Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Władysława IV – Batalionów Chłopskich” w Koszalinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

XML

Treść

Koszalin, dnia 25 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Władysława IV – Batalionów Chłopskich” w Koszalinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem i prognozą można się zapoznać w terminie od 3 września 2020 r. do 2 października 2020 r.:

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 312, w dni robocze w godzinach od 11.00 do 14.30, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, telefonicznie lub mailowo, telefon: 94 348 87 85, e-mail: urszula.baranska@um.koszalin.pl 

- na stronie internetowej pod adresem https://bip.koszalin.pl/artykuly/1561/obwieszczenia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-planu-miejscowego-studium. 

W związku z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń w/w projektu planu, z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać jw.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej nr 300 Urzędu Miejskiego, na III piętrze.

W związku ze stanem epidemii uprzedzamy o konieczności zaopatrzenia się w maseczkę ochronną, oraz telefoniczne poinformowanie o zamiarze uczestnictwa w dyskusji, na wyżej podany numer telefonu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można składać:

– w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um.koszalin@um.koszalin.pl albo na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Koszalinie /UMKoszalin/SkrytkaESP.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Koszalina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2020 r.Prezydent Miasta Koszalina
 
Piotr Jedliński

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl

2.      W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl 

3.      Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a lub lit. c RODO na podstawie wymienionych aktów prawnych: art. 6 ust. 2, art. 17a w związku z art. 8a ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst jednolity (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2,4,14,15,16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

4.      W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Szczegółowych informacji może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.

5.      Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.      Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.

7.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust.2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

9.      Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij