W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

XML

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.4211.199.2021.WP

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu, na wniosek Pana Jacka Portalskiego, działającego w imieniu i na rzecz Miasta Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego znak SZ.ZUZ.2.4210.129.2021.MD z dnia...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Koszalina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sprawa WS-2.6220.14.2021.RG

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Prezydent Miasta Koszalina zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka i budowa...

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r.” oraz możliwością wnoszenia wniosków i uwag

Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 39, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informacje o...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie znak SZ.ZUZ.2.421.163.2021 .WP

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu, na wniosek Pani Anny Płóciennik, działającej w imieniu i na rzecz spółki VAN PUR S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z Browaru w Koszalinie ul. Spółdzielcza 8 w...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Koszalina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sprawa znak:WS-2.6220.13.2021.RG

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa instalacji do przetwarzania odpadów z...

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 maja 2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa węzła „Sianów Zachód" w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem Sil od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300"   Treść obwieszczenia do pobrania poniżej