W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2021


Numer

Data

w sprawie

Wydział

362/

1255

/21

11.01.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 roku.

Fn

362/

1256

/21

11.01.21

przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, położonej w Koszalinie przy ul. Szarych Szeregów 5, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0010 działkami ewidencyjnymi nr 47/8 i 47/9 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego tę nieruchomość.

N

363/

1257

/21

12.01.21

udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie

OA

363/

1258

/21

12.01.21

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 12/1, nr 12/2, nr 12/5 i nr 12/6 w obrębie ewidencyjnymi nr 0023

N

363/

1259

/21

12.01.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarzadzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/14 w obrębie ewidencyjnym nr 0023

N

363/

1260

/21

12.01.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem

GKO

364/

1261

/21

14.01.21

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej przy Skwerze Pionierów Koszalina oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

364/

1262

/21

14.01.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Lechickiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

365/

1263

/21

15.01.21

- zmieniające Uchwałę w sprawie przekazania w zarządzenie na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położnych w obrębie ewidencyjnym nr 0023 miasta Koszalina,
- wyłączenia z zarządzania nieruchomości położnej w Koszalinie oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr: 5/5, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11 i 5/12 w obrębie ewidencyjnym nr 0023.

N

365/

1264

/21

15.01.21

wyłączenia z zarządzania Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 100/7 i nr 100/8 w obrębie ewidencyjnym nr 0052.

N

365/

1265

/21

15.01.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnej działką ewidencyjną nr 100/5 w obrębie ewidencyjną nr 0052, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasta Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

365/

1266

/21

15.01.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnej działką ewidencyjną nr 99/3 w obrębie ewidencyjną nr 0052, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasta Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

366/

1267

/21

18.01.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0021 miasta Koszalin

N

367/

1268

/21

19.01.21

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.

OA

367/

1269

/21

19.01.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 12/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0023.

N

367/

1270

/21

19.01.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 12/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0020, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin-miasta na prawach powiatu.

N

367/

1271

/21

19.01.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 12/5 w obrębie ewidencyjnym nr 0023, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin-miasta na prawach powiatu.

N

368/

1272

/21

20.01.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 11/2, nr 8/1, nr 7/1 i nr 6/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0023

N

368/

1273

/21

20.01.21

zmiany Zarządzenia Nr 158/563/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli- jednostek pomocniczych Miasta Koszalina

BRM

369/

1274

/21

22.01.21

zmiany składu Komisji Stypendialnej.

KS

370/

1275

/21

25.01.21

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków dzierżawy oraz najmu nieruchomości lub ich części i obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina wydzierżawionych lub wynajmowanych na cele nierolnicze oraz wysokości i zasad stosowania stawek czynszu dzierżawnego i czynszu za najem.

N

370/

1276

/21

25.01.21

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej ,,Zielony Taras" w Koszalinie.

KS

371/

1277

/21

26.01.21

przekazania do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

371/

1278

/21

26.01.21

ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

E

371/

1279

/21

26.01.21

ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

E

372/

1280

/21

27.01.21

Oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego oraz podani do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

372/

1281

/21

27.01.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

372/

1282

/21

27.01.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

373/

1283

/21

28.01.21

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

Fn

374/

1284

/21

29.01.21

Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

KSIP

374/

1285

/21

29.01.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

Fn

374/

1286

/21

29.01.21

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2020 rok, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Fn

374/

1287

/21

29.01.21

zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gastronomiczną, stanowiącą własność Gminy Miasto Koszalin, w zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych w wys. 1 zł netto/m2 w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 2316).

GKO

374/

1288

/21

29.01.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Podgórnej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

374/

1289

/21

29.01.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

374/

1290

/21

29.01.21

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie w 2021 roku.

KS


Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką


Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.


Załączniki

362-1255-21 pdf, 223 kB
362-1256-21 pdf, 232 kB
363-1257-21 pdf, 287 kB
363-1258-21 pdf, 239 kB
363-1259-21 pdf, 231 kB
363-1260-21 pdf, 198 kB
364-1261-21 pdf, 245 kB
364-1262-21 pdf, 253 kB
365-1263-21 pdf, 293 kB
365-1264-21 pdf, 240 kB
365-1265-21 pdf, 235 kB
365-1266-21 pdf, 222 kB
366-1267-21 pdf, 204 kB
367-1268-21 pdf, 183 kB
367-1269-21 pdf, 229 kB
367-1270-21 pdf, 224 kB
367-1271-21 pdf, 229 kB
368-1272-21 pdf, 245 kB
368-1273-21 pdf, 194 kB
369-1274-21 pdf, 212 kB
370-1275-21 pdf, 253 kB
370-1276-21 pdf, 198 kB
371-1277-21 pdf, 96 kB
371-1278-21 pdf, 531 kB
371-1279-21 pdf, 547 kB
372-1280-21 pdf, 277 kB
372-1281-21 pdf, 209 kB
372-1282-21 pdf, 277 kB
374-1284-21 pdf, 238 kB
374-1285-21 pdf, 2.13 MB
374-1286-21 pdf, 1.26 MB
374_1287_21 pdf, 231 kB
374-1288-21 pdf, 277 kB
374-1289-21 pdf, 211 kB
374-1290-21 pdf, 373 kB
373-1283-21 pdf, 1.34 MB

Powiadom znajomego