W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Informacje dotyczące wniosku o wydanie prawa jazdy złożonego drogą elektroniczną.

 

1) Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

a) podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby występującej o wydanie prawa jazdy oraz jej adresu zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo,

b) bezpiecznym podpisem elektronicznym.

2) Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, zeskanowane dokumenty, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi na stronie internetowej https://www.esp.pwpw.pl/ , wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

3) Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:

a) fotografię - jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,

b) oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz

c) oryginał zgody, rodzica lub opiekuna osoby, która nie ukończyła 18 lat - jeżeli jest wymagane.

4) Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe.  

5) W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ  wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich uzupełnienia w trybie art.64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dodatkowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów można uzyskać na stronie BIP Urzędu w zakładce Karty usług. Opis zwjązany z usługą można też odnaleść na stronie https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane