W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2021


Numer

Data

w sprawie

Wydział

375/

1291

/21

01.02.21

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

OA

376/

1292

/21

02.02.21

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

E

376/

1293

/21

02.02.21

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

377/

1294

/21

03.02.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

377/

1295

/21

03.02.21

wyrażenia zgody na połączenie dwóch komunalnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 3 i 3 A położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bogusława II 26 w Koszalinie

GKO

378/

1296

/21

04.02.21

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022”.

E

379/

1297

/21

10.02.21

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania zalewu powstałego w rejonie 4-go Marca, Sybiraków i Paderewskiego zwanym ,,Wodną Doliną", w tym również organizacji i prowadzenia strzeżonego kąpieliska w obrębie ww. zalewu."

KS

379/

1298

/21

10.02.21

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną obiektem rekreacyjnym pn. "Park Robin Hooda" wraz z infrastrukturą, urządzeniami i wyposażeniem.

KS

379/

1299

/21

10.02.21

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem boisk wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Raduszka w Koszalinie zrealizowanym w ramach programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012".

KS

379/

1300

/21

10.02.21

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem boisk wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie zrealizowanym w ramach programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012".

KS

379/

1301

/21

10.02.21

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych S p. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem sportowo-rekreacyjnym ,,Sportowa Dolina"

KS

380/

1302

/21

12.02.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

381/

1303

/21

16.02.21

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

381/

1304

/21

16.02.21

wyrażenia zgody na połączenie dwóch komunalnych lokali mieszkalnych Nr 1 i Nr 1B położonych w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 11 w Koszalinie w clu utworzenia jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1

GKO

382/

1305

/21

17.02.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

FN

382/

1306

/21

17.02.21

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2021 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina

FN

382/

1307

/21

17.02.21

czasowego ustalenia formy wynagrodzenia dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. z tytułu prowadzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej 39 w Koszalinie, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1842)

GKO

383/

1308

/21

18.02.21

zmiany pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

383/

1309

/21

18.02.21

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

OA

383/

1310

/21

18.02.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0031 miasta Koszalina.

N

383/

1311

/21

18.02.21

oddania w dzierżawę nieruchomość położoną w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczaną do oddania w dzierżawę.

N

383/

1312

/21

18.02.21

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczaną do oddania w dzierżawę.

N

383/

1313

/21

18.02.21

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczaną do oddania w dzierżawę.

N

383/

1314

/21

18.02.21

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Lechickiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczaną do oddania w dzierżawę.

N

384/

1315

/21

19.02.21

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

A

384/

1316

/21

19.02.21

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za postój pojazdów samochodowych pobierane są opłaty, stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania.

N

384/

1317

/21

19.02.21

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce w Polsce" Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej w Koszalinie w 2021 roku.

KS

384/

1318

/21

19.02.21

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie w 2021 roku.

KS

384/

1319

/21

19.02.21

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 na terenie Miasta Koszalina w 2021 roku.

KS

385/

1320

/21

22.02.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym

N

385/

1321

/21

22.02.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szerokiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

385/

1322

/21

22.02.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II, Juliana Fałata oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

386/

1323

/21

23.02.21

udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie.

OA

386/

1324

/21

23.02.21

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

OA

387/

1325

/21

24.02.21

nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie

OA

387/

1326

/21

24.02.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

388/

1327

/21

25.02.21

zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gastronomiczną, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, w zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych w wys. 1 zł netto/m2 w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,  nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U.z 2020 r. poz. 2316)

GKO

389/

1328

/21

26.02.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021

Fn

389/

1329

/21

26.02.21

Szczegółowego tryby postepowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny Samorząd" w 2021 roku

PN


Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką


Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.


Załączniki

375-1291-21 pdf, 215 kB
376-1292-21 pdf, 205 kB
376-1293-21 pdf, 550 kB
377-1294-21 pdf, 211 kB
377-1295-21 pdf, 366 kB
378-1296-21 pdf, 208 kB
379-1297-21 pdf, 266 kB
379-1298-21 pdf, 802 kB
379-1299-21 pdf, 1.12 MB
379-1300-21 pdf, 1.16 MB
379-1301-21 pdf, 1.36 MB
380-1302-21 pdf, 209 kB
381-1303-21 pdf, 493 kB
381-1304-21 pdf, 180 kB
382-1305-21 pdf, 964 kB
382-1306-21 pdf, 159 kB
382-1307-21 pdf, 427 kB
383-1308-21 pdf, 227 kB
383-1309-21 pdf, 280 kB
383-1310-21 pdf, 425 kB
383-1311-21 pdf, 244 kB
383-1312-21 pdf, 377 kB
383-1313-21 pdf, 377 kB
383-1314-21 pdf, 210 kB
384-1315-21 pdf, 144 kB
384-1316-21 pdf, 1.09 MB
384-1317-21 pdf, 221 kB
384-1318-21 pdf, 221 kB
384-1319-21 pdf, 242 kB
385-1320-21 pdf, 201 kB
385-1321-21 pdf, 326 kB
385-1322-21 pdf, 274 kB
386-1323-21 pdf, 206 kB
386-1324-21 pdf, 189 kB
387-1325-21 pdf, 11.35 MB
387-1326-21 pdf, 211 kB
388-1327-21 pdf, 226 kB
389-1328-21 pdf, 1.84 MB
389-1329-21 pdf, 201 kB

Powiadom znajomego