Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Statystyki oglądalności BIP od dnia 24.02.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 31556
Numery kont bankowych 6368
SO-05 Wydawanie dowodów osobistych 6149
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koszalinie 5108
WYKAZ KART USŁUG 5016
Ważne informacje dla klientów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie 5011
Ważna Informacja 4369
SO-01 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 4164
Numery telefonów 3749
Km-25 Wydanie prawa jazdy 3511
BZP-6.271.1.25.2020.AP 3324
Prezydent Miasta 3088
BZP-5.271.1.29.2020.AB 2742
Zatrudnienie i wynagrodzenia 2641
MZON-01 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia 2408
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Koszalina 2345
Km-18 Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu 2276
Km-01 Rejestracja nowego pojazdu 2155
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) -formularz dla osób fizycznych, z wyjątkiem tych, które są współwłaścicielami/współposiadaczami nieruchomości z osobami prawnymi 1744
BZP-5.271.1.20.2020.AB 1714
BZP-6.271.1.13.2020.AP 1644
GK-01 Wypisy, wypisy i wyrysy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków Miasta Koszalina 1597
BZP-2.271.1.23.2020.SA 1577
SO-03 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 1507
Km-13 Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsc na kolejne wpisy terminów badania technicznego pojazdu 1456
GK-03 Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci kopii mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych 1451
Km-03 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej poza Koszalinem 1403
SO-02 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego 1392
BZP-5.271.1.12.2020.AB 1372
Informacje dotyczące wniosku o rejestrację pojazdu składanego drogą elektroniczną. 1312
Km-02 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie 1268
A-06 Zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę 1253
A-07 Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych innych niż w kartach A-14 i A-13 1162
USC-03 Sporządzenie aktu zgonu 1135
USC-07 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 1115
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie 1104
A-01 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 1102
BZP-2.271.1.5.2020.SA 1085
A-04 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 1062
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie 1022
A-09 Wydawanie dziennika budowy 989
A-03 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 972
Załatwianie spraw za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP 963
MZON-05 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek / (niepełnosprawność) 949
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) wraz z załącznikiem (ZN-1/A) przeznaczona dla osób fizycznych 926
Kierownictwo urzędu 922
Stawki podatku od nieruchomości (uchwała Rady Miejskiej) 914
Informacje dotyczące zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu składane drogą elektroniczną. 864
Informacje dotyczące wniosku o wydanie prawa jazdy złożonego drogą elektroniczną. 854
Co to jest profil kandydata na kierowcę (PKK)? 840
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 6112
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2020 424
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2020 421
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, lipiec 2020 390
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2020 364
Treści Zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2020 346
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2020 340
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2020 333
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2020 245
wrzesień 2020 243
Rejestr i treść zarządzeń Prezydenta Miasta listopad 2020 235
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2020 229
Rejestr i treść zarządzeń Prezydenta Miasta grudzień 2020 208
październik 2020 201
Treści zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2020 199
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2019 (od 618 do nr 691) 170
Treści zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2019 (od 618 do nr 691) 155
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2019 (od nr 472) 126
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2011 (od nr 272 do nr 330) 121
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2019 (od nr 270) 114
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2019 (od nr 418 do nr 471) 113
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2017 (od nr 1329 do nr 1424) 113
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2010 (od nr 2453 do nr 2481) 108
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2006 (od nr 01 do nr 35) 107
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2019 (od nr 313 do nr 360) 106
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, listopad 2002 (od nr 1 do nr 7) 106
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2019 (od nr 534) 104
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, lipiec 2013 (od nr 1762 do nr 1824) 103
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2002 (od nr 8 do nr 41) 102
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2019 (od nr 62 do nr 120) 102
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2004 (od nr 1166 do nr 1271) 101
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2014 (od nr 1 do nr 43) 101
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2014 (od nr 2416 do nr 2462) 100
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2012 (od nr 701 do nr 754) 100
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2012 (od nr 928 do nr 1013) 97
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2003 (od nr 42 do nr 120) 97
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2014 (od nr 2637 do nr 2679) 97
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2013 (od nr 1967 do nr 2023) 96
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2006 (od nr 2608 do nr 2691) 95
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2012 (od nr 1385 do nr 1424) 95
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2013 (od nr 1587 do nr 1633) 95
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2018 (od nr 2314 do nr 2365) 94
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2016 (od nr 979 do nr 1050) 93
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2009 (od nr 1445 do nr 1504) 93
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2013 (od nr 1682 do nr 1761) 92
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2015 (od nr 330 do nr 398) 92
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2008 (od nr 1064 do nr 1108) 92
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2009 (od nr 1505 do nr 1554) 91
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2014 (od nr 2224 do nr 2294) 90
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2008 (od nr 897 do nr 975) 88
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Koszalinie oraz nagrania z poprzedniej sesji 6766
Kluby Radnych 1937
Komisje Rady Miejskiej 1857
Radni Rady Miejskiej 1757
Sesje Rady Miejskiej 1641
Dyżury radnych Rady Miejskiej 1350
Trybuna Obywatelska 449
Debata nad raportem o stanie miasta za 2019 rok 426
Radni Rady Miejskiej 372
Interpelacja 17/2020 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 314
Procedura wnoszenia projektu uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej (uchwała Nr II/30/2018 z 20.12.2018 r) 303
XXIV sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 26 listopada 2020 roku 265
Zapytanie 15/2020 w sprawie 1) funkcjonowania i finansowania ośrodka interwencji kryzysowej Centrum Kryzysowego, 2) Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki 257
Interpelacja 13/2020 w sprawie 1) wdrożenia Programu In Vitro w Koszalinie, 2) działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii, w powiązaniu z przeciwdziałaniem przemocy 254
XIX sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 18 czerwca 2020 roku 227
Zapytanie 5/2020 w sprawie zakupu 100 tys. sztuk maseczek ochronnych dla mieszkańców Koszalina 223
XXII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 22 października 2020 roku 200
Interpelacja 14/2020 w sprawie wiaduktu na Al. Monte Cassino 191
XVII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 23 kwietnia 2020 roku 177
Interpelacja 10/2020 w sprawie niekoszenia trawników w Mieście 176
XVIII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 28 maja 2020 roku 173
Interpelacja 15/2020 w sprawie ogłoszenia i rozpisania konkursu na hymn Koszalin 172
Wniosek 6/2020 w sprawie nieprzekazywania Poczcie Polskiej spisów wyborców 171
Interpelacja 9/2020 w sprawie 1) remontu nawierzchni drogi dojazdowej i podwórka przy ul. Szpitalnej, 2) doprowadzenia do stanu bezpiecznego użytkowania ul. Hołdu pruskiego 10-12. 170
Zapytanie 3/2020 w sprawie złego stanu ul. Partyzantów i ul. Giełdowej 170
Interpelacja 21/2020 w sprawie 1) użytkowania drogi przy ul. Podgórnej oraz o otwarcie parkingu przy dawnym MOPR, 2) odłowu dzików grasujących przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „MALWA” , 3) uchwały krajobrazowej 169
Interpelacja 6/2020 w sprawie 1) przesunięć w budżecie miasta i zakupienia testów na obecność koronawirusa, 2) wydłużenia uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom koszalińskich szkół ważności miesięcznych abonamentów komunikacji miejskiej, 3) wprowadzenia specjalnych procedur na czas wyborów prezydenckim, które zminimalizują ryzyko zakażenia 167
Interpelacja 8/2020 w sprawie przedstawienia danych dotyczących liczby zgonów na terenie Gminy Miasta Koszalina od stycznia 2019 do kwietnia 2020 r. 167
XX sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 17 września 2020 roku 167
Interpelacja 12/2020 w sprawie cen paliw na stacjach należących do Miasta 164
Zapytanie 11/2020 w sprawie przeanalizowania organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa 164
Interpelacja 1/2020 w sprawie wspierania przez publiczne szkoły podstawowe wspierają dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera 161
Interpelacja 5/2020 w sprawie 1) ulicy oraz chodnika przy ul. Kostenckiego 2-4, 2) przejścia przy ul. Przemysłowej 2-4, 3) nieprawidłowego oznakowania przy ul. Wspólnej i ul. Weteranów 161
Zapytanie 8/2020 w sprawie ulicy Zientarskiego 161
Wniosek 9/2020 w sprawie problemu mieszkańców Koszalina z zaburzeniami psychicznym lub niedostosowanymi 158
Zapytanie 4/2020 w sprawie budynku koszalińskiej Filharmonii 158
Interpelacja 11/2020 w sprawie 1) bezpłatnego wystawienia stolików oraz rozszerzenia przestrzeni użytkowej na chodnikach, placach i ulicach przylegających, 2) stojaków na rowery przy Górze Chełmskiej 157
Interpelacja 7/2020 w sprawie 1) zamontowania koszy na odchody zwierząt, 2) przeanalizowanie stawek za wywóz śmieci 157
XIV sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 30 stycznia 2020 roku 156
Interpelacja 2/2002 w sprawie 1) odcinka ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z Armią Krajową i Krakusa i Wanda, 2) wiaduktu 153
Interpelacja 18/2020 w sprawie 1) Młodzieżowej Rady Miasta, 2) zamontowanie progów zwalniających przy ul. Batalionów Chłopskich 152
Wniosek 7/2020 w sprawie samochodów ciężarowych w okolicy ul. Władysława IV 152
Zapytanie 1/2020 w sprawie 1) aktualnego stanu przygotowań do wprowadzenia pod obrady sesji projektu uchwały Rady Miejskiej dot. leczenia niepłodności, 2) sfinansowania przez Miasto szczepień przeciwko grypie dla opiekunek – pracowników Żłobka Miejskiego, 3) korekty oznakowania poziomego na nowym rondzie im. Politechniki Koszalińskiej 152
XVI sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 17 kwietnia 2020 roku 148
Zapytanie 10/2020 w sprawie Budżetu Obywatelskiego 148
Interpelacja 16/2020 w sprawie 1) nieporządku przy koszalińskich śmietnikach, 2) wyznaczenia miejsc parkingowych do parkowania dla samochodów towarowych przy ul. Władysława IV 147
Interpelacja 3/2020 w sprawie 1) porządku przy śmietniku ul. Kolejowej 25-33, 2) remontu ulicy Kolejowej, 3) pieców węglowych 146
Zapytanie 2/2020 w sprawie 1) miejsc w koszalińskich żłobkach, 2) wymiany parkometrów 144
Zapytanie 12/2020 w sprawie 1) targowiska przy ul. Władysława IV 2) znaku "ustąp pierwszeństwa przejazdu" między ul. Podgórną a ul. Batalionów Chłopskich 143
Interpelacja 4/2020 w sprawie 1) spowalniaczy przy ul. Lutyków, 2) problemów sanitarnych na terenie strefy ekonomicznej 139
Statystyki strony Miasto Koszalin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Koszalinie 3208
49. Uchwała Nr XVI/307/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 kwietnia 2020 r. 1625
Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne 1407
31. Uchwała Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 1017
Statut Miasta Koszalina 792
8. Uchwała Nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. 715
51. Uchwała Nr XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. 575
18. Uchwała Nr XL/580/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 lutego 2018 r. 558
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych 523
13. Uchwała Nr XXX/488/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2005 r. 494
Raport o stanie Miasta Koszalina za 2019 rok 494
52. Uchwała Nr XLVIII/702/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r. 492
24. Uchwała Nr XLV/624/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. 490
22. Uchwała Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r. 451
15. Uchwała Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. 436
50. Uchwała Nr XLII/595/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. 414
Baza Stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie 413
Podział dotacji na rok 2020 400
46. Uchwała Nr XIV/165/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 października 2015 r. 383
Konwencja ONZ easy to read 379
Strategia Rozwoju Koszalina 372
Baza Fundacji w Koszalinie 355
10. Uchwała Nr XXI/321/04 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r. 353
Wzorcowy druk sprawozdania z realizacji zadania pożytku publicznego. 326
11. Uchwała Nr XXVI/397/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 9 czerwca 2005 r. 325
Druk oferty na realizację zadania pożytku publicznego 313
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 310
7. Uchwała Nr XXIV/431/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2001 r. 298
40. Uchwała Nr XXVIII/441/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. 296
Informacja dotycząca udzielenia dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc 286
Oferty na zadania publiczne w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert 285
5. Uchwała Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 1997 r. 279
39. Uchwała Nr XXVIII/439/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. 277
Baza Klubów Sportowych w Koszalinie 277
43. Uchwała Nr XLI/623/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 r. 275
Organizacje Pożytku Publicznego w Koszalinie 275
16. Uchwała Nr X/80/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 273
47. Uchwała Nr XV/188/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 263
WYBORY NA ŁAWNIKÓW 261
Baza Klubów Sportowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie 253
Baza Oddziałów Stowarzyszeń 248
44. Uchwała Nr XLV/665/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. 247
Baza Uczniowskich Klubów Sportowych w Koszalinie 238
Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020. 232
48. Uchwała Nr XV/189/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 221
30. Uchwała Nr LV/659/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 216
Przewóz osób z niepełnosprawnościa - transport prywatny 203
29. Uchwała Nr LII/610/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2010 r. zmieniona Uchwałą Nr XXXI/471/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 199
Rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 194
WYBORY NA ŁAWNIKÓW 194
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie 709
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie 579
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich 459
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie 446
Dane przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Gminę Miasto Koszalin 435
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie 414
2020 rok 394
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie 390
Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie 368
Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 338
Żłobek Miejski 322
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie 303
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie 271
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 268
Dane szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 256
Wykaz szkół i placówek wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Miasto Koszalin 254
Kryteria rekrutacji do przedszkoli 251
2019 rok 225
Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie 216
Jednorazowa dotacja dla uczniów, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 196
Centrum Kultury 105 190
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 188
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koszalinie 187
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 185
Muzeum 159
Wykaz placówek wsparcia dziennego w Koszalinie 158
Organizacje Pozarządowe 157
Nabór do Żłobka Miejskiego 2020/2021 149
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela 143
Wykaz Oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie 142
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 141
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalnośc na terenie Gminy Masta Koszalina https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=2461 141
Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 132
Organizacje realizujące zadania miasta w zakresie uzależnień 131
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego 129
Filharmonia Koszalińskaim. Stanisława Moniuszki 129
Kontakt 129
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 126
Historia 123
Oświadczenie o posiadaniu REGON i NIP 117
Statut 108
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 104
Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej 101
Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych 100
Wniosek o wydanie zezwolenia 100
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej 98
Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina 96
Osiągnięcia 94
Wyniki wyborów 92
Półroczne rozliczenie dotacji celowej lipiec - grudzień 89
Statystyki strony Rady Osiedli
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory do Rad Osiedli 4057
Składy osobowe, siedziby, kontakt 2271
Druki i formularze 1567
Utworzenie Rad Osiedli 1267
Zarządzenie - zasady gospodarki finansowej 1183
Wykaz kandydatów w wyborach do Rad Osiedli 1106
Informacje dla wyborców - mieszkańców Osiedli 763
Informacje dla kandydatów do Rad Osiedli 716
Informacje dla kandydatów do Osiedlowych Komisji Wyborczych 499
Uchwały i Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta 480
Statuty Rad Osiedli 179
Klauzula informacyjna 154
Terminarz dyżurów - plan na 2020 rok 151
Zarządzenie w sprawie realizacji wydatków przez Osiedla - jednostki pomocnicze Gminy Miasto Koszalin 118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij