W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Koszalina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026

Koszalin, dnia 1 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

Działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026 odstąpił, po uzyskaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń ww. Programu.

W odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. Programu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WOPN-OS.410.331.2017.AM z dnia 23 listopada 2017 r. stwierdził możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 -2026;

- Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem znak: NZNS.7040.1.127.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. wyraził opinię, iż dla przedłożonego projektu nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze uzyskane stanowiska ww. organów ds. ochrony środowiska, po analizie uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności mając na względzie charakter planowanych działań, rodzaj i skalę ich oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, a także to, iż dokument spełnia warunek art. 48 ust. 2 ww. ustawy - realizacja jego postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i dotyczy obszaru w granicach jednej gminy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 -2026.

Informację o powyższym zamieszczono w prasie lokalnej, na stronie internetowej Miasta Koszalina (www.koszalin.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.koszalin.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane