W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2021

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

485/

1641

/21

01.09.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0007 działką ewidencyjną nr 25/63

N

485/

1642

/21

01.09.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

486/

1643

/21

06.09.21

zmiany pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

487/

1644

/21

09.09.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 266

N

488/

1645

/21

10.09.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Zacisze oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

488/

1646

/21

10.09.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 19/20 w obrębie ewidencyjnym nr 0045

N

488/

1647

/21

10.09.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

FN

489/

1648

/21

13.09.21

ogłoszenia Konkursu ,,Firma na Start 2021"

IKW

490/

1649

/21

16.09.21

ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina zakwalifikowanych do rozbiórki.

GKO

490/

1650

/21

16.09.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV

N

491/

1651

/21

17.09.21

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0007 działką ewidencyjną nr 25/63

N

491/

1652

/21

17.09.21

 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w rejonie ul. Lechickiej w Koszalinie,
 - podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży

N

491/

1653

/21

17.09.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką nr 65/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0047

N

491/

1654

/21

17.09.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

491/

1655

/21

17.09.21

ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0052 działką ewidencyjną nr 107/7 o powierzchni 0,1003 ha wydzielonej pod drogę publiczną

N

491/

1656

/21

17.09.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

492/

1657

/21

21.09.21

ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0043 działkami ewidencyjnymi nr 48/8 i nr 48/9 o łącznej powierzchni 0,1500 ha wydzielonej pod drogi publiczne

N

492/

1658

/21

21.09.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Giełdowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

493/

1659

/21

23.09.21

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 19 w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Przedszkola.

OA

493/

1660

/21

23.09.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie stanowiącej pas drogi ul. Wenedów oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

493/

1661

/21

23.09.21

 - wyłączenia z administrowania i zarządzania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 233/12 w obrębie ewidencyjnym nr 0021,
 - przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 233/12 w obrębie ewidencyjnym nr 0021.

N

493/

1662

/21

23.09.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 54/4 w obrębie ewidencyjnym nr 0020, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

493/

1663

/21

23.09.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 102/10 w obrębie ewidencyjnym nr 0021.

N

493/

1664

/21

23.09.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 78/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0052.

N

493/

1665

/21

23.09.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 165/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0021.

N

493/

1666

/21

23.09.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

494/

1667

/21

24.09.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

FN

495/

1668

/21

28.09.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

495/

1669

/21

28.09.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

496/

1670

/21

29.09.21

powołania Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Koszalina dla nauczycieli.

E

496/

1671

/21

29.09.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

496/

1672

/21

29.09.21

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2021 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina

Fn

497/

1673

/21

30.09.21

wyrażenia zgody na połączenie dwóch komunalnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 6 i 6A położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 56 - Tadeusz Kościuszki 36 w Koszalinie

GKO

497/

1674

/21

30.09.21

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położone w Koszalinie przy ul. Westerplatte i ul. Artylerzystów, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

N

497/

1675

/21

30.09.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 918/7, nr 918/8, nr 11/48 i nr 11/49 w obrębie ewidencyjnym nr 0053.

N

497/

1676

/21

30.09.21

oddania w użyczenie części nieruchomości, stanowiącej ulicę Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

                                   

 

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk, Justynę Borecką i Paulinę Rosół.

 

Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

485-1641-21 pdf, 477 kB
485-1642-21 pdf, 210 kB
486-1643-21 pdf, 457 kB
487-1644-21 pdf, 368 kB
488-1645-21 pdf, 211 kB
488-1646-21 pdf, 133 kB
488-1647-21 pdf, 733 kB
489-1648-21 pdf, 791 kB
490-1649-21 pdf, 85 kB
490-1650-21 pdf, 201 kB
491-1651-21 pdf, 267 kB
491-1652-21 pdf, 251 kB
491-1653-21 pdf, 215 kB
491-1654-21 pdf, 209 kB
491-1655-21 pdf, 256 kB
491-1656-21 pdf, 399 kB
492-1657-21 pdf, 256 kB
492-1658-21 pdf, 245 kB
493-1659-21 pdf, 285 kB
493-1660-21 pdf, 211 kB
493-1661-21 pdf, 135 kB
493-1662-21 pdf, 127 kB
493-1663-21 pdf, 132 kB
493-1664-21 pdf, 133 kB
493-1665-21 pdf, 133 kB
493-1666-21 pdf, 392 kB
494-1667-21 pdf, 926 kB
495-1668-21 pdf, 211 kB
495-1669-21 pdf, 211 kB
496-1670-21 pdf, 479 kB
496-1671-21 pdf, 929 kB
496-1672-21 pdf, 584 kB
497-1673-21 pdf, 377 kB
497-1674-21 pdf, 519 kB
497-1675-21 pdf, 134 kB
497-1676-21 pdf, 343 kB

Powiadom znajomego