Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Statystyki oglądalności BIP od dnia 24.02.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 16505
Ważna Informacja 2876
Numery kont bankowych 2712
Pakiet dla Przedsiębiorców 2541
WYKAZ KART USŁUG 2303
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koszalinie 2257
Ważne informacje dla klientów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie 1780
Prezydent Miasta 1501
BZP-6.271.1.13.2020.AP 1442
Numery telefonów 1438
SO-05 Wydawanie dowodów osobistych 1377
BZP-5.271.1.20.2020.AB 1240
Zatrudnienie i wynagrodzenia 1219
BZP-5.271.1.12.2020.AB 971
Formularz dla osób fizycznych, z wyjątkiem tych, które są współwłaścicielami/współposiadaczami nieruchomości z osobami prawnymi 736
BZP-2.271.1.5.2020.SA 720
SO-01 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 686
Km-25 Wydanie prawa jazdy 685
BZP-6.271.1.21.2020.AP 671
Km-13 Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsc na kolejne wpisy terminów badania technicznego pojazdu 653
MZON-01 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia 593
USC-07 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 514
BZP-8.271.1.11.2020.EM 496
GK-01 Wypisy, wypisy i wyrysy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków Miasta Koszalina 496
A-01 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 494
BZP-2.271.1.14.2020.SA 491
Km-18 Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu 491
A-06 Zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę 489
Kierownictwo urzędu 470
Km-03 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej poza Koszalinem 464
A-07 Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych innych niż w kartach A-14 i A-13 457
GK-03 Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci kopii mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych 445
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie 443
Godziny pracy 427
Fn-01 Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych podatkiem od nieruchomości 426
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie 423
A-04 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 417
BZP-5.271.1.9.2020.AB 400
A-03 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 399
Km-01 Rejestracja nowego pojazdu 389
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska 388
Formularz oświadczenia majątkowego dla Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia Prezydentowi Miasta 385
USC-03 Sporządzenie aktu zgonu 368
A-09 Wydawanie dziennika budowy 361
BZP-6.271.1.15.2020.AP 352
BZP-5.271.1.10.2020.AB 351
BZP-2.271.1.23.2020.SA 350
SO-03 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 341
Załatwianie spraw za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP 341
30/2020 Podatek od nieruchomości w latach 2015-2019 337
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 2913
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2020 361
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2020 273
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2020 267
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, lipiec 2020 241
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2020 158
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2020 139
Treści Zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2020 137
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2020 117
Treści zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2020 114
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2019 (od 618 do nr 691) 79
Treści zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2019 (od 618 do nr 691) 73
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2011 (od nr 272 do nr 330) 64
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2019 (od nr 472) 64
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2019 (od nr 418 do nr 471) 60
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2017 (od nr 1329 do nr 1424) 58
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2006 (od nr 01 do nr 35) 56
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2019 (od nr 270) 54
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2010 (od nr 2453 do nr 2481) 54
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2013 (od nr 1967 do nr 2023) 52
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2019 (od nr 313 do nr 360) 51
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2012 (od nr 1385 do nr 1424) 51
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, listopad 2002 (od nr 1 do nr 7) 50
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2004 (od nr 1166 do nr 1271) 49
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2014 (od nr 2416 do nr 2462) 49
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2014 (od nr 1 do nr 43) 49
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2013 (od nr 1587 do nr 1633) 49
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2019 (od nr 534) 49
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2012 (od nr 701 do nr 754) 49
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2002 (od nr 8 do nr 41) 48
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2019 (od nr 62 do nr 120) 48
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2014 (od nr 2637 do nr 2679) 48
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2012 (od nr 928 do nr 1013) 47
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, lipiec 2013 (od nr 1762 do nr 1824) 47
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2018 (od nr 2069 do nr 2115) 46
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2009 (od nr 1505 do nr 1554) 45
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2009 (od nr 1445 do nr 1504) 45
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2006 (od nr 2608 do nr 2691) 44
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2013 (od nr 1682 do nr 1761) 44
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2003 (od nr 42 do nr 120) 44
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2008 (od nr 1064 do nr 1108) 44
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2014 (od nr 2224 do nr 2294) 43
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2018 (od nr 2314 do nr 2365) 42
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2011 (od nr 517 do nr 560) 42
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2016 (od nr 979 do nr 1050) 41
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2017 (od nr 1664 do nr 1711) 41
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2008 (od nr 897 do nr 975) 40
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2015 (od nr 330 do nr 398) 40
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2010 (od nr 1 do nr 41) 40
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, listopad 2019 (od nr 579 do nr 617) 39
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Koszalinie oraz nagrania z poprzedniej sesji 1371
Dyżury radnych Rady Miejskiej 418
Radni Rady Miejskiej 333
Radni Rady Miejskiej 320
Sesje Rady Miejskiej 316
Komisje Rady Miejskiej 309
Kluby Radnych 298
Debata nad raportem o stanie miasta za 2019 rok 215
Trybuna Obywatelska 206
XIX sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 18 czerwca 2020 roku 152
Zapytanie 5/2020 w sprawie zakupu 100 tys. sztuk maseczek ochronnych dla mieszkańców Koszalina 132
Procedura wnoszenia projektu uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej (uchwała Nr II/30/2018 z 20.12.2018 r) 127
XVII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 23 kwietnia 2020 roku 117
XVIII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 28 maja 2020 roku 110
Interpelacja 13/2020 w sprawie 1) wdrożenia Programu In Vitro w Koszalinie, 2) działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii, w powiązaniu z przeciwdziałaniem przemocy 108
XVI sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 17 kwietnia 2020 roku 89
Interpelacja 10/2020 w sprawie niekoszenia trawników w Mieście 88
Interpelacja 11/2020 w sprawie 1) bezpłatnego wystawienia stolików oraz rozszerzenia przestrzeni użytkowej na chodnikach, placach i ulicach przylegających, 2) stojaków na rowery przy Górze Chełmskiej 87
Interpelacja 8/2020 w sprawie przedstawienia danych dotyczących liczby zgonów na terenie Gminy Miasta Koszalina od stycznia 2019 do kwietnia 2020 r. 85
Interpelacja 12/2020 w sprawie cen paliw na stacjach należących do Miasta 83
Interpelacja 9/2020 w sprawie 1) remontu nawierzchni drogi dojazdowej i podwórka przy ul. Szpitalnej, 2) doprowadzenia do stanu bezpiecznego użytkowania ul. Hołdu pruskiego 10-12. 83
Wniosek 6/2020 w sprawie nieprzekazywania Poczcie Polskiej spisów wyborców 83
Interpelacja 15/2020 w sprawie ogłoszenia i rozpisania konkursu na hymn Koszalin 82
Zapytanie 2/2020 w sprawie 1) miejsc w koszalińskich żłobkach, 2) wymiany parkometrów 80
Zapytanie 3/2020 w sprawie złego stanu ul. Partyzantów i ul. Giełdowej 80
Interpelacja 5/2020 w sprawie 1) ulicy oraz chodnika przy ul. Kostenckiego 2-4, 2) przejścia przy ul. Przemysłowej 2-4, 3) nieprawidłowego oznakowania przy ul. Wspólnej i ul. Weteranów 79
Interpelacja 6/2020 w sprawie 1) przesunięć w budżecie miasta i zakupienia testów na obecność koronawirusa, 2) wydłużenia uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom koszalińskich szkół ważności miesięcznych abonamentów komunikacji miejskiej, 3) wprowadzenia specjalnych procedur na czas wyborów prezydenckim, które zminimalizują ryzyko zakażenia 79
Zapytanie 8/2020 w sprawie ulicy Zientarskiego 79
Interpelacja 1/2020 w sprawie wspierania przez publiczne szkoły podstawowe wspierają dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera 78
Zapytanie 4/2020 w sprawie budynku koszalińskiej Filharmonii 78
Interpelacja 14/2020 w sprawie wiaduktu na Al. Monte Cassino 75
Interpelacja 7/2020 w sprawie 1) zamontowania koszy na odchody zwierząt, 2) przeanalizowanie stawek za wywóz śmieci 75
Interpelacja 2/2002 w sprawie 1) odcinka ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z Armią Krajową i Krakusa i Wanda, 2) wiaduktu 73
Interpelacja 3/2020 w sprawie 1) porządku przy śmietniku ul. Kolejowej 25-33, 2) remontu ulicy Kolejowej, 3) pieców węglowych 72
XIV sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 30 stycznia 2020 roku 71
Interpelacja 4/2020 w sprawie 1) spowalniaczy przy ul. Lutyków, 2) problemów sanitarnych na terenie strefy ekonomicznej 69
Interpelacja 16/2020 w sprawie 1) nieporządku przy koszalińskich śmietnikach, 2) wyznaczenia miejsc parkingowych do parkowania dla samochodów towarowych przy ul. Władysława IV 66
Zapytanie 1/2020 w sprawie 1) aktualnego stanu przygotowań do wprowadzenia pod obrady sesji projektu uchwały Rady Miejskiej dot. leczenia niepłodności, 2) sfinansowania przez Miasto szczepień przeciwko grypie dla opiekunek – pracowników Żłobka Miejskiego, 3) korekty oznakowania poziomego na nowym rondzie im. Politechniki Koszalińskiej 66
Interpelacja 21/2020 w sprawie 1) użytkowania drogi przy ul. Podgórnej oraz o otwarcie parkingu przy dawnym MOPR, 2) odłowu dzików grasujących przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „MALWA” , 3) uchwały krajobrazowej 64
Wniosek 7/2020 w sprawie samochodów ciężarowych w okolicy ul. Władysława IV 64
Zapytanie 11/2020 w sprawie przeanalizowania organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa 59
XV sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 9 kwietnia 2020 roku  55
Wniosek 9/2020 w sprawie problemu mieszkańców Koszalina z zaburzeniami psychicznym lub niedostosowanymi 53
Interpelacja 17/2020 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 51
Interpelacja 18/2020 w sprawie 1) Młodzieżowej Rady Miasta, 2) zamontowanie progów zwalniających przy ul. Batalionów Chłopskich 49
Interpelacja 20/2020 w sprawie likwidacji przychodni rehabilitacyjnej w koszalińskim szpitalu 48
Zapytanie 10/2020 w sprawie Budżetu Obywatelskiego 48
Interpelacja 19/2020 w sprawie 1) segregacji odpadów, 2) przebywania dzikich zwierząt w Mieście 39
Interpelacja 22/2020 w sprawie akcji promującej wybory do koszalińskich Rad Osiedli 18
Interpelacja 23/2020 w sprawie fontanny na Wodnej Dolinie 14
Statystyki strony Miasto Koszalin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Koszalinie 847
49. Uchwała Nr XVI/307/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 kwietnia 2020 r. 526
31. Uchwała Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 349
8. Uchwała Nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. 307
Statut Miasta Koszalina 288
Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w 2020 roku 277
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych 254
51. Uchwała Nr XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. 244
Raport o stanie Miasta Koszalina za 2019 rok 239
24. Uchwała Nr XLV/624/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. 224
Baza Stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie 215
52. Uchwała Nr XLVIII/702/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r. 210
18. Uchwała Nr XL/580/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 lutego 2018 r. 208
WYBORY NA ŁAWNIKÓW 183
46. Uchwała Nr XIV/165/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 października 2015 r. 172
22. Uchwała Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r. 170
Baza Fundacji w Koszalinie 170
50. Uchwała Nr XLII/595/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. 159
13. Uchwała Nr XXX/488/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2005 r. 158
Strategia Rozwoju Koszalina 146
11. Uchwała Nr XXVI/397/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 9 czerwca 2005 r. 137
10. Uchwała Nr XXI/321/04 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r. 133
Informacja dotycząca udzielenia dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc 133
39. Uchwała Nr XXVIII/439/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. 129
Baza Klubów Sportowych w Koszalinie 129
Organizacje Pożytku Publicznego w Koszalinie 129
Podział dotacji na rok 2020 129
40. Uchwała Nr XXVIII/441/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. 126
16. Uchwała Nr X/80/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 125
7. Uchwała Nr XXIV/431/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2001 r. 124
Baza Oddziałów Stowarzyszeń 121
Baza Klubów Sportowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie 118
15. Uchwała Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. 116
43. Uchwała Nr XLI/623/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 r. 112
Baza Uczniowskich Klubów Sportowych w Koszalinie 112
47. Uchwała Nr XV/188/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 109
Raport o Stanie Miasta Koszalina za 2018 rok 108
Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020. 108
WYBORY NA ŁAWNIKÓW 106
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 104
5. Uchwała Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 1997 r. 103
44. Uchwała Nr XLV/665/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. 98
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. 96
30. Uchwała Nr LV/659/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 95
Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina 93
23. Uchwała Nr XXXI/359/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 lutego 2009 r. 89
48. Uchwała Nr XV/189/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 87
Rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 83
34. Uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 r. 77
Konwencja ONZ easy to read 75
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie 267
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie 267
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie 192
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie 176
Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie 172
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie 163
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie 158
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich 158
Kryteria rekrutacji do przedszkoli 157
Żłobek Miejski 152
Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 145
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie 134
Dane przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Gminę Miasto Koszalin 133
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 111
Dane szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 107
2019 rok 102
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 91
Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie 86
Centrum Kultury 105 83
Muzeum 73
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 71
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 70
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koszalinie 69
Organizacje Pozarządowe 69
Wykaz placówek wsparcia dziennego w Koszalinie 65
Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 65
Nabór do Żłobka Miejskiego 2020/2021 64
Jednorazowa dotacja dla uczniów, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 61
Organizacje realizujące zadania miasta w zakresie uzależnień 61
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego 60
Wykaz szkół i placówek wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Miasto Koszalin 60
Filharmonia Koszalińskaim. Stanisława Moniuszki 57
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela 56
Wykaz Oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie 55
Kontakt 54
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 50
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalnośc na terenie Gminy Masta Koszalina https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=2461 47
Historia 46
Oświadczenie o posiadaniu REGON i NIP 46
Statut 46
Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych 42
Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina 42
Wniosek o wydanie zezwolenia 42
Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej 41
Wyniki wyborów 41
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej 40
Osiągnięcia 40
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 40
Półroczne rozliczenie dotacji celowej lipiec - grudzień 37
Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasta Koszalin. 36
Statystyki strony Rady Osiedli
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory do Rad Osiedli 512
Składy osobowe, siedziby, kontakt 279
Utworzenie Rad Osiedli 114
Statuty Rad Osiedli 108
Zarządzenie - zasady gospodarki finansowej 93
Terminarz dyżurów - plan na 2020 rok 89
Informacje dla kandydatów do Rad Osiedli 82
Druki i formularze 76
Zarządzenie w sprawie realizacji wydatków przez Osiedla - jednostki pomocnicze Gminy Miasto Koszalin 65
Informacje dla wyborców - mieszkańców Osiedli 61
Informacje dla kandydatów do Osiedlowych Komisji Wyborczych 54
Uchwały i Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta 15
Klauzula informacyjna 14

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij