W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2020


Numer

Data

w sprawie

Wydział

219/

790

/20

04.03.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Batalionów Chłopskich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

219/

791

/20

04.03.20

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transporty w Koszalinie na czas oznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0054 działką ewidencyjnym nr 83/1

N

219/

792

/20

04.03.20

sporządzania skonsolidowanego bilansu

Fk

219/

793

/20

04.03.20

wprowadzenia Programu Promocji Koszalina

KSiP

219/

794

/20

04.03.20

w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji ,,Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2021-2030

KS

220/

795

/20

09.03.20

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina

N

220/

796

/20

09.03.20

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości, położonych przy ul. Władysława Andersa i Zwycięstwa w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie

N

220/

797

/20

09.03.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

220/

798

/20

09.03.20

uzupełnienia składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum w Koszalinie

KS

220/

799

/20

09.03.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

221/

800

/20

11.03.20

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0019 miasta Koszalina

N

221/

801

/20

11.03.20

wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są opłaty oraz miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

GKO

222/

802

/20

12.03.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

222/

803

/20

12.03.20

zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

FN

223/

804

/20

16.03.20

zmieniające zarządzenia w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,,Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B  w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"

RWT

223/

805

/20

16.03.20

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

RWT

223/

806

/20

16.03.20

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do rozliczenia projektu pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie"

RWT

223/

807

/20

16.03.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

223/

808

/20

16.03.20

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym  nr 0046 działkami ewidencyjnymi nr 119/4, 119/5, 119/6

N

223/

809

/20

16.03.20

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,, Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina -etap II"

RWT

223/

810

/20

16.03.20

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn:,,Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie"

RWT

223/

811

/20

16.03.20

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn.: ,,Usprawnienie drogi krajowej nr 6 w Koszalinie"

RWT

224/

812

/20

17.03.20

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0046 działką ewidencyjną nr 14/10

N

224/

813

/20

17.03.20

zatrudnienia dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Koszalinie

ZZL

224/

814

/20

17.03.20

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Koszalinie

ZZL

224/

815

/20

17.03.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

224/

816

/20

17.03.20

upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

224/

817

/20

17.03.20

upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

224/

818

/20

17.03.20

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

OA

224/

819

/20

17.03.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

224/

820

/20

17.03.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

224/

821

/20

17.03.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

224/

822

/20

17.03.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

224/

823

/20

17.03.20

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0026 działka ewidencyjną nr 23/2

N

224/

824

/20

17.03.20

wykazu szczególnych form udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej

N

225/

825

/20

18.03.20

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu koszalińskiego programu pn. "Ładne podwórko".

GKO

225/

826

/20

18.03.20

ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Miasto Koszalin w 2020 roku zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z terenu miasta Koszalina oraz w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw rozpatrywania wniosków o realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów materiałów zawierających azbest.

WS

225/

827

/20

18.03.20

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

KS

226/

828

/20

19.03.20

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania na terenie miasta Koszalina systemu stałego dyżuru w ramach stanów gotowości obronnej państwa

BZK

227/

829

/20

20.03.20

powierzenia Pani Małgorzacie Bobowicz pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie

E

227/

830

/20

20.03.20

zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

227/

831

/20

20.03.20

zmieniające zarządzenia w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są opłaty, miejsc przeznaczonych na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

GKO

228/

832

/20

25.03.20

uzgodnienia zmiany terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

E

228/

833

/20

25.03.20

uzgodnienia zmiany terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

E

228/

834

/20

25.03.20

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

KS

228/

835

/20

25.03.20

zmiany pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

OA

228/

836

/20

25.03.20

ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i  powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych  

FN

229/

837

/20

27.03.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

FN

229/

838

/20

27.03.20

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

FN

229/

839

/20

27.03.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

229/

840

/20

27.03.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

229/

841

/20

27.03.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Koszalinie

OA

229/

842

/20

27.03.20

udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie

OA

230/

843

/20

30.03.20

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin.

OA

231/

844

/20

31.03.20

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn
Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę BoreckąTreści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.


Załączniki

219-790-20 pdf, 210 kB
219-791-20 pdf, 206 kB
219-792-20 pdf, 320 kB
219-793-20 pdf, 370 kB
219-794-20 pdf, 544 kB
220-795-20 pdf, 599 kB
220-796-20 pdf, 341 kB
220-797-20 pdf, 92 kB
220-798-20 pdf, 185 kB
220-799-20 pdf, 69 kB
221-800-20 pdf, 738 kB
221-801-20 pdf, 19.65 MB
222-802-20 pdf, 489 kB
222-803-20 pdf, 1.14 MB
223-804-20 pdf, 308 kB
223-805-20 pdf, 233 kB
223-806-20 pdf, 261 kB
223-807-20 pdf, 93 kB
223-808-20 pdf, 112 kB
223-809-20 pdf, 254 kB
223-810-20 pdf, 253 kB
223-811-20 pdf, 249 kB
224-812-20 pdf, 163 kB
224-813-20 pdf, 162 kB
224-814-20 pdf, 171 kB
224-815-20 pdf, 657 kB
224-816-20 pdf, 461 kB
224-817-20 pdf, 469 kB
224-818-20 pdf, 462 kB
224-819-20 pdf, 462 kB
224-820-20 pdf, 463 kB
224-821-20 pdf, 256 kB
224-822-20 pdf, 475 kB
224-823-20 pdf, 163 kB
224-824-20 pdf, 228 kB
225-825-20 pdf, 198 kB
225-826-20 pdf, 425 kB
225-827-20 pdf, 176 kB
226-828-20 pdf, 492 kB
227-829-20 pdf, 81 kB
227-830-20 pdf, 1.6 MB
227-831-20 pdf, 241 kB
228-832-20 pdf, 758 kB
228-833-20 pdf, 469 kB
228-834-20 pdf, 237 kB
228-835-20 pdf, 565 kB
228-836-20 pdf, 489 kB
229-837-20 pdf, 1.59 MB
229-838-20 pdf, 368 kB
229-839-20 pdf, 209 kB
229-840-20 pdf, 212 kB
229-841-20 pdf, 292 kB
229-842-20 pdf, 298 kB
230-843-20 pdf, 323 kB
231-844-20 pdf, 300 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane