W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2020


Numer

Data

w sprawie

Wydział

262/

930

/20

02.06.20

uchylenia Zarządzenia Nr 257/914/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 maja 2020r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej.

N

262/

931

/20

02.06.20

oddania w użyczenie części nieruchomości, położonych przy ul. Portugalskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie.

N

262/

932

/20

02.06.20

powołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PU

262/

933

/20

02.06.20

odwołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PU

263/

934

/20

04.06.20

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0027 miasta Koszalina

N

263/

935

/20

04.06.20

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej udziału 8833/10000 oraz od osoby fizycznej udziału 1167/10000 w prawie użytkowanie wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0027 miasta Koszalina

N

264/

936

/20

05.06.20

przedłużenia Pani Małgorzacie Bobowicz powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Koszalinie

E

264/

937

/20

05.06.20

wyrażenia zgody na przyłączenie części klatki schodowej o powierzchni 2,00 m2, jako dodatkowej powierzchni do lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Zwycięstwa 157 w Koszalinie

GKO

264/

938

/20

05.06.20

zatwierdzenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2023

BZK

265/

939

/20

09.06.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

265/

940

/20

09.06.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 98/22 w obrębie ewidencyjnym nr 0052

N

265/

941

/20

09.06.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 7 w obrębie ewidencyjnym nr 0051

N

265/

942

/20

09.06.20

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

KS

266/

943

/20

10.06.20

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

FN

266/

944

/20

10.06.20

ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina zakwalifikowanych do rozbiórki.

GKO

267/

945

/20

16.06.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego

N

267/

946

/20

16.06.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

268/

947

/20

17.06.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski

N

268/

948

/20

17.06.20

przystąpienia do realizacji programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych

PN

268/

949

/20

17.06.20

informacja o przebieg wykonania budżetu Miasta Koszalina, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

Fn

269/

950

/20

18.06.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 242/2 i nr 242/9 w obrębie ewidencyjnym nr 0052

N

269/

951

/20

18.06.20

w sprawach:
- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Orlej 2c w Koszalinie , na rzecz jej użytkowania wieczystego,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży

N

270/

952

/20

19.06.20

wyrażenia zgody na zdjęcie z zasobów lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 17,15 m2 położonego w budynku przy ul. Krakusa i Wandy 22 w Koszalinie i przeznaczenia do wyłącznego użytkowania przez mieszkańców budynku

GKO

270/

953

/20

19.06.20

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są opłaty, miejsc przeznaczonych na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kratę parkingową

GKO

270/

954

/20

19.06.20

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są opłaty, miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

GKO

270/

955

/20

19.06.20

wyłączenia z zarządzenia powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położnej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 184/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0051

N

270/

956

/20

19.06.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

FN

271/

957

/20

22.06.20

wyznaczenia dodatkowych terminów realizacji zabudowy na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Koszalinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego

N

272/

958

/20

23.06.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0046 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 16/13

N

272/

959

/20

23.06.20

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie przygotowania i przeprowadzeni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

KS

273/

960

/20

24.06.20

ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin na rok szkolny 2019/2020.

E

273/

961

/20

24.06.20

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 72 w obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

273/

962

/20

24.06.20

włączenia z zarządzania z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 38/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

273/

963

/20

24.06.20

włączenia z zarządzania z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 50/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

273/

964

/20

24.06.20

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 2/9, nr 2/10 i nr 2/11 w obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

274/

965

/20

25.06.20

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowej drogi koniecznej nieruchomości położonej w Koszalinie w rejonie ul. Lubiatowskiej i ul. Kupieckiej

N

274/

966

/20

25.06.20

udostępnienia danych osobowych w celu wykonywania zadań statutowych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie jako jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Koszalin

INF

274/

967

/20

25.06.20

wyrażenia zgody na zdjęcie z zasobów lokali użytkowych i włączenia do części wspólnej powierzchni 9,50 m2 lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Zwycięstwa 100-104  w Koszalin

GKO

274/

968

/20

25.06.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem

GKO

274/

969

/20

25.06.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

275/

970

/20

26.06.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Koszalinie przy ul. Młyńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną garażem przeznaczoną do sprzedaży

N

275/

971

/20

26.06.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Koszalinie przy ul. Młyńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną garażem przeznaczoną do sprzedaży

N

275/

972

/20

26.06.20

zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania terenem w obrębie zalewu powstałego w rejonie ulic 4-go Marca, Sybiraków i Paderewskiego zwanym ,,Wodną Doliną", w tym również organizacji i prowadzenia strzeżonego kąpieliska w obrębie ww. zalewu

KS

275/

973

/20

26.06.20

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina

Fn

275/

974

/20

26.06.20

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

OA

275/

975

/20

26.06.20

oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Marszała Józefa Piłsudskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

275/

976

/20

26.06.20

oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Kolejowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie

N

275/

977

/20

26.06.20

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

275/

978

/20

26.06.20

ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0043 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 58/1, wydzielonej pod drogę publiczną

N

276/

979

/20

29.06.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 171/16 w obrębie ewidencyjnym nr 0053

N

276/

980

/20

29.06.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 107/7 i nr 243/4 w obrębie ewidencyjnym

N

277/

981

/20

30.06.20

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina  na 2020 rok

Fn


Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką


Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

262-930-20 pdf, 199 kB
262-931-20 pdf, 117 kB
262-932-20 pdf, 172 kB
262-933-20 pdf, 135 kB
263-934-20 pdf, 254 kB
263-935-20 pdf, 258 kB
264-936-20 pdf, 107 kB
264-937-20 pdf, 199 kB
264-938-20 pdf, 90 kB
265-939-20 pdf, 895 kB
265-940-20 pdf, 133 kB
265-941-20 pdf, 133 kB
265-942-20 pdf, 108 kB
266-943-20 pdf, 287 kB
266-944-20 pdf, 197 kB
267-945-20 pdf, 202 kB
267-946-20 pdf, 242 kB
268-947-20 pdf, 203 kB
268-948-20 pdf, 247 kB
268-949-20 pdf, 456 kB
269-950-20 pdf, 134 kB
269-951-20 pdf, 250 kB
270-952-20 pdf, 261 kB
270-953-20 pdf, 415 kB
270-954-20 pdf, 240 kB
270-955-20 pdf, 110 kB
270-956-20 pdf, 1.49 MB
271-957-20 pdf, 202 kB
272-958-20 pdf, 163 kB
272-959-20 pdf, 265 kB
273-960-20 pdf, 225 kB
273-962-20 pdf, 110 kB
273-961-20 pdf, 110 kB
273-963-20 pdf, 110 kB
273-964-20 pdf, 133 kB
274-965-20 pdf, 309 kB
274-966-20 pdf, 372 kB
274-967-20 pdf, 367 kB
274-968-20 pdf, 445 kB
274-969-20 pdf, 600 kB
275-970-20 pdf, 172 kB
275-972-20 pdf, 271 kB
275-971-20 pdf, 172 kB
275-973-20 pdf, 164 kB
275-974-20 pdf, 469 kB
275-975-20 pdf, 137 kB
275-976-2 pdf, 136 kB
275-977-20 pdf, 95 kB
275-978-20 pdf, 429 kB
276-979-20 pdf, 133 kB
276-980-20 pdf, 134 kB
277-981-20 pdf, 2.35 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane