W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Klauzula informacyjna

Wersja strony w formacie XML

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W KOSZALINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD OSIEDLI W KOSZALINIE  W  DNIU 18 PAŹDZIERNIKA  2020 ROKU

 
Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję:

 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejska Komisja Wyborcza w Koszalinie. W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się z komisją za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski Biuro Rady Miejskiej w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin, mailowo na adres: magdalena.gorgol@um.koszalin.pl lub telefonicznie pod nr. 94 34-88-640.   

2. Dane osobowe kandydatów do Rad Osiedli, osób popierających kandydatów oraz kandydatów do Osiedlowych Komisji Wyborczych będą przetwarzane na podstawie § 17 ust. 2, § 18 ust. 4,  § 19 ust. 4 Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli,  stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 10 czerwca 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2008 roku,  Nr 56 poz. 1286 z późn. zm.)  w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Koszalinie, wyznaczonych na dzień 18 października 2020 r., zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO. 

3. Podanie danych przez kandydatów na członków Rad Osiedli, osób popierających kandydatów oraz kandydatów do Osiedlowych Komisji Wyborczych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wyborach do Rad Osiedli.   

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana   dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

6. Informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie poddajemy Pani/ Pana danych profilowaniu. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane