W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

N-II-7.271.1.1.2024.AB

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Usługa wycen nieruchomości - 6 zadań
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy N-II-7.271.1.1.2024.AB
Zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie
Tryb zamówienia tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia od 130.000 zł do poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert a pośrednictwem Platformy e-Zamówienia - zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy
1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 114.390,00 zł w tym:: 

Zadanie nr 1: 5.535,00 zł.
Wycena nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin w celu ich ujawnienia jako środka trwałego w ewidencji mienia komunalnego. Przewidywana ilość wycen – 10 sztuk.

Zadanie nr 2: 3.690,00 zł
Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych w celu  nabycia pod drogi, parkingi, komunikację pieszo-jezdną lub ustalenia w trybie cywilnym odszkodowania za działki gruntu wydzielone lub zajęte pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Koszalin lub Skarbu Państwa, wyłączając nieruchomości gruntowe wydzielone lub zajęte pod drogi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przewidywana ilość wycen – 5 sztuk.

Zadanie nr 3: 14.760,00 zł 
Określenie wartości rynkowej prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie.  Przewidywana ilość wycen – 35 sztuk.

Zadanie nr 4: 3.075,00 zł
Określenie wartości prawa własności: lokalu użytkowego, lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz z określeniem nakładów na modernizację lub adaptację. Przewidywana ilość wycen – 5 sztuk.

Zadanie nr 5: 79.950,00 zł  
Wycenę nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu ich wartości na skutek wybudowania, z udziałem środków publicznych, urządzeń infrastruktury technicznej. Wycenie podlegać będą m.in. nieruchomości, położone wzdłuż zrealizowanej inwestycji: budowa drogi gminnej ulicy Krańcowej w Koszalinie. Przewidywana ilość wycen – 100 sztuk.

Zadanie nr 6: 7.380,00 zł                        
Przedmiotem zamówienia jest określanie wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin  w celu ustalenia wysokości opłaty przekształceniowej w związku z art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 poz. 2040 z późn. zm.). Przewidywana ilość wycen – 20 sztuk.

2) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, a także adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c7152ae-084d-11ef-9b7e-467806a93518

Powiadom znajomego