W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2020


Numer

Data

w sprawie

Wydział

294/

1052

/20

03.08.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

OA

294/

1053

/20

03.08.20

zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, tj. Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Centrum Kultury 105, Filharmonii Koszalińskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum w Koszalinie za rok 2019

FK

294/

1054

/20

03.08.20

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany w Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli Miasta Koszalina.

KSiP

295/

1055

/20

04.08.20

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 151/24 w obrębie ewidencyjnym nr 0025

N

296/

1056

/20

05.08.20

uchylenie Uchwały Nr 269/1818/02 Zarządu Miasta Koszalina z dnia 03 czerwca 2002 r. w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg Miejskich w Koszalinie części nieruchomości

N

296/

1057

/20

05.08.20

-wyłączenia z zarządzania i administrowania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 173/5 i nr 173/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0020
-przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 173/5 i 173/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

296/

1058

/20

05.08.20

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 170/2, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin -miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin

N

296/

1059

/20

05.08.20

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 173/7 w obrębie ewidencyjnym nr 0020, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin-miasta na prawach powiatu

N

296/

1060

/20

05.08.20

wyłączenia z administrowania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działka ewidencyjną nr 21/27 w obrębie 0020

N

296/

1061

/20

05.08.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

296/

1062

/20

05.08.20

uchylenia Zarządzenia Nr 286/1038/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działka nr 1/87 w obrębie ewidencyjnym nr 0013

N

297/

1063

/20

07.08.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem

GKO

297/

1064

/20

07.08.20

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 19 w Koszalinie na dodatkową powierzchnię mieszkalną do lokalu mieszkalnego nr 8 oraz jego przebudowę.

GKO

297/

1065

/20

07.08.20

sposobu przewozu oraz zwrotu kosztów przewozu ucznia

PN

297/

1066

/20

07.08.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkól Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

OA

298/

1067

/20

11.08.20

udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie

OA

298/

1068

/20

11.08.20

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021

E.

298/

1069

/20

11.08.20

powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu

WS

298/

1070

/20

11.08.20

oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Koszalinie w rejonie ulicy Wołyńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie

N

298/

1071

/20

11.08.20

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Koszalin

N

298/

1071

/20

11.08.20

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Koszalin

N

299/

1072

/20

12.08.20

wyrażenia zgody na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Młyńskiej 63 w Koszalinie w celu utworzenia samodzielnych lokali komunalnych nr 9 o powierzchni użytkowej 64,34 m2

GKO

299/

1073

/20

12.08.20

wyrażenia zgody na przebudowę lokalu nr 12 i 16 w celu utworzenia 3 samodzielnych lokali komunalnych w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 36 w Koszalinie

GKO

300/

1074

/20

14.08.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

300/

1075

/20

14.08.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

300/

1076

/20

14.08.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

300/

1077

/20

14.08.20

ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina działkami ewidencyjnymi nr 15/1 o powierzchni 0,0240 ha, wydzielonej pod drogę publiczną.

N

300/

1078

/20

14.08.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

FN

301/

1079

/20

18.08.20

ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina zakwalifikowanych do rozbiórki.

GKO

302/

1080

/20

20.08.20

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0015 miasta Koszalina.

N

302/

1081

/20

20.08.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę

N

302/

1082

/20

20.08.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

302/

1083

/20

20.08.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy  ul. Rynek Staromiejski

N

302/

1084

/20

20.08.20

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są opłaty oraz miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

GKO

303/

1085

/20

24.08.20

powołania Komisji Stypendialnej

KS

303/

1086

/20

24.08.20

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0044 działką ewidencyjną nr 582/1

N

304/

1087

/20

25.08.20

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie

KSiP

305/

1088

/20

27.08.20

zasad przekazywania korespondencji między jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami kultury dla których miasto Koszalin jest organem założycielskim oraz spółkami w których miasto Koszalin posiada udziały lub akcje a Urzędem Miejskim w Koszalinie.

S

306/

1089

/20

28.08.20

przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku".

FN

306/

1090

/20

28.08.20

przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

FN

307/

1091

/20

28.08.20

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Karola Szymanowskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania

N

307/

1092

/20

28.08.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

307/

1093

/20

28.08.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowana położoną w Koszalinie przy ul. Orlej 2a oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0026 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 19/8

N

308/

1094

/20

31.08.20

w sprawie planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

FN


Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką


Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

294-1052-20 pdf, 293 kB
294-1053-20 pdf, 238 kB
294-1054-20 pdf, 239 kB
295-1055-20 pdf, 110 kB
295-1056-20 pdf, 198 kB
296-1057-20 pdf, 285 kB
296-1058-20 pdf, 202 kB
296-1059-20 pdf, 228 kB
296-1060-20 pdf, 224 kB
296-1061-20 pdf, 197 kB
296-1062-20 pdf, 207 kB
297-1063-20 pdf, 372 kB
297-1063-20 pdf, 265 kB
297-1064-20 pdf, 61 kB
297-1065-20 pdf, 398 kB
297-1066-20 pdf, 290 kB
298-1067-20 pdf, 297 kB
298-1068-20 pdf, 61 kB
298-1069-20 pdf, 225 kB
298-1070-20 pdf, 343 kB
298-1071-20 pdf, 598 kB
299-1072-20 pdf, 83 kB
299-1073-20 pdf, 263 kB
300-1074-20 pdf, 209 kB
300-1075-20 pdf, 210 kB
300-1076-20 pdf, 210 kB
300-1077-20 pdf, 253 kB
300-1078-20 pdf, 1.41 MB
301-1079-20 pdf, 85 kB
302-1080-20 pdf, 598 kB
302-1081-20 pdf, 243 kB
302-1082-20 pdf, 210 kB
302-1083-20 pdf, 201 kB
302-1084-20 pdf, 415 kB
303-1085-20 pdf, 530 kB
303-1086-20 pdf, 134 kB
304-1087-20 pdf, 478 kB
307-1091-20 pdf, 210 kB
305-1088-20 pdf, 375 kB
307-1092-20 pdf, 211 kB
307-1093-20 pdf, 165 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane