W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2018 (od nr 2549 do nr 2593)

  

 

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

821/

2549

/18

01.10.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

821/

2550

/18

01.10.18

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 89/60, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin.

N

822/

2551

/18

02.10.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

822/

2552

/18

02.10.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

823/

2553

/18

03.10.18

powołania Komisji Nagród ds. przyznania nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Koszalina z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

E

824/

2554

/18

04.10.18

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjną nr 660.

N

824/

2555

/18

04.10.18

w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie  na 2019 rok

Fn

824/

2556

/18

04.10.18

planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

824/

2557

/18

04.10.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0029 miasta Koszalina.

N

825/

2558

/18

05.10.18

powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej.

PN

825/

2559

/18

05.10.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Walerego Wróblewskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

825/

2560

/18

05.10.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

825/

2561

/18

05.10.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

825/

2562

/18

05.10.18

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0017 działką ewidencyjną nr 50/15 i nr 50/38.

N

825/

2563

/18

05.10.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 89/60 w obrębie ewidencyjnym nr 0015.

N

825/

2564

/18

05.10.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 93/64 w obrębie ewidencyjnym nr 0015.

N

825/

2565

/18

05.10.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 93/65 w obrębie ewidencyjnym nr 0015.

N

825/

2566

/18

05.10.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr:101/11, 101/12 i 101/13 w obrębie ewidencyjnym nr 0015.

N

825/

2567

/18

05.10.18

- niewyrażenia zgody na przedłużenie terminów realizacji zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego,                            
- wyznaczenia dodatkowych terminów realizacji zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego.

N

825/

2568

/18

05.10.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr:101/11, 101/12 i 101/13 w obrębie ewidencyjnym nr 0015.

N

826/

2569

/18

08.10.18

Oddania w użyczenie części nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

827/

2570

/18

09.10.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

827/

2571

/18

09.10.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

827/

2572

/18

09.10.18

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

828/

2573

/18

10.10.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

KS

829/

2574

/18

11.10.18

powołania zespołu do opracowania wyników konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie na 2019 rok.

KSIP

829/

2575

/18

11.10.18

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 8a, położonego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 oraz lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ulicy Walerego Wróblewskiego 11 w Koszalinie na pomieszczenia gospodarcze.

GKO

829/

2576

/18

11.10.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

OA

830/

2577

/18

15.10.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w  Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

831/

2578

/18

16.10.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

831/

2579

/18

16.10.18

wyłączenia z zarządzania Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działką ewidencyjną nr 73 w obrębie ewidencyjnym nr 0025 nieruchomości położonych w Koszalinie.

N

831/

2580

/18

16.10.18

uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

832/

2581

/18

17.10.18

ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego na wykonanie projektu kartki świątecznej na Święta Bożego Narodzenia.

KSIP

833/

2582

/18

19.10.18

podania do publicznej wiadomości wykaz obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w Koszalinie przy ul. Irysów, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie nr 0051 działką ewidencyjną nr 246.

N

834/

2583

/18

22.10.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok .

Fn

835/

2584

/18

23.10.18

Oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

835/

2585

/18

23.10.18

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Koszalina dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2019.

PU

836/

2586

/18

24.10.18

połączenia lokalu nr 1A z lokalem nr 1, celem utworzenia jednego lokalu mieszalnego oznaczonego nr 1 w budynku przy ul. Mariańskiej 23 w Koszalinie.

GKO

837/

2587

/18

26.10.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

838/

2588

/18

29.10.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

OA

838/

2589

/18

29.10.18

ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego na wykonanie projektu kartki świątecznej na Święta Bożego Narodzenia.

KSiP

839/

2590

/18

30.10.18

określenia warunków wydzierżawiania dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości lub ich części stanowiących własność Koszalina, które wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu mogą spełniać wymogi działki budowlanej.

N

839/

2591

/18

30.10.18

określenia warunków dzierżawy oraz najmu nieruchomości lub ich części i obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina wydzierżawianych lub wynajmowanych na cele nierolnicze oraz wysokości i zasad stosowania stawek czynszu dzierżawnego i czynszu za najem.

N

839/

2592

/18

30.10.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

840/

2593

/18

31.10.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina.

Fn

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Powiadom znajomego