W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, lipiec 2019 (od nr 361 do nr 417)

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

106/

361

/19

01.07.19

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

FN

106/

362

/19

01.07.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

106/

363

/19

01.07.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie

OA

107/

364

/19

04.07.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

107/

365

/19

04.07.19

zmiana zarządzenia w sprawie przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 257/2 w obrębie ewidencyjnym nr 022, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu

N

107/

366

/19

04.07.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

108/

367

/19

09.07.19

powołania Komisji Odwoławczej ds. Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

KSiP

108/

368

/19

09.07.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, położoną w Koszalinie przy ul. Orlej 2a oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0026 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 19/8.

N

108/

369

/19

09.07.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem Filharmonii położonej w Koszalinie przy ul. Piastowskiej 2 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

108/

370

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

371

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

372

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

373

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

374

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

375

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

376

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

377

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

378

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

379

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

380

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

381

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

382

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

383

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

384

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

385

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

386

/19

09.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

108/

387

/19

09.07.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 184/2, w obrębie ewidencyjnym nr 0051.

N

108/

388

/19

09.07.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 474/33 w obrębie ewidencyjnym nr 0029.

N

108/

389

/19

09.07.19

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ulicy Podgórnej 57 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal niemieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

109/

390

/19

10.07.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

109/

391

/19

10.07.19

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

109/

392

/19

10.07.19

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

109/

393

/19

10.07.19

wyrażenia zgody na przyłączenie pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 8,89 m2, jako dodatkowej powierzchni do lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Walerego Wróblewskiego 12 w Koszalinie.

GKO

109/

394

/19

10.07.19

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Przedszkola.

OA

109/

395

/19

10.07.19

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Przedszkola.

OA

109/

396

/19

10.07.19

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 7 w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Przedszkola.

OA

109/

397

/19

10.07.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

109/

398

/19

10.07.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału wynoszącego 44/88 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0022 miasta Koszalina.

N

109/

399

/19

10.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

109/

400

/19

10.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

109/

401

/19

10.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

109/

402

/19

10.07.19

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

110/

403

/19

12.07.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

110/

404

/19

12.07.19

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

110/

405

/19

12.07.19

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie

N

111/

406

/19

16.07.19

ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Miasto Koszalin w 2019 roku zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z terenu miasta Koszalina oraz w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw rozpatrywania wniosków o realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest.

WS

112/

407

/19

17.07.19

wyrażenia opinii o pozbawienia drogi nr 3591Z - ulica Zamkowa w miejscowości Polanów, kategorii drogi powiatowej, w celu zaliczenia jej do kategorii gminnej.

GKO

113/

408

/19

19.07.19

oddania w najem części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ulicy Lechickiej 4 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem.

N

113/

409

/19

19.07.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej pawilonem położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

114/

410

/19

23.07.19

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

115/

411

/19

25.07.19

wyłączenia z najmu i przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz jednostek pomocniczych Miasta Koszalina, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

GKO

116/

412

/19

26.07.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Maków.

N

116/

413

/19

26.07.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

117/

414

/19

30.07.19

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum w Koszalinie.

ZZL

118/

415

/19

31.07.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina.

Fn

118/

416

/19

31.07.19

wyznaczenia nauczyciela Przedszkoli Nr 35 w Koszalinie do zastępstwa Dyrektora Przedszkola oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżących działalności Przedszkola.

OA

118/

417

/19

31.07.19

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

E

 

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką

 

 

Powiadom znajomego