W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026 ze zmianami

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne

Projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 - 2026

Opis przebiegu i form konsultacji

W dniach od 12 września do 12 października 2018 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026 ze zmianami.

Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:

1)      Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełniony formularz, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należało przekazać w terminie trwania konsultacji, tj. od 12 września 2018 r. do 12 października 2018 r.:

a) w postaci papierowej:

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,

- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00; we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. 7.15 ÷ 15.15;

b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl.

 

2)     Spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 1 października 2018 r., o godzinie 15.30 w Sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Celem spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji było omówienie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 - 2026, a także umożliwienie składania uwag, opinii i propozycji do protokołu.

 

3)     Zbierania uwag ustnych do protokołu w terminie od dnia 12 września 2018 r. do 12 października 2018 r., w godzinach od 11.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy Rynku Staromiejskich 6-7, w pokojach nr 310 i nr 312.

 

Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni wszyscy interesariusze, którymi mogą być zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:

1)     mieszkańcy obszaru rewitalizacji,

2)     właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,

3)     wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

4)     mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1);

5)     podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w planowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji miasta Koszalin;

6)     podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w ww. obszarze działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

7)     jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

8)     organy władzy publicznej;

9)     podmioty, inne niż wymienione w pkt 6), realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina wraz z formularzem konsultacyjnym był dostępny w terminie konsultacji:

- w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - https://bip.koszalin.pl/, oraz na stronach internetowych Koszalina - http://www.koszalin.pl/ oraz http://www.obywatelski.koszalin.pl/

- w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w pokojach nr 312 i nr 310.

Zestawienie zgłoszonych uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego

W trakcie zbierania uwag, propozycji i opinii do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026 ze zmianami, wpłynął jeden formularz konsultacyjny od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30-32 w Koszalinie. Wspólnota zgłosiła uwagi do własnego projektu, które zostały w całości uwzględnione. Uwagi dotyczyły rozszerzenia projektu 3.10 o:

  1. Wykonanie instalacji przygotowania i dystrybucji cieplej wody użytkowej z przygotowaniem ciepłej wody w kotłowni oraz doprowadzeniem instalacji do mieszkań. W związku z tym przewiduje się likwidację gazowych podgrzewaczy wody w mieszkaniach.
  2. Wymianę źródeł ciepła w kotłowi na wydajne kotły kondensacyjne.
  3. Przeprowadzenie termomodernizacji budynku i remont elewacji, w tym docieplanie przegród zewnętrznych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentu.
  4. Wykonanie oświetlenia i monitoringu zewnętrznego budynku.
  5. Wykorzystanie OZE w celu zminimalizowania kosztów zużycia energii.
  6. Przebudowa i dostosowanie istniejących pomieszczeń na cele społeczne (świetlica, klub wspólnoty).
  7. Przystosowanie wejść do budynku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
  8. Wydzielenie miejsc parkingowych od strony podwórka dla służb ratowniczych i technicznych.

Podsumowanie spotkania konsultacyjnego

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 1 października 2018 r., o godzinie 15.30 w sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie, interesariusze rewitalizacji nie stawili się.

Podsumowanie zbierania uwag ustnych do protokołu

W trakcie prowadzonych konsultacji w dniach od 12 września 2018 r. do 12 października 2018 r. nie zostały zgłoszone ustne uwagi do protokołu.

 

 

 

 

Prezydent Miasta

 

Piotr Jedliński

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane