W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2021

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

530/

1788

/21

02.12.21

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

OA

531/

1789

/21

03.12.21

przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa-Prezydenta Miasta Koszalina, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim, gminie Połczyn-Zdrój, obszar wiejski - Zajączkowo, nr obrębu 0100 Zajączkowo. działki nr 37/8 i nr 37/10 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego tę nieruchomość.

N

531/

1790

/21

03.12.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 39/3 i nr 16/28 w obrębie ewidencyjnym nr 0053.

N

531/

1791

/21

03.12.21

oddania w dzierżawę nieruchomość położoną w Koszalinie przy ul. Topolowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczaną do oddania w dzierżawę.

N

531/

1792

/21

03.12.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta Koszalina.

N

532/

1793

/21

06.12.21

wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

FN

533/

1794

/21

07.12.21

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

533/

1795

/21

07.12.21

ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie w 2022 roku mieszkańcom miasta Koszalina świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

PU

533/

1796

/21

07.12.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

FN

533/

1797

/21

07.12.21

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2021 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

FN

534/

1798

/21

08.12.21

ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0040 miasta Koszalina działkami ewidencyjnymi nr 87/1 i nr 87/3 o łącznej powierzchni 0,4299 ha, wydzielonych pod drogi publiczne.

N

534/

1799

/21

08.12.21

określenia warunków udostępnienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina, celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych.

N

534/

1800

/21

08.12.21

określenia wysokości stawek i zasad wydzierżawienia, na cele poza rolnicze, nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina.

N

534/

1801

/21

08.12.21

powołania Zespołu ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2021-2025".

KS

535/

1802

/21

14.12.21

uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

535/

1803

/21

14.12.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

535/

1804

/21

14.12.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

535/

1805

/21

14.12.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

535/

1806

/21

14.12.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

535/

1807

/21

14.12.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

535/

1808

/21

14.12.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

535/

1809

/21

14.12.21

powołania Doradcy Prezydenta Koszalina ds. Klimatu i Nowoczesnej Gospodarki

ZZL

536/

1810

/21

16.12.21

oddania w użyczenie części nieruchomości, położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

536/

1811

/21

16.12.21

planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2022 rok.

Fn

536/

1812

/21

16.12.21

planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2022 rok.

Fn

537/

1813

/21

17.12.21

rozwiązania stosunku pracy z Panią Iwoną Potomską Dyrektorem Pałacu Młodzieży przy ul. Bogusława II 2 w Koszalinie.

E

538/

1814

/21

21.12.21

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

539/

1815

/21

22.12.21

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

540/

1816

/21

23.12.21

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

540/

1817

/21

23.12.21

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

541/

1818

/21

27.12.21

przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu "Portal edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Koszalin, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój system informatycznych i e-usług".

INF

542/

1819

/21

29.12.21

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2021 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

542/

1820

/21

29.12.21

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

543/

1821

/21

31.12.21

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

                                   

                

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Paulinę Rosół i Justynę Borecką.

 

Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

 

Załączniki

530-1788-21 pdf, 456 kB
531-1789-21 pdf, 501 kB
531-1790-21 pdf, 134 kB
531-1791-21 pdf, 214 kB
531-1792-21 pdf, 424 kB
532-1793-21 pdf, 134 kB
533-1794-21 pdf, 469 kB
533-1795-21 pdf, 108 kB
533-1796-21 pdf, 333 kB
533-1797-21 pdf, 160 kB
534-1798-21 pdf, 319 kB
534-1799-21 pdf, 569 kB
534-1800-21 pdf, 733 kB
534-1801-21 pdf, 213 kB
535-1802-21 pdf, 603 kB
535-1803-21 pdf, 344 kB
535-1804-21 pdf, 214 kB
535-1805-21 pdf, 394 kB
535-1806-21 pdf, 395 kB
535-1807-21 pdf, 393 kB
535-1808-21 pdf, 392 kB
535-1809-21 pdf, 253 kB
536-1810-21 pdf, 344 kB
536-1811-21 pdf, 6.42 MB
536-1812-21 pdf, 1.32 MB
537-1813-21 pdf, 238 kB
538-1814-21 pdf, 406 kB
539-1815-21 pdf, 318 kB
540-1816-21 pdf, 295 kB
540-1817-21 pdf, 395 kB
541-1818-21 pdf, 758 kB
542-1819-21 pdf, 160 kB
542-1820-21 pdf, 307 kB
543-1821-21 pdf, 243 kB

Powiadom znajomego