W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść zarządzeń Prezydenta Miasta listopad 2020


Numer

Data

w sprawie

Wydział

335/

1166

/20

02.11.20

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Przedszkola.

OA

335/

1167

/20

02.11.20

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin.

OA

335/

1168

/20

02.11.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

336/

1169

/20

03.11.20

nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, które zostały użyczone uczniom koszalińskich placówek oświatowych

INF

336/

1170

/20

03.11.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

337/

1171

/20

04.11.20

wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za postój pojazdów samochodowych pobierane są opłaty, stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania.

GKO

337/

1172

/20

04.11.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

337/

1173

/20

04.11.20

określenia warunków dzierżawy oraz najmu nieruchomości lub ich części i obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina wydzierżawianych lub wynajmowanych na cele nierolnicze oraz wysokości i zasad stosowania stawek czynszu dzierżawnego i czynszu za najem.

N

337/

1174

/20

04.11.20

określenia warunków wydzierżawienia dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości lub ich części stanowiących własność Miasta Koszalina, które wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu mogą spełniać wymogi działki budowlanej

N

337/

1175

/20

04.11.20

zmiany uchwały przekazującej w zarządzanie na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie w obrębie ewidencyjnym nr 0020.

N

337/

1176

/20

04.11.20

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 170/3, stanowiącą własność Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin.

N

338/

1177

/20

06.11.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

338/

1178

/20

06.11.20

wyrażenia zgody na wyłączenie części wspólnej nieruchomości (część korytarza) o powierzchni 3,22 m2 do lokalu mieszkalnego numer 3 położonego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 23 w Koszalinie.

GKO

339/

1179

/20

10.11.20

udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie.

OA

339/

1180

/20

10.11.20

wyrażenia zgody na przyłączenie korytarza o powierzchni 1,57 m2, jako dodatkowej powierzchni do lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Bohaterów Warszawy 36 w Koszalinie.

GKO

340/

1181

/20

13.11.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 r.

FN

340/

1182

/20

13.11.20

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

340/

1183

/20

13.11.20

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

340/

1184

/20

13.11.20

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Giełdowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

340/

1185

/20

13.11.20

wyrażenia zgody na przebudowę lokalu Nr 8 w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 38 w Koszalinie

GKO

341/

1186

/20

16.11.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

341/

1187

/20

16.11.20

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Stefana Okrzei oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

341/

1188

/20

16.11.20

określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek za zajęcie tych nieruchomości.

N

342/

1189

/20

18.11.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

342/

1190

/20

18.11.20

zmiany zarządzenia 304/1087/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie.

KSIP

343/

1191

/20

20.11.20

wyznaczenia podmiotów, w których w 2021r. w Mieście Koszalinie wykonana będzie kara ograniczenia wolności, praca społecznie użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne

OA

343/

1192

/20

20.11.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 11 w Koszalinie.

OA

345/

1193

/20

24.11.20

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Koszalinie przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

345/

1194

/20

24.11.20

wyznaczenia dodatkowych terminów realizacji zabudowy na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Koszalinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego.

N

345/

1195

/20

24.11.20

oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Koszalinie na terenie Osiedla Unii Europejskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie.

N

347/

1200

/20

27.11.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

347/

1201

/20

27.11.20

Ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalina na rok szklony 2020/2021.

E

347/

1202

/20

27.11.20

określenia warunków udostępnienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina, celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych.

N

347/

1203

/20

27.11.20

określenia wysokości stawek i zasad wydzierżawienia, na cele poza rolnicze, nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina.

N

347/

1204

/20

27.11.20

czasowego ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gastronomiczną, stanowiącą własność Gminy Miasto Koszalin, w zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych, w wys. 1 zł netto/m2, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienia stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz.2091).

GKO


Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką


Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

335-1166-20 pdf, 283 kB
335-1167-20 pdf, 563 kB
335-1168-20 pdf, 194 kB
336-1169-20 pdf, 217 kB
336-1170-20 pdf, 187 kB
337-1171-20 pdf, 21.74 MB
337-1172-20 pdf, 459 kB
337-1173-20 pdf, 1.14 MB
337-1174-20 pdf, 444 kB
337-1175-20 pdf, 240 kB
337-1176-20 pdf, 212 kB
338-1177-20 pdf, 1.58 MB
338-1177-20 pdf, 1.58 MB
338-1178-20 pdf, 549 kB
339-1179-20 pdf, 283 kB
339-1180-20 pdf, 159 kB
340-1181-20 pdf, 624 kB
340-1182-13 pdf, 210 kB
340-1183-20 pdf, 210 kB
340-1184-20 pdf, 210 kB
340-1185-20 pdf, 152 kB
341-1186-20 pdf, 417 kB
341-1187-20 pdf, 275 kB
342-1189-20 pdf, 1.93 MB
342-1190-20 pdf, 219 kB
343-1191-20 pdf, 303 kB
343-1192-20 pdf, 382 kB
345-1193-20 pdf, 291 kB
345-1194-20 pdf, 212 kB
345-1195-20 pdf, 269 kB
346-1196-20 pdf, 235 kB
346-1197-20 pdf, 233 kB
346-1198-20 pdf, 228 kB
346-1199-20 pdf, 228 kB
347-1200-20 pdf, 4.71 MB
347-1201-20 pdf, 177 kB
347-1202-20 pdf, 784 kB
347-1203-20 pdf, 433 kB
347-1204-20 pdf, 288 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane