W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2021


Numer

Data

w sprawie

Wydział

409/

1376

/21

06.04.21

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu pt. "Nazwa nowego statku".

KSiP

409/

1377

/21

06.04.21

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu użytkowego nr 11 o powierzchni 40,60 m2, położonego w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17 w Koszalinie, na lokal mieszkalny.

GKO

410/

1378

/21

07.04.21

nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin odbiorcom końcowym Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" 8.3 POIG 2007-2013.

RWT

410/

1379

/21

07.04.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 25/23 i nr 59/14 w obrębie ewidencyjnym nr 0023.

N

411/

1380

/21

08.04.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

411/

1381

/21

08.04.21

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2021 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina

Fn

412/

1382

/21

12.04.21

zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla im. Melchiora Wańkowicza" oraz "Dzierżęcin-Lubiatowo" w Koszalinie.

KSiP

412/

1383

/21

12.04.21

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

KS

412/

1384

/21

12.04.21

powołania Zespołu ds. opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji Miejskiego Programu Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2021-2025.

KS

413/

1385

/21

13.04.21

przekazania dla Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 243 w obrębie ewidencyjnym nr 009.

N

413/

1386

/21

13.04.21

przekazania dla Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 18/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0042.

N

413/

1387

/21

13.04.21

przekazania dla Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 21/4 w obrębie ewidencyjnym nr 0042.

N

413/

1385

/21

13.04.21

przekazania dla Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 243 w obrębie ewidencyjnym nr 009.

N

413/

1386

/21

13.04.21

przekazania dla Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 18/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0042.

N

413/

1387

/21

13.04.21

przekazania dla Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 21/4 w obrębie ewidencyjnym nr 0042.

N

414/

1388

/21

16.04.21

Oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

414/

1389

/21

16.04.21

Oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

414/

1390

/21

16.04.21

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

415/

1391

/21

19.04.21

opracowania, wprowadzenia i aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Koszalina w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

BZK

415/

1392

/21

19.04.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

416/

1393

/21

21.04.21

ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i  powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych  

Fn

416/

1394

/21

21.04.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Koszalinie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości zabudowaną garażem przeznaczoną do sprzedaży.

N

416/

1395

/21

21.04.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0042 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 170/6.

N

416/

1396

/21

21.04.21

powołania Komisji ds. przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miasto Koszalin i ograniczonych praw rzeczowych.

N

416/

1397

/21

21.04.21

oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie

N

417/

1398

/21

22.04.21

oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie

N

418/

1399

/21

23.04.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

Fn

418/

1400

/21

23.04.21

zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gastronomiczną, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, w zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych w wys. 1,00 zł netto/m2 w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2021 r. poz. 512)

GKO

418/

1401

/21

23.04.21

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu ,,Czas na KWALIFIKACJE"

E

418/

1402

/21

23.04.21

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu ,,Moją perspektywą - KWALIFIKACJE"

E

418/

1403

/21

23.04.21

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu ,,Koszalińska Szkoła Ćwiczeń"

E

419/

1404

/21

27.04.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Lechickiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

420/

1405

/21

28.04.21

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

FN

420/

1406

/21

28.04.21

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

KS

420/

1407

/21

28.04.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Tatarkiewicza,

N

420/

1408

/21

28.04.21

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

420/

1409

/21

28.04.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

420/

1410

/21

28.04.21

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i włączenie do części wspólnej, przedpokoju należącego do lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 0,59 m2, usytuowanego przy ul. Batalionów Chłopskich 26 w Koszalinie.

GKO

420/

1411

/21

28.04.21

wyrażenia zgody na przyłączenie powierzchni strychowej do lokalu nr 5 położonego w budynku przy ul. Szczecińskiej 27 w Koszalinie.

GKO

421/

1412

/21

29.04.21

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

421/

1413

/21

29.04.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

421/

1414

/21

29.04.21

wyrażenia zgody na wyłączenie z komunalnych zasobów mieszkaniowych lokalu nr 6 o pow. 9,95 m2 i przyłączenia go do części wspólnych budynku położonego przy ul. Józefa Chełmońskiego 1 w Koszalinie.

GKO

422/

1415

/21

30.04.21

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

FN


Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką


Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

409-1376-21 pdf, 697 kB
409-1377-21 pdf, 113 kB
410-1378-21 pdf, 597 kB
410-1379-21 pdf, 134 kB
411-1380-21 pdf, 696 kB
411-1381-21 pdf, 155 kB
412-1382-21 pdf, 208 kB
412-1383-21 pdf, 447 kB
412-1384-21 pdf, 457 kB
413-1385-21 pdf, 133 kB
413-1386-21 pdf, 133 kB
413-1387-21 pdf, 133 kB
414-1388-21 pdf, 318 kB
414-1389-21 pdf, 137 kB
414-1390-21 pdf, 296 kB
415-1391-21 pdf, 685 kB
415-1392-21 pdf, 98 kB
416-1393-21 pdf, 261 kB
416-1394-21 pdf, 199 kB
416-1395-21 pdf, 499 kB
416-1396-21 pdf, 222 kB
416-1397-21 pdf, 138 kB
417-1398-21 pdf, 96 kB
418-1399-21 pdf, 287 kB
418-1400-21 pdf, 238 kB
418-1402-21 pdf, 632 kB
418-1401-21 pdf, 631 kB
418-1403-21 pdf, 798 kB
419-1404-21 pdf, 341 kB
420-1405-21 pdf, 335 kB
420-1406-21 pdf, 274 kB
420-1407-21 pdf, 200 kB
420-1408-21 pdf, 209 kB
420-1409-21 pdf, 272 kB
420-1410-21 pdf, 393 kB
420-1411-21 pdf, 195 kB
421-1412-21 pdf, 307 kB
421-1413-21 pdf, 96 kB
421-1414-21 pdf, 111 kB
422-1415 pdf, 202 kB

Powiadom znajomego