W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

wrzesień 2020

321-1135-20

Numer

Data

w sprawie

Wydział

309/

1095

/20

01.09.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

N

310/

1096

/20

03.09.20

powołania Komisji Nagród ds. Przyznania uczniom Stypendiów Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020

E.

311/

1097

/20

07.09.20

ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0052 miasta Koszalina działkami ewidencyjnymi nr: 73/2 o powierzchni 0,0977 ha, nr 73/3 o powierzchni 0,0025 ha, nr 73/5 o powierzchni 0,3114 ha, nr 73/7 o powierzchni 0,0001 ha, nr 73/8 o powierzchni 0,0427 ha , wydzielonej pod drogi publiczne

N

311/

1098

/20

07.09.20

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 146,01 m2, położonego w budynku przy ul. Jana z Kolna 26 w Koszalinie, na lokal mieszkalny oraz włączenia do części wspólnej korytarza o powierzchni 8,40 m2

GKO

311/

1099

/20

07.09.20

przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Koszalin w zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

GKO

311/

1100

/20

07.09.20

wyrażenia zgody na przebudowę lokalu nr 8 w budynku przy ul. Walerego Wróblewskiego 17 w Koszalinie

GKO

311/

1101

/20

07.09.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

311/

1102

/20

07.09.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

312/

1103

/20

09.09.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony działką ewidencyjną nr 1/87 w obrębie ewidencyjnym nr 0013

N

312/

1104

/20

09.09.20

w sprawie:
- wyłączenia z administrowania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr: 21/33, 21/34 i 21/36 w obrębie ewidencyjnym nr 0020;
- przekazania Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr: 21/33, 21/34 i 21/36 w obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

312/

1105

/20

09.09.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną  nr 349 w obrębie ewidencyjnym nr 0051

N

312/

1106

/20

09.09.20

zmieniające zarządzenie nr 296/1057/20 z dnia 05 sierpnia 2020 r. w sprawie wyłączenia z zarządzania i administrowania Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie i przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 173/5 i nr 173/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

312/

1107

/20

09.09.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 357 w obrębie ewidencyjnym nr 0051

N

312/

1108

/20

09.09.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

312/

1109

/20

09.09.20

zatwierdzenia siedzib Osiedlowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Rad Osiedli w Koszalinie w dniu 18 października 2020 r.

BRM

313/

1110

/20

10.09.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

313/

1111

/20

11.09.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

314/

1112

/20

15.09.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Tansportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjna nr 29/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0012.

N

314/

1113

/20

15.09.20

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0005 miasta Koszalina.

N

314/

1114

/20

15.09.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

314/

1115

/20

15.09.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie stanowiącej pas drogi ul. Holenderskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

314/

1116

/20

15.09.20

ustalenia zasad jednokrotnego czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

GKO

315/

1117

/20

17.09.20

powołania Komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina

N

316

1118

/20

18.09.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

FN

316

1119

/20

18.09.20

zmiany limitu na wynagrodzenie ze stosunku pracy w 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina

FN

316

1120

/20

18.09.20

ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0052 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 79/12 o powierzchni 0,0772 ha, wydzielonej pod drogę publiczną

N

316

1121

/20

18.09.20

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o w Koszalinie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

KS

316

1122

/20

18.09.20

przeznaczenia do najmu lokali w budynkach przy ulicy Lechickiej 35A/3 i Kolejowej 67/4 w Koszalinie na potrzeby Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

GKO

316

1123

/20

18.09.20

powołania Zespołu zadaniowego ds.. Przygotowania i przeprowadzenia całościowej realizacji zadania pn.,, Koszaliński Rower Miejski - kontynuacja II etap"

GKO

317/

1124

/20

21.09.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działka ewidencyjną nr 13/12 w obrębie ewidencyjnym nr 0025

N

317/

1125

/20

21.09.20

-wyłączenia z zarządzania i administrowania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 13/14 w obrębie ewidencyjnym nr 0025
-przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 13/14 w obrębie ewidencyjnym nr 0025

N

317/

1126

/20

21.09.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 miasta Koszalina działkami ewidencyjnymi nr 25/17, 59/6 i 266

N

317/

1127

/20

21.09.20

ogłoszenia Konkursu,, Firma na Start 2020"

PIK

318/

1128

/20

23.09.20

zmieniające Zarządzenie Nr 194/697/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyłączenia z najmu i przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz jednostek pomocniczych Miasta Koszalina, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

GKO

319/

1129

/20

25.09.20

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Przedszkola.

OA

319/

1130

/20

25.09.20

-przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 47 w Koszalinie, na rzecz jej współużytkowników wieczystych,
-przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości poł

N

320/

1131

/20

29.09.20

powołania Komisji ds.. Nagród Prezydenta Miasta Koszalina dla nauczycieli

E.

320/

1132

/20

29.09.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie

N.

320/

1133

/20

29.09.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obręb ewidencyjny nr 0006 działka ewidencyjna nr 22/4).

N.

320/

1134

/20

29.09.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Giełdowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N.

321/

1135

/20

30.09.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

Fk

321/

1136

/20

30.09.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0042 m. Koszalina działką ewidencyjnym nr 170/7.

N


Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką


Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

309-1095-20 pdf, 125 kB
310-1096-20 pdf, 130 kB
311-1097-20 pdf, 256 kB
311-1098-20 pdf, 368 kB
311-1099-20 pdf, 511 kB
311-1100-20 pdf, 227 kB
311-1101-20 pdf, 459 kB
311-1102-20 pdf, 461 kB
312-1103-20 pdf, 133 kB
312-1104-20 pdf, 114 kB
312-1105-20 pdf, 133 kB
312-1106-20 pdf, 110 kB
312-1107-20 pdf, 133 kB
312-1108-20 pdf, 210 kB
312-1109-20 pdf, 313 kB
313-1110-20 pdf, 245 kB
313-1111-20 pdf, 92 kB
314-1112-20 pdf, 133 kB
314-1113-20 pdf, 425 kB
314-1114-20 pdf, 129 kB
314-1115-20 pdf, 209 kB
314-1116-20 pdf, 570 kB
315-1117-20 pdf, 321 kB
316-1118-20 pdf, 1.43 MB
316-1119-20 pdf, 171 kB
316-1120-20 pdf, 280 kB
316-1121-20. pdf, 269 kB
316-1122-20 pdf, 268 kB
316-1123-20 pdf, 210 kB
317-1124-20 pdf, 133 kB
317-1125-20 pdf, 135 kB
317-1126-20. pdf, 165 kB
317-1127-20 pdf, 772 kB
318-1128-20 pdf, 601 kB
319-1129-20 pdf, 284 kB
319-1130-20 pdf, 218 kB
320-1131-20 pdf, 177 kB
320-1132-20 pdf, 199 kB
320-1133-20 pdf, 154 kB
320-1134-20 pdf, 244 kB
321-1135-20 pdf, 352 kB
321-1136-20 pdf, 153 kB

Powiadom znajomego