Mapa - Osiedle Kotarbińskiego 24
Mapa - Osiedle Morskie 24
Mapa - Osiedle Tysiąclecia 24
Zarządzenie dot. siedzib Rad Osiedli 24
Mapa - Osiedle Na Skarpie 23
Mapa - Osiedle Nowobramskie 23
Mapa - Osiedle Wańkowicza 23
Mapa - Osiedle Lubiatowo 22
Mapa - Osiedle Raduszka 22
Mapa -Osiedle Jamno_Łabusz 22
Wykaz ulic i placów w Osiedlach 21
Mapa - Osiedle Śniadeckich 19
Wykaz firm 17

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij