W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie udostępniana jest na wniosek


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 

 

Oprócz odmowy udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Miejski w Koszalinie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

- żądana informacja nie jest informacją publiczną;

- Urząd nie dysponuje żądaną informacją;

- istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć do Urzędu:   

- przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,

- złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu,

- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl,

- skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Koszalinie na platformie ePUAP, adres skrytki: /UMKoszalin/SkrytkaESP.

 

Poniżej do pobrania:

1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie doc i pdf

2) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane