W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miasto Koszalin

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina– Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl"

2.     W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych :          
Mariusz Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 e-mail: iodo@um.koszalin.pl

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Koszalinie;

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Koszalina;

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.     Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 lit. a, b, c lub e oraz art. 9 ust 2 lit. a, b lub g RODO. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie pt. „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie”

5.     W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Szczegółowych informacji może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.

6.     Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, głównie w postępowaniach administracyjnych, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.

8.     posiada Pani/Pan:

a.     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b.    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

c.     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d.    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.     nie przysługuje Pani/Panu:

a.     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych chyba, że dane przetwarzane są na podstawie zgody;

b.    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO chyba, że dane przetwarzane są na podstawie zgody;

c.     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  a, b lub c RODO;

10.  Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane