W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść zarządzeń Prezydenta Miasta, listopad 2021

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

515/

1716

/21

03.11.21

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Przedszkola.

OA

515/

1717

/21

03.11.21

zmiany statutu Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie.

IKW

516/

1718

/21

05.11.21

określenia warunków wydzierżawienia dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości lub ich części stanowiących własność Miasta Koszalina, które wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu mogą spełniać wymogi działki budowlanej

N

516/

1719

/21

05.11.21

określenia warunków dzierżawy oraz najmu nieruchomości lub ich części i obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina wydzierżawianych lub wynajmowanych na cele nierolnicze oraz wysokości i zasad stosowania stawek czynszu dzierżawnego i czynszu za najem.

N

516/

1720

/21

05.11.21

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 102/6.

N

516/

1721

/21

05.11.21

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0028 działką ewidencyjną nr 616/6.

N

516/

1722

/21

05.11.21

powołania Komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miasto Koszalin i ograniczonych praw rzeczowych.

N

517/

1723

/21

08.11.21

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 302, przeznaczonej pod drogę publiczną.

N

517/

1724

/21

08.11.21

określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek za zajęcie tych nieruchomości.

N

517/

1725

/21

08.11.21

wyznaczenia nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie do zastępowania p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Liceum.

OA

518/

1726

/21

09.11.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr: 24/8, 125 i 127 w obrębie ewidencyjnym nr 0046.

N

518/

1727

/21

09.11.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0021 miasta Koszalina.

N

518/

1728

/21

09.11.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0024 miasta Koszalina.

N

518/

1729

/21

09.11.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 30/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0046.

N

518/

1730

/21

09.11.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

518/

1731

/21

09.11.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr: 30/15, 30/26 i 30/27 w obrębie ewidencyjnym nr 0046.

N

518/

1732

/21

09.11.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr: 29, 28/1, 28/3, 27/5, 104 i 27/7 w obrębie ewidencyjnym nr 0046.

N

519/

1733

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Jamno-Łabusz".

BRM

519/

1734

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Bukowe".

BRM

519/

1735

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Jedliny".

BRM

519/

1736

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "im. Tadeusza Kotarbińskiego".

BRM

519/

1737

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Lechitów".

BRM

519/

1738

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Lubiatowo".

BRM

519/

1739

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Morskie".

BRM

519/

1740

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Na Skarpie".

BRM

519/

1741

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Nowobramskie".

BRM

519/

1742

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Raduszka".

BRM

519/

1743

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Rokosowo".

BRM

519/

1744

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich".

BRM

519/

1745

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Śródmieście".

BRM

519/

1746

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Tysiąclecia".

BRM

519/

1747

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Unii Europejskiej".

BRM

519/

1748

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "im. Melchiora Wańkowicza".

BRM

519/

1749

/21

10.11.21

udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu Osiedla "Wspólny Dom".

BRM

519/

1750

/21

10.11.21

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

FN

520/

1751

/21

12.11.21

zmiany Zarządzenia Nr 242/994/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 lipca 2008 r. przekazującego w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie w obrębie ewidencyjnym nr 0046 oznaczonej działkami nr 27/9, nr 33/4 oraz część działki nr 28/4.

N

520/

1752

/21

12.11.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

520/

1753

/21

12.11.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

520/

1754

/21

12.11.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Obotrytów oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

520/

1755

/21

12.11.21

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Mieszka I oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

520/

1756

/21

12.11.21

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

520/

1757

/21

12.11.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

521/

1758

/21

15.11.21

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony części nieruchomości, położonych w Koszalinie, stanowiących przejazdy kolejowe kolei wąskotorowej.

N

521/

1759

/21

15.11.21

wyrażenia zgody na połączenie dwóch komunalnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 2 i 2A położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 25 w Koszalinie.

GKO

521/

1760

/21

15.11.21

wyrażenia zgody na połączenie dwóch komunalnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 3 i 3A położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zwycięstwa 12 w Koszalinie.

GKO

521/

1761

/21

15.11.21

wyrażenia zgody na połączenie dwóch komunalnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 5 i 5A położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heleny Modrzejewskiej 43 w Koszalinie.

GKO

522/

1762

/21

16.11.21

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina.

IKW

523/

1763

/21

18.11.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

523/

1764

/21

18.11.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

523/

1765

/21

18.11.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

523/

1766

/21

18.11.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

524/

1767

/21

19.11.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

524/

1768

/21

19.11.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

524/

1769

/21

19.11.21

 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Karola Szymanowskiego 30c, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
 - podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży.

N

524/

1770

/21

19.11.21

 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w rejonie ul. Lechickiej w Koszalinie,
 - podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

524/

1771

/21

19.11.21

 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Turowskiego, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

525/

1772

/21

22.11.21

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

OA

525/

1773

/21

22.11.21

wyznaczenia podmiotów, w których w 2022 r. w Mieście Koszalinie wykonywana będzie kara ograniczenia wolności, praca społecznie użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne.

OA

525/

1774

/21

22.11.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

525/

1775

/21

22.11.21

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

526/

1776

/21

24.11.21

wyrażenia zgody na przebudowę lokali mieszkalnych nr 2 i 2A położonych w budynku przy ul. Dzieci Wrzesińskich 21 w Koszalinie.

GKO

526/

1777

/21

24.11.21

wyrażenia zgody na przebudowę lokali mieszkalnych nr 1 i 1A położonych w budynku przy ul. Dzieci Wrzesińskich 21 w Koszalinie.

GKO

527/

1778

/21

25.11.21

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 118/36, przeznaczonej pod drogę.

N

527/

1779

/21

25.11.21

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 118/33, przeznaczonej pod drogę.

N

528/

1780

/21

26.11.21

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

528/

1781

/21

26.11.21

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

528/

1782

/21

26.11.21

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

528/

1783

/21

26.11.21

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

528/

1784

/21

26.11.21

ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin na rok 2021/2022.

E

528/

1785

/21

26.11.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

FN

529/

1786

/21

30.11.21

wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego na poddaszu, w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Młyńskiej 64 w Koszalinie.

GKO

529/

1787

/21

30.11.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

FN

                                   

                

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Paulinę Rosół i Justynę Borecką.

 

Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

515-1716-21 pdf, 284 kB
515-1717-21 pdf, 551 kB
516-1718-21 pdf, 113 kB
516-1719-21 pdf, 299 kB
516-1720-21 pdf, 217 kB
516-1721-21 pdf, 219 kB
516-1722-21 pdf, 220 kB
517-1723-21 pdf, 240 kB
517-1724-21 pdf, 730 kB
517-1725-21 pdf, 292 kB
518-1726-21 pdf, 134 kB
518-1727-21 pdf, 425 kB
518-1728-21 pdf, 425 kB
518-1729-21 pdf, 134 kB
518-1730-21 pdf, 939 kB
518-1731-21 pdf, 134 kB
518-1732-21 pdf, 134 kB
519-1733-21 pdf, 374 kB
519-1734-21 pdf, 374 kB
519-1735-21 pdf, 201 kB
519-1736-21 pdf, 203 kB
519-1737-21 pdf, 201 kB
519-1738-21 pdf, 202 kB
519-1739-21 pdf, 201 kB
519-1740-21 pdf, 201 kB
519-1741-21 pdf, 201 kB
519-1742-21 pdf, 201 kB
519-1743-21 pdf, 202 kB
519-1744-21 pdf, 202 kB
519-1745-21 pdf, 201 kB
519-1746-21 pdf, 202 kB
519-1747-21 pdf, 201 kB
519-1748-21 pdf, 202 kB
519-1749-21 pdf, 201 kB
519-1750-21 pdf, 644 kB
520-1751-21 pdf, 139 kB
520-1752-21 pdf, 208 kB
520-1753-21 pdf, 207 kB
520-1754-21 pdf, 210 kB
520-1755-21 pdf, 209 kB
520-1756-21 pdf, 210 kB
520-1757-21 pdf, 208 kB
521-1758-21 pdf, 375 kB
521-1759-21 pdf, 377 kB
521-1760-21 pdf, 376 kB
521-1761-21 pdf, 375 kB
522-1762-21 pdf, 379 kB
523-1763-21 pdf, 395 kB
523-1764-21 pdf, 395 kB
523-1765-21 pdf, 395 kB
523-1766-21 pdf, 395 kB
524-1767-21 pdf, 395 kB
524-1768-21 pdf, 396 kB
524-1769-21 pdf, 253 kB
524-1770-21 pdf, 926 kB
524-1771-21 pdf, 528 kB
525-1772-21 pdf, 282 kB
525-1773-21 pdf, 331 kB
525-1774-21 pdf, 214 kB
525-1775-21 pdf, 649 kB
526-1776-21 pdf, 197 kB
526-1777-21 pdf, 369 kB
527-1778-21 pdf, 276 kB
527-1779-21 pdf, 276 kB
528-1780-21 pdf, 240 kB
528-1781-21 pdf, 240 kB
528-1782-21 pdf, 241 kB
528-1783-21 pdf, 242 kB
528-1784-21 pdf, 263 kB
528-1785-21 pdf, 423 kB
529-1786-21 pdf, 370 kB
529-1787-21 pdf, 636 kB

Powiadom znajomego