W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2021

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

423/

1416

/21

04.05.21

zmiany przebiegu granic obrębów ewidencyjnych.

GK

423/

1417

/21

04.05.21

- przeznaczenia do sprzedaży udziału 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości położonej w rejonie ul. Filtrowej,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego przeznaczony do sprzedaży udział 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości położonej w Koszalinie w rejonie ul. Filtrowej.

N

423/

1418

/21

04.05.21

- zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania w zarządzenie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonych w Koszalinie, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0017 działką nr 569/12 i 4/13,
- wyłączenia z zarządzania nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0017 działką ewidencyjną nr 569/23.

N

423/

1419

/21

04.05.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

423/

1420

/21

04.05.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

423/

1421

/21

04.05.21

wyznaczenia nowego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Westerplatte 58.

N

424/

1422

/21

05.05.21

oddania w użyczenie części nieruchomości, stanowiącej ulicę Morelową w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie

N

425/

1423

/21

07.05.21

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Batalionów Chłopskich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

425/

1424

/21

07.05.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie stanowiącej ciąg pieszy ul. Heleny Modrzejewskiej

N

426/

1425

/21

11.05.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie

N

426/

1426

/21

11.05.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Podmiejskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

427/

1427

/21

12.05.21

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 działką ewidencyjną nr 12/4.

N

427/

1428

/21

12.05.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

428/

1429

/21

13.05.21

udostępnienia danych osobowych w celu wykonywania zadań statutowych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie jako jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Koszalin

INF

428/

1430

/21

13.05.21

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odwoławczej ds. Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

KSiP

429/

1431

/21

14.05.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

430/

1432

/21

17.05.21

Przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0028 działką ewidencyjną nr 603/4.

N

431/

1433

/21

18.05.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej.

N

431/

1434

/21

18.05.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

432/

1435

/21

19.05.21

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na rzecz jej użytkownika wieczystego,

- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego część nieruchomości przeznaczoną do sprzedaży.

N

432/

1436

/21

19.05.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Połtawskiej.

N

432/

1437

/21

19.05.21

zmieniające Zarządzenie Nr 360/1247/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wyłączenia z najmu i przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie praz jednostek pomocniczych Miasta Koszalina, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

GKO

433/

1438

/21

21.05.21

ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Miasto Koszalin w 2011 roku zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z terenu miasta Koszalina oraz w sprawie powołania zespołu zadaniowego do sprawy rozpatrywania wniosków o realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest.

WS

434/

1439

/21

24.05.21

ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i  powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin 

FN

435/

1440

/21

25.05.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

N

435/

1441

/21

25.05.21

- przekazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży.

N

435/

1442

/21

25.05.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12A oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

436/

1443

/21

26.05.21

przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Koszalin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Fk

436/

1444

/21

26.05.21

powołania Dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie Pana Dariusza Pawlikowskiego.

ZZL

437/

1445

/21

27.05.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

437/

1446

/21

27.05.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 działką ewidencyjną nr 2/4, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin.

N

437/

1447

/21

27.05.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 działkami ewidencyjnymi nr 4/11, nr 4/12 i nr 4/9 stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin

N

437/

1448

/21

27.05.21

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 działkami ewidencyjnymi nr 13/21, nr 13/33, nr 12/34 i nr 13/36 stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin.

N

438/

1449

/21

28.05.21

zmian w Zarządzeniu Nr 415/1391/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie opracowania i, wprowadzenia i aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Koszalina w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

BZK

439/

1450

/21

31.05.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

 

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką

 

Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

423-1416-21 pdf, 1.47 MB
423-1417-21 pdf, 230 kB
423-1418-21 pdf, 143 kB
423-1419-21 pdf, 208 kB
423-1420-21 pdf, 347 kB
423-1421-21 pdf, 320 kB
424-1422-21 pdf, 340 kB
425-1423-21 pdf, 343 kB
425-1424-2 pdf, 200 kB
426-1425-21 pdf, 261 kB
426-1426-21 pdf, 376 kB
427-1427-21 pdf, 226 kB
427-1428-21 pdf, 215 kB
428-1429-31 pdf, 381 kB
428-1430-21 pdf, 216 kB
429-1431-21 pdf, 1.21 MB
430-1432-21 pdf, 300 kB
431-1433-21 pdf, 200 kB
431-1434-21 pdf, 731 kB
432-1435-21 pdf, 262 kB
432-1436-21 pdf, 200 kB
432-1437-21 pdf, 396 kB
433-1438-21 pdf, 492 kB
434-1439-21 pdf, 1.78 MB
435-1440-21 pdf, 202 kB
435-1441-21 pdf, 973 kB
435-1442-21 pdf, 209 kB
436-1443-21 pdf, 232 kB
436-1444-21 pdf, 197 kB
437-1445-21 pdf, 263 kB
437-1446-21 pdf, 88 kB
437-1447-21 pdf, 111 kB
437-1448-21 pdf, 111 kB
438-1449-21 pdf, 741 kB
439-1450-21 pdf, 345 kB

Powiadom znajomego