W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami

UCHWAŁA NR XLVII/673/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 4 września 2014 r.

 

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768) oraz uchwały Nr XXII/336/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina, Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami”, zwane dalej „studium”, zawarte w załącznikach nr 1 – 5 niniejszej uchwały.
2. Załączniki do uchwały stanowią:

1)      załącznik nr 1 - tekst studium, składający się z tomu I, zatytułowanego: „Uwarunkowania rozwoju” i tomu II, zatytułowanego: „Kierunki rozwoju”;

2)      załącznik nr 2 - rysunek studium, zatytułowany: „Uwarunkowania rozwoju”, składający się z arkusza nr 1 i arkusza nr 2;

3)      załącznik nr 3 - rysunek studium, zatytułowany: „Kierunki rozwoju”, składający się z arkusza nr 1 i arkusza nr 2;

4)      załącznik nr 4 - rysunek studium, zatytułowany: „Inżynieria - kierunki rozwoju sieci sanitarnych”, składający się z arkusza nr 1 i arkusza nr 2;

5)      załącznik nr 5 - rysunek studium, zatytułowany: „Inżynieria - kierunki rozwoju sieci energetycznych ”, składający się z arkusza nr 1 i arkusza nr 2;

6)      załącznik nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

§ 2. Traci moc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina przyjęte uchwałą Nr LVII/666/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 września 2010 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

 

Stefan Turowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane