W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2019 (od 618 do nr 691)

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

177/

618

/19

02.12.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie obrębie ewidencyjnym nr 0042 działka ewidencyjną nr 170/6

N

177/

619

/19

02.12.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie , oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0042 działka ewidencyjną nr 170/7

N

177/

620

/19

02.12.19

w sprawach:
- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

N

177/

621

/19

02.12.19

w sprawie określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek za zajęcie tych nieruchomości

N

178/

622

/19

03.12.19

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

178/

623

/19

03.12.19

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej przy ul. Filtrowej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie

N

178/

624

/19

03.12.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy Placu Gwieździstym oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

178/

625

/19

03.12.19

upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych".

RWT

178/

626

/19

03.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

RWT

179/

627

/19

04.12.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjną nr 661.

N

179/

628

/19

04.12.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 26/43.

N

179/

629

/19

04.12.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 26/42.

N

179/

630

/19

04.12.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 26/38.

N

179/

631

/19

04.12.19

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Stanisława Moniuszki oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

179/

632

/19

04.12.19

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Koszalinie w rejonie ul. Zwycięstwa, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

179/

633

/19

04.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

179/

634

/19

04.12.19

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

180/

635

/19

06.12.19

Planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

181/

636

/19

09.12.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

181/

637

/19

09.12.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

181/

638

/19

09.12.19

obciążenia nieruchomości gruntowej, położonej w Koszalinie przy ul. Michała Drzymały, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 działką ewidencyjną nr 390/4, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin - zasobów nieruchomości, ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowej drogi koniecznej

N

182/

639

/19

10.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

OA

182/

640

/19

10.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

183/

641

/19

12.12.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

183/

642

/19

12.12.19

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta

FN

183/

643

/19

12.12.19

określenia wysokości stawek i zasad wydzierżawiania, na cele poza rolnicze, nieruchomości wychodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina

N

183/

644

/19

12.12.19

określenia warunków udostępnienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina, celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych.

N

183/

645

/19

13.12.19

ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie w 2020 roku mieszkańcom miasta Koszalina świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia  z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

PU

183/

646

/19

13.12.19

upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,,Usprawnienie drogi krajowej nr 6 w Koszalin"

RWT

183/

647

/19

13.12.19

upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,,Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalin"

RWT

183/

648

/19

13.12.19

upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,, Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina -etap II

RWT

183/

649

/19

13.12.19

Upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,,Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich ,,A" w Koszalinie"

RWT

184/

650

/19

16.12.19

Udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie

OA

184/

651

/19

16.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie.

OA

184/

652

/19

16.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. UNICEF w Koszalinie.

OA

184/

653

/19

16.12.19

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

KS

184/

654

/19

16.12.19

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o  o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną obiektem rekreacyjnym pn. ,,Piknik Park" wraz z istniejąca infrastrukturą, urządzeniami i wyposażeniem

KS

184/

655

/19

16.12.19

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem sportowo-rekreacyjnym ,,Sportowa Dolina"

KS

184/

656

/19

16.12.19

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną obiektem rekreacyjnym pn. ,,Park Robin Hooda" wraz z istniejącą infrastrukturą, urządzeniami i wyposażeniem

KS

184/

657

/19

16.12.19

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o. o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem boisk wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Jamno-Łabusz w Koszalinie zrealizowanym w ramach programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012"

KS

184/

658

/19

16.12.19

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem boisk wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Wenedów w Koszalinie zrealizowanym w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012"

KS

184/

659

/19

16.12.19

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych  Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania terenem w obrębie zalewu powstałego w rejonie ulicy 4-go Marca, Sybiraków i Paderewskiego zwanym ,,Wodną Doliną", w tym również organizacji i prowadzenia strzeżonego kąpieliska w obrębie  ww. zalewu

KS

184/

660

/19

16.12.19

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina

N

184/

661

/19

16.12.19

uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina

N

185/

662

/19

17.12.19

sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koszalinie przy ul. Młyńskiej.

N

185/

663

/19

17.12.19

Planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2020 rok

Fn

186/

664

/19

18.12.19

zmiany Zarządzenia Nr 183/649/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. dotyczącego nadania upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn.: ,,Rewitalizacja PARKU Książąt Pomorskich ,,A" w Koszalinie"

RWT

186/

665

/19

18.12.19

zmiany Zarządzenia Nr 183/648/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. dotyczącego nadania upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn.: ,,Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina -etap II"

RWT

186/

666

/19

18.12.19

zmiany Zarządzenia Nr 183/646/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. dotyczącego nadania upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn.: ,,Usprawnienie drogi krajowej nr 6 w Koszalinie"

RWT

186/

667

/19

18.12.19

zmiany Zarządzenia Nr 183/647/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. dotyczącego nadania upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn.: ,,Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie"

RWT

186/

668

/19

18.12.19

upoważnienia Głównego Księgowego Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

187/

669

/19

20.12.19

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Koszalina 2019

FN

187/

670

/19

20.12.19

udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

OA

187/

671

/19

20.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Koszalinie

OA

187/

672

/19

20.12.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Emilii Gierczak oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

187/

673

/19

20.12.19

powołania Muzeum w Koszalinie

ZZL

187/

674

/19

20.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie

OA

187/

675

/19

20.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

188/

676

/19

23.12.19

zasad nadzoru właścicielskiego nas spółkami z udziałem Gminy Miasto Koszalin

GKO

188/

677

/19

23.12.19

zmiany zarządzenia Nr 115/411/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyłączenia z najmu i przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz jednostek pomocniczych Miasta Koszalina, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

GKO

188/

678

/19

23.12.19

udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie

OA

188/

679

/19

23.12.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0029 miasta Koszalina oraz udziału w nieruchomości drogowej

N

189/

680

/19

24.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Żełabowskiemu  Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

189/

681

/19

24.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Żełabowskiemu  Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

189/

682

/19

24.12.19

udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Żełabowskiemu Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

189/

683

/19

24.12.19

udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Żełabowskiemu Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

189/

684

/19

24.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

189/

685

/19

24.12.19

ustalenia  szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Koszalin w zarządzaniu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

GKO

190/

686

/19

30.12.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok

FN

190/

687

/19

30.12.19

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina

FN

191/

688

/19

31.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im.  Tadeusza Kościuszki w Koszalinie

OA

191/

689

/19

31.12.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządy Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

OA

191/

690

/19

31.12.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

191/

691

/19

31.12.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok

FN

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane