W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2020Numer

Data

w sprawie

Wydział

192/

692

/20

03.01.20

zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny; do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

193/

693

/20

08.01.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działka ewidencyjna nr 68/8 w obrębie ewidencyjnym nr 0017

N

193/

694

/20

08.01.20

powołania Komisji Stypendialnej w 2020 r.

KS

193/

695

/20

08.01.20

powołania Komisji ds. Nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2019 roku

KS

194/

696

/20

09.01.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

Fn

194/

697

/20

09.01.20

wyłączenia z najmu i przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz jednostek pomocniczych Miasta Koszalina, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

GKO

194/

698

/20

09.01.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

194/

699

/20

09.01.20

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

194/

700

/20

09.01.20

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

195/

701

/20

10.01.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

195/

702

/20

10.01.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

195/

703

/20

10.01.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działką ewidencyjną nr 15/35 w obrębie ewidencyjnym nr 0004.

N

195/

704

/20

10.01.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działką ewidencyjną nr 7/7 w obrębie ewidencyjnym nr 0052.

N

195/

705

/20

10.01.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 15/29 i nr 15/32 w obrębie ewidencyjnym nr 0004.

N

196/

706

/20

13.01.20

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2020 r. w Mieście Koszalinie wykonywana będzie kara ograniczenia wolności, praca społecznie użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne.

OA

196/

707

/20

13.01.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 21 w Koszalinie.

OA

197/

708

/20

14.01.20

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do pulicznej wiadomości wykazu obejmującego część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

N

197/

709

/20

14.01.20

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0022 miasta Koszalina

N

197/

710

/20

14.01.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

197/

711

/20

14.01.20

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 działką ewidencyjną nr 309/4

N

197/

712

/20

14.01.20

zmiany Zarządzenia Nr 158/563/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli- jednostek pomocniczych Miasta Koszalina

BRM

197/

713

/20

14.01.20

zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

FN

198/

714

/20

15.01.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

199/

715

/20

17.01.20

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

FN

199/

716

/20

17.01.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 1/19 i nr 1/61 w obrębie ewidencyjnym nr 0013

N

199/

717

/20

17.01.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarzadzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działka ewidencyjna nr 1/63 w obrębie ewidencyjnym nr 0013

N

200/

718

/20

20.01.20

w sprawie odwołania Pani Anny Stępniak ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie

E.

200/

719

/20

20.01.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

FN

201/

720

/20

21.01.20

przyjęcia Regulaminu koszalińskiego programu pn.,, Ładne podwórko"

GKO

202/

721

/20

22.01.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 7/10 w obrębie ewidencyjnym nr 0011

N

202/

722

/20

22.01.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

202/

723

/20

22.01.20

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2019 rok, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok, stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

FN

202/

724

/20

22.01.20

powierzenia kompetencji oraz upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

OA

202/

725

/20

22.01.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin do zawierania umów z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacjami Sp. z o.o. w Koszalinie

OA

203/

726

/20

23.01.20

zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

204/

727

/20

27.01.20

upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do rozliczenia projektu pn. ,, Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie"

RWT

204/

728

/20

27.01.20

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

RWT

204/

729

/20

27.01.20

oddania w dzierżawę część nieruchomości położnej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

204/

730

/20

27.01.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej  w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

204/

731

/20

27.01.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

204/

732

/20

27.01.20

uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina

N

204/

733

/20

27.01.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

204/

734

/20

27.01.20

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

KS

204/

735

/20

27.01.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego pomieszczenia mieszkalne przeznaczone do sprzedaży

N

205/

736

/20

28.01.20

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycielom.

E

205/

737

/20

28.01.20

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

E

206/

738

/20

29.01.20

Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

KSiP

206/

739

/20

29.01.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 26/38

N

206/

740

/20

29.01.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowana położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr: 26/43.

N

206/

741

/20

29.01.20

podania dla publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane położone w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr 26/39, 26/40, 26/41.

N

206/

742

/20

29.01.20

podania dla publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane położone w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr 65/1 i 65/2.

N

206/

743

/20

29.01.20

podania dla publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane położone w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr 65/10.

N

207/

744

/20

30.01.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane położone w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 64/1, 64/2, 64/12, 64/13, 64/16, 64/17, 64/19, 64/20 i 64/21.

N

207/

745

/20

30.01.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane położone w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 64/1, 64/2, 64/12, 64/13, 64/16, 64/17, 64/19, 64/20 i 64/21.

N

207/

746

/20

30.01.20

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 70/2 stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin- miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin.

N

207/

747

/20

30.01.20

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Walerego Wróblewskiego oraz podania do wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

208/

748

/20

31.01.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina.

Fn

208/

749

/20

31.01.20

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

208/

750

/20

31.01.20

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulamin Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej ,,Zielony Taras" w Koszalinie

KS

208/

751

/20

31.01.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

208/

752

/20

31.01.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

 

 

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane