W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Informacja dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, które rozpoczynają szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

 

Przed rozpoczęciem szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców powinien wydać osobie szkolonej kartę przeprowadzonych zajęć z wpisanym do niej numerem ewidencyjnym instruktora prowadzącego, który został jej przydzielony.

 

Dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B liczba godzin zajęć w zakresie szkolenia teoretycznego nie może być mniejsza niż 26 godzin zajęć teoretycznych i 4 godziny  ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków - godzina zajęć równa się 45 minutom.

 

Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia osoba szkolona może rozpocząć po zakończeniu zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia.

 

Dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B liczba godzin zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 – godzina zajęć równa się 60 minutom.

Pierwsze zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż 2 godziny dziennie w okresie pierwszych 8 godzin szkolenia.

Ponadto zajęcia praktyczne powinny uwzględniać, co najmniej 4 godziny jazdy poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h. Zajęcia to prowadzi się łącznie na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć.

 

Zajęcia w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii B mogą być prowadzone przez instruktora w obecności dwóch dodatkowych uczestników szkolenia poza osobą szkoloną.

 

Zajęcia  w zakresie części praktycznej szkolenia prowadzi się pod warunkiem, że osoba szkolona posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć.

Przeprowadzenie poszczególnych zajęć w ramach szkolenia powinno być potwierdzone przez instruktora w karcie przeprowadzanych zajęć każdorazowo w momencie rozpoczynania zajęć poprzez wpisanie daty i godziny rozpoczęcia szkolenia oraz po zakończeniu zajęć poprzez wpisanie godziny zakończenia zajęć , liczby godzin zajęć, liczby przejechanych w ruchu drogowym  kilometrów, numeru instruktora, numeru rejestracyjnego pojazdu szkoleniowego oraz podpisu instruktora. Osoba szkolona podpisuje kartę każdorazowo po zakończeniu szkolenia w danym dniu.

 

Po zakończeniu szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców przeprowadza dla osoby, która zakończyła szkolenie egzamin wewnętrzny zgodnie ze sposobem prowadzenia egzaminu państwowego.

 

      Informację o wyniku części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczbie popełnionych błędów oraz dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisują instruktor, który go prowadził i osoba szkolona.

 

Część praktyczną egzaminu przeprowadza się na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu. Zakres, kryteria oceny oraz czas trwania egzaminu wewnętrznego powinny być zgodne ze sposobem przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego zadania egzaminacyjne, bez względu na liczbę popełnionych błędów, z wyjątkiem przypadku, gdy zachowanie osoby szkolonej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą szkoloną popełnione przez nią błędy. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z osobą szkoloną, na podstawie wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor, który prowadził szkolenie  i osoba szkolona.

Arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego Ośrodek Szkolenia Kierowców przekazuje osobie szkolonej.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane