W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności z mocy prawa

Prezydent Miasta Koszalina informuje:


Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r., grunty należące przed tym dniem do Skarbu Państwa i Gminy Miasto Koszalin, będące w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Prezydent Miasta Koszalina jest zobowiązany wydać stosowne zaświadczenia o przekształceniu, które będą dostarczane na dotychczasowe adresy użytkowników wieczystych lub na adresy poszczególnych nieruchomości oraz do Sądu Rejonowego w Koszalinie, VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. Zaświadczenia te są wydawane z urzędu - bezpłatnie. Po dokonaniu wpisu do Księgi Wieczystej Sąd zawiadomi zainteresowane osoby na piśmie.

W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia wcześniej, dotychczasowy użytkownik wieczysty może wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta Koszalina. W tej sytuacji zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.  Ponadto, na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – zaświadczenie zostanie wydane w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.  Wydanie zaświadczenia na wniosek wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł

Za przekształcenie należy zapłacić tzw. opłatę przekształceniową w wysokości 20 opłat rocznych, wnoszonych do roku 2039. Opłata roczna przekształceniowa jest ustalona w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywała w dniu 1 stycznia 2019 r. Opłaty należy uiszczać do 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata za 2019 r., którą należy wpłacić do 29 lutego 2020 r. Oznacza to, że w 2019 r. nie ma obowiązku uiszczenia opłaty, a w roku 2020 opłata będzie wnoszona w podwójnej wysokości. Opłaty wnosi się w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Powiadom znajomego