[start]Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Koszalinie[koniec]

Mariola Raniszewska
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 94 34 88 613
e-mail: mariola.raniszewska@um.koszalin.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Koszalinie; 
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Koszalinie;
3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Koszalinie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Poniżej do pobrania:

1. Zarządzenie wewnętrzne Nr 114/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Koszalinie oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, z późniejszą zmianą
2. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 r.
3. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 
 ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Koszalinie na lata 2021 – 2024, przyjęty Zarządzeniem wewnętrznym Nr 79/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 maja 2021 r.Załączniki:

Zarządzenie w spr. wyznaczenia Koordynatora i powołania Zespołu_2020-09-25
Zarządzenie zmieniające skład Zespołu_2021-01-25
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 r.
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Koszalinie na lata 2021 – 2024