W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2022

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

544/

1822

/22

03.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

544/

1823

/22

03.01.22

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

544/

1824

/22

03.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

544/

1825

/22

03.01.22

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Bolesława Krzywoustego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

544/

1826

/22

03.01.22

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Mieszka I oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

544/

1827

/22

03.01.22

ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Koszalin.

GKO

545/

1828

/22

10.01.22

 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Turowskiego, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

546/

1829

/22

11.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

546/

1830

/22

11.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

546/

1831

/22

11.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

546/

1832

/22

11.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

547/

1833

/22

12.01.22

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 221/10 w obrębie ewidencyjnym nr 0051.

N

547/

1834

/22

12.01.22

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kolejowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

547/

1835

/22

12.01.22

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

OA

547/

1836

/22

12.01.22

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok.

FN

548/

1837

/22

13.01.22

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok.

FN

548/

1838

/22

13.01.22

 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Koszalinie przy ul. Grabowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

549/

1839

/22

14.01.22

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Koszalina.

ZZL

550/

1840

/22

17.01.22

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok.

FN

551/

1841

/22

19.01.22

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

552/

1842

/22

20.01.22

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok.

FN

552/

1843

/22

20.01.22

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

552/

1844

/22

20.01.22

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Marii Ludwiki oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

552/

1845

/22

20.01.22

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

552/

1846

/22

20.01.22

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

552/

1847

/22

20.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

552/

1848

/22

20.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

552/

1849

/22

20.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

552/

1850

/22

20.01.22

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położnej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina.

N

553/

1851

/22

24.01.22

zmian składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na lata 2020- 2023.

BZK

553/

1852

/22

24.01.22

przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Koszalina.

KSiP

553/

1853

/22

24.01.22

ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

E

553/

1854

/22

24.01.22

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0028 działką ewidencyjną nr 616/6.

N

554/

1855

/22

25.01.22

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Janusza Korczaka oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

554/

1856

/22

25.01.22

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

555/

1857

/22

26.01.22

zasad wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Koszalin.

KS

555/

1858

/22

26.01.22

zmiany Zarządzenia Nr 41/129/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina.

KS

556/

1859

/22

27.01.22

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

556/

1860

/22

27.01.22

wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Tadeusza Kościuszki.

N

557/

1861

/22

28.01.22

zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok.

Fn

557/

1862

/22

28.01.22

sprawozdana z wykonania budżetu Miasta Koszalina, planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

Fn

558/

1863

/22

31.01.22

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 r.

Fn

558/

1864

/22

31.01.22

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

558/

1865

/22

31.01.22

Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

KSiP

558/

1866

/22

31.01.22

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

E

                                   

                

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Paulinę Rosół i Justynę Borecką.

 

Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

 

Załączniki

544-1822-22 pdf, 395 kB
544-1823-22 pdf, 213 kB
544-1824-22 pdf, 395 kB
544-1825-22 pdf, 215 kB
544-1826-22 pdf, 215 kB
544-1827-22 pdf, 203 kB
545-1828-22 pdf, 528 kB
546-1829-22 pdf, 393 kB
546-1830-22 pdf, 393 kB
546-1831-22 pdf, 394 kB
546-1832-22 pdf, 393 kB
547-1833-22 pdf, 133 kB
547-1834-22 pdf, 210 kB
547-1835-21 pdf, 455 kB
547-1836-22 pdf, 230 kB
548-1837-22 pdf, 552 kB
548-1838-22 pdf, 519 kB
549-1839-22 pdf, 434 kB
550-1840-22 pdf, 308 kB
551-1841-22 pdf, 241 kB
552-1842-22 pdf, 213 kB
552-1843-22 pdf, 116 kB
552-1844-22 pdf, 92 kB
552-1845-22 pdf, 530 kB
552-1846-22 pdf, 653 kB
552-1847-22 pdf, 392 kB
552-1848-22 pdf, 392 kB
552-1849-22 pdf, 393 kB
552-1850-22 pdf, 252 kB
553-1851-22 pdf, 284 kB
553-1852-22 pdf, 630 kB
553-1853-22 pdf, 109 kB
553-1854-22 pdf, 330 kB
554-1855-22 pdf, 210 kB
554-1856-22 pdf, 268 kB
555-1857-22 pdf, 385 kB
555-1858-22 pdf, 552 kB
556-1859-22 pdf, 116 kB
556-1860-22 pdf, 301 kB
557-1861-22 pdf, 367 kB
557-1862-22 pdf, 987 kB
558-1863-22 pdf, 346 kB
558-1864-22 pdf, 393 kB
558-1865-22 pdf, 118 kB
558-1866-22 pdf, 118 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane