W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

XML

Zawiadomienie Dyrektora Zlewni SZ.ZUZ.2.4210.236.2022.WP

Zawiadomienie Dyrektora Zlewni w Koszalinie o wszczęciu na wniosek Pani Magdaleny Buckiej, działającej w imieniu i na rzecz spółki Inpromet Sp. z o.o., ul. Połczyńska 65, 75-811 Koszalin, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych Zakładu w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 65,...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie WS-II-9.6220.13.2021.AM

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.170.2022.WP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki MPS International Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 30, 75-211 Koszalin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawego na wprowadzenie ścieków przemysłowych Zakładu w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 30, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki nr...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.73.2022.MR

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Sylwii Mazurek działającej na rzecz i w imieniu spółki Albor Sp. z o.o. Sp.k. w Wałczu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.121.2022.WP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Zakład Techniki Próźniowej TEPRO S.A., ul. Przemysłowa 5, 75-216 Koszalin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych Zakładu w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 5, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 6/36,...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.65.2022.WP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Wojciecha Błaszkowskiego, przedstawiciela WB-EKO Sp. z o.o., ul. Polna 10, 77-124 Parchowo, działającego w imieniu i na rzecz spółki WESTPOL-TEEUWISSEN Sp. z o.o., ul. Przechlewska 59, 77-304 Rzeczenica, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.45.2022.WP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych z projektowanej myjni samochodowej w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 368/2 i 386/1, obręb ewidencyjny 0009 Koszalin, do sieci kanalizacji...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.4.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, reprezentowanej przez Marka Szewczuka w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, lokalizowanie na...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.352.2021.MD

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.529.2021.MD

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek "Tomsol" Sp. z o.o, ul. Lubuszan 4, 75-848 Koszalin, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, ścieków...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.439.2021.PB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego-mostu dla pieszych w Parku Książąt Pomorskich nad rzęką Dzierżęcinką na dz. nr 17/1; 1756; 177/2 obr. 0020 Koszalin. W...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.440.2021.PB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego-mostu dla pieszych w Parku Książąt Pomorskich nad rzęką Dzierżęcinką na dz. nr 17/1; 19/1; 22/3; 23; 45; 59;658 obręb...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.441.2021.PB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego- mostu dla pieszych w Parku Dendrologicznym nad rzęką Dzierżecińką na dz. nr 17/1; 59; 658 obr. 0020 Koszalin. W...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.184.2021.MD

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, postępowanie administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z Kaplicy Cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej na działce nr 21/5 obręb...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.188.2021.MD

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Espersen Poland Sp. z.o.o, którą reprezentuje pełnomocnik Daniel Hubert, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Koszalinie, ścieków...

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Marka Duklanowskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną-piętrzenie wód powierzchniowych...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4210.184.2021.MD

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek ACE7 Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, którą reprezentuje pełnomocnik Jacek Portalski, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę i likwidację sieci drenarskiej ( działki geodezyjnej nr 799/5, 799/9, 799/11, obręb ewidencyjny nr 0053 gmina miasto...