Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Koszalin, dnia 25 maja 2018 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:


1.     "Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl

 

2.     W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl

 

3.     Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  art.6 ust 1 lit. a lub lit. c RODO na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

    

    a.     art. 10, art. 28, art. 32, art. 49, art. 49 a i art. 49 b § 1 art. 50 § 1, art. 61, art. 63, art. 64 § 2, art. 65 § 1, art. 73, art. 90, art. 96b § 1, art. 97 § 1 i 2, art. 98, art. 101 § 1, art. 104 § 1, art. 105, art. 106 § 1, art. 106a, art. 109, art. 1123 § 1 i 2, art. 116, art. 117, art. 119 § 3, art. 123 § 1, art. 131, art. 132 § 1 i 2, art. 133, art. 149, art. 151, art. 152 § 1, art. 155, 155a art. 162, art. 217 -  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. ( Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.),

 

    b.     art. 6 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 30, art. 52 ust. 2, 53 ust.1, art. 63 ust. 5, art. 64, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.),

 

    c.     § 12 pkt 2,4,14,15,16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587),

 

    d.     § 9 pkt 2,4,11,12,13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233),

 

    e.     art. 93 ust. 1 art. 94 oraz art. 97 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z dnia 15 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

 

    f.     art. 28, art. 30, art. 30a, art. 33 ust. 2 i 4, art. 36a, art. 39 ust. 3, art. 40, art. 47, art. 71, art. 81 ust. 4, art. 82b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

 

    g.     art. 11a, art. 11d i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczelnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity z dnia 7 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.),

 

    h.     art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1, art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tekst jednolity z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1405),

 

    i.     art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1579),

 

    j.     zarządzenie wewnętrzne nr 73/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 271/937/16 zmieniające zarządzania w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu,

 

    k.     art.  2 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji tekst jednolity z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1023 z późn. zm.).

 

4.     W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Szczegółowych informacji może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.

 

5.     Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, głównie w postępowaniach administracyjnych, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

6.     Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.

 

7.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust.2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

9.     Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym.

Metadane

Źródło informacji:Jacek Kammer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Kammer
Data wprowadzenia:2018-06-18 13:41:17
Opublikował:Jacek Kammer
Data publikacji:2018-06-18 13:48:55
Ostatnia zmiana:2018-06-18 13:49:06
Ilość wyświetleń:639
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij