W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2021

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

498/

1677

/21

04.10.21

przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Portal edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Koszalin, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój system informatycznych i e-usług".

INF

498/

1678

/21

04.10.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podani do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

498/

1679

/21

04.10.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane, oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0029 m. Koszalina działkami ewidencyjnymi nr, nr: 474/9, 474/10, 474/11, 474/14, 474/15, 474/18.

N

499/

1680

/21

05.10.21

ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0052 miasta Koszalina działkami  ewidencyjnymi nr 79/18 i nr 79/25 wydzielonych pod drogi publiczne.

N

499/

1681

/21

05.10.21

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Koszalin od osoby prawnej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Koszalina.

N

499/

1682

/21

05.10.21

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej w obrębie ewidencyjnym nr 0023 miasta Koszalina.

N

499/

1683

/21

05.10.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0004 miasta Koszalin.

N

500/

1684

/21

06.10.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta Koszalina.

N

501/

1685

/21

08.10.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 787/48 w obrębie ewidencyjnym nr 0053.

N

501/

1686

/21

08.10.21

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

501/

1687

/21

08.10.21

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego numer 7 położonego na poddaszu w budynku przy ul. Zwycięstwa 8 w Koszalinie.

GKO

501/

1688

/21

08.10.21

ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. "Kartka Bożonarodzeniowa 2021".

KSiP

502/

1689

/21

11.10.21

Nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta Koszalina.

N

503/

1690

/21

12.10.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 9/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0045, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

503/

1691

/21

12.10.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 15/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0053.

N

504/

1692

/21

14.10.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

505/

1693

/21

15.10.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

505/

1694

/21

15.10.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0027 miasta Koszalina.

N

505/

1695

/21

15.10.21

ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0052 działką ewidencyjną nr 7/13 o powierzchni 0,0519 ha wydzielonej pod drogę publiczną.

N

506/

1696

/21

18.10.21

oddania w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koszalinie przy ul. Róż oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

507/

1697

/21

20.10.21

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 3, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży.

N

508/

1698

/21

21.10.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta Koszalina.

N

508/

1699

/21

21.10.21

zmieniające Zarządzenie Nr 469/1587/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Koszalin oraz jej zwrotu.

GKO

509/

1700

/21

22.10.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0025 działką ewidencyjną nr 13/19.

N

509/

1701

/21

22.10.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0042 działką ewidencyjną nr 170/7.

N

510/

1702

/21

25.10.21

uchylenia Zarządzenia Nr 478/1607/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 sierpnia 2021 r. Zarządzenia Nr 491/1656/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 września 2021 r. oraz Zarządzenia nr 493/1666/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 września 2021.

N

511/

1703

/21

26.10.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

512/

1704

/21

27.10.21

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

OA

512/

1705

/21

27.10.21

darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Koszalinie przy ul. Jaskrów oraz ul. Kaczeńców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do darowizny.

N

512/

1706

/21

27.10.21

sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koszalinie przy ul. Lechickiej.

N

512/

1707

/21

27.10.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjna nr 65/11.

N

512/

1708

/21

27.10.21

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 221/10, przeznaczonej pod drogę.

N

512/

1709

/21

27.10.21

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0006 miasta Koszalina.

N

512/

1710

/21

27.10.21

wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Koszalinie jako właściwego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kursu kwalifikacji wstępnej i kursu prawa jazdy kat. C i C+E w ramach projektu "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!".

E

513/

1711

/21

28.10.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr: 130/1, 130/3, 130/4, 130/9, 130/14, 130/16, 130/17, 130/23, 130/29, 130/42, 130/48, 130/50, 130/58 i 130/60 w obrębie ewidencyjnym nr 0046.

N

514/

1712

/21

29.10.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0042 działką ewidencyjną nr 13/12, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin.

N

514/

1713

/21

29.10.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

FN

514/

1714

/21

29.10.21

zmiany w załączniku do Zarządzenia Nr 482/1633/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

514/

1715

/21

29.10.21

uchylenia Zarządzenia Nr 592/2527/14 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie uzgadniania sytuowania tras projektowanych przyłączy na terenie Gminy Miasto Koszalin.

GK

                                   

 

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Paulinę Rosół i Justynę Borecką.

 

Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

498-1677-21 pdf, 512 kB
498-1678-21 pdf, 211 kB
498-1679-21 pdf, 528 kB
499-1680-21 pdf, 318 kB
499-1681-21 pdf, 257 kB
499-1682-21 pdf, 257 kB
499-1683-21 pdf, 428 kB
500-1684-21 pdf, 424 kB
501-1685-21 pdf, 440 kB
501-1686-21 pdf, 290 kB
501-1687-21 pdf, 365 kB
501-1688-21 pdf, 520 kB
502-1689-21 pdf, 599 kB
503-1690-21 pdf, 351 kB
503-1691-21 pdf, 439 kB
504-1692-21 pdf, 265 kB
505-1693-21 pdf, 322 kB
505-1694-21 pdf, 425 kB
505-1695-21 pdf, 254 kB
506-1696-21 pdf, 362 kB
507-1697-21 pdf, 191 kB
508-1698-21 pdf, 425 kB
508-1699-21 pdf, 429 kB
509-1700-21 pdf, 233 kB
509-1701-21 pdf, 182 kB
510-1702-21 pdf, 575 kB
511-1703-21 pdf, 394 kB
512-1704-21 pdf, 453 kB
512-1705-21 pdf, 420 kB
512-1706-21 pdf, 191 kB
512-1707-21 pdf, 327 kB
512-1708-21 pdf, 275 kB
512-1709-21 pdf, 290 kB
512-1710-21 pdf, 204 kB
513-1711-21 pdf, 135 kB
514-1712-21 pdf, 90 kB
514-1713-21 pdf, 596 kB
514-1714-21 pdf, 453 kB
514-1715-21 pdf, 526 kB

Powiadom znajomego