Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr interpelacji radnych Rady Miejskiej 2017 rok

 

Lp.

Radny
zgłaszający
interpelację

Data
zgłoszenia

Interpelacja dotyczy

Jednostka lub komórka organizacyjna
przygotowująca projekt odpowiedzi

1

Tomasz Bernacki

26.01.2017

1) terenu przy ul. Chałubińskiego, Leśna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Architektury i Urbanistyki

2) przebudowy ul. Połczyńskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) finansowania szynobusu do Mielna

Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

2

Oliwia

Skórka

26.01.2017

Przejścia dla pieszych ul. Jana Pawła II a Władysława IV

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3

Krzysztof Sławiński

26.01.2017

1) przebudowy jezdni na skrzyżowaniu ulic Wenedów i Słowiańskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) oświetlenia ul. Kolejowej 15-23

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4

Mirosław Skórka

26.01.2017

Kosztów związanych z wykonywaniem prac naprawczych asfaltu na drogach w Mieście za ostatnie kilka lat.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5

Bogumiła

Tiece

26.01.2017

1) dofinansowania przez Urząd Miejski zabiegu sterylizacji psów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) ul. Wspólnej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

6

Joanna Dworaczyk

26.01.2017

1) remontu budynku przy ul. Wańkowicza 82

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień

2) remontu Stadionu ABC

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Inwestycji

3) utrzymania czystości na terenach miejskich w okolicy bursy przy ul. Jana Pawła II 19 i Władysława IV 48

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4) beczek ze smołą na ul. Wańkowicza

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

7

Żaneta Kwapisz

Sergiusz Karżanowski

26.01.2017

Zabezpieczenia środków finansowych na rehabilitację mieszkańców Koszalina

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

8

Sergiusz Karżanowski

26.01.2017

Przygotowania i skierowania listu intencyjnego do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przekazanie Miastu Szpitala Wojewódzkiego

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

9

Mariusz Krajczyński

26.01.2017

1) umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) remontu ul. Gdańskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

10

Mirosław Skórka

23.03.2017

1) okresu gwarancji na nowowybudowane ulice

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) osoby z Zarządu Dróg Miejskich zajmująca się gwarancjami na wykonanie ulic

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11

Izabela

Wilke

Mariusz Krajczyński

Artur Wiśniewski

23.03.2017

Przebudowy ul. Władysława IV i ścieżki rowerowej wzdłuż tej ulicy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

12

Mariusz Krajczyński

23.03.2017

1) miejsc parkingowych na działce 89/34

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) budowy Termicznego Zakładu Przekształcania Odpadów Komunalnych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

3) nielegalnej produkcji zapałek przy ul. Koszalińskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

 

4) zabezpieczenia interesów Miasta po zakończeniu działalności przez Firmę Infrabud

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Inwestycji

13

Krzysztof Sławiński

23.03.2017

1) placu zabaw przy ul. Kolejowej 45-59

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) ul. Malinowej i Borówkowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Inwestycji

14

Barbara Grygorcewicz

23.03.2017

Poprawy nawierzchni ul. Hołdu Pruskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

15

Joanna Dworaczyk

23.03.2017

1) zalewania ul. Mareckiego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) drzew rosnących przy ul. H. Sawickiej 10a-d

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) naprawy chodnika wzdłuż budynku przy ul. H. Sawickiej 4-10

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4) ulicy Racławickiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

16

Tomasz Bernacki

23.03.2017

1) ulicy Mirtowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) ronda przy ul. Zwycięstwa – Artylerzystów – Św. Wojciecha

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) ulicy Dębowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4) zmiany harmonogramu wywozu nieczystości przy Szkole Podstawowej Nr 10

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

5) siedziby dla Rady Osiedla Lubatowo

Biuro Rady Miejskiej

17

Oliwia

Skórka

23.03.2017

Stanu dróg na Osiedlu Raduszka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

18

Oliwia

Skórka

Artur Wiśniewski

23.03.2017

Pojazdów z odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

19

Sergiusz Karżanowski

23.03.2017

Złego stanu drogi na osiedlu Unii Europejskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

20

Artur Wiśniewski

23.03.2017

Przedsiębiorców z ul. Połtawskiej

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

Wydział Nieruchomości

21

Anna Mętlewicz

23.03.2017

1) wycięcia topoli rosnących wzdłuż płotu boiska Szkoły Podstawowej nr 9

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Edukacji

2) drogi – chodnika łączącego ul. Połtawską z ul. Krakusa i Wandy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

22

Izabela

Wilke

24.03.2017

1) zalewania wodami opadowymi ul. Włoskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) niszczenia nawierzchni asfaltowej na ul. Francuskiej i ul. Fińskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) poprawy bezpieczeństwa na ul. Fińskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

23

Marcin Waszkiewicz

20.04.2017

1) Postawienia lustra na skrzyżowaniu przy poczcie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) Niebezpiecznego wyjazdu z ulicy Obotrytów na ul. Poprzeczną

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24

Dorota Chałat

Żaneta Kwapisz

27.04.2017

Koszalińskiego schroniska dla zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Straż Miejska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Biuro Kontroli

25

Mariusz Krajczyński

27.04.2017

1) zmiany kursu linii 14

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) realizacji zadań dot. organizatora transportu publicznego w Zarządzie Dróg i Transportu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

26

Joanna Dworaczyk

27.04.2017

1) wydłużenia czasu długości przejazdu z ul. Racławickiej w ul. Stawisińskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie

Wydział Nieruchomości

27

Krzysztof Sławiński

27.04.2017

Łącznika – ulica łącząca ul. Jana z Kolna z Al. Armii Krajowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

28

Łukasz Sendlewski

27.04.2017

Zamontowania lustra przy ul. Grottgera

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

29

Marcin Waszkiewicz

18.05.2017

Progów zwalniających przy ul. Wenedów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

30

Dorota Chałat

Żaneta Kwapisz

25.05.2017

Koszalińskiego schroniska dla zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Straż Miejska

31

Leopold Ostrowski

25.05.2017

Usterek i braków na Osiedlu „Na Skarpie”

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

32

Żaneta Kwapisz

25.05.2017

Budek dla kotów w okolicach ul. Karłowicza 13 i ogrodów działkowych przy ul. Lechitów.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

33

Mariusz Krajczyński

25.05.2017

1) nieprzestrzegania prawa przez Prezydenta 

Wydział Architektury i Urbanistyki

2) ul. Mirtowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

34

Joanna Dworaczyk

25.05.2017

1) toalet na terenie Sportowej Doliny, Wodnej Doliny i na terenach rekreacyjnych Osiedla Lubiatowo

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

2) Zalewania chodnika przy ul. H. Sawickiej 10A-D

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

35

Marcin Waszkiewicz

12.06.2017

1) utwardzenia terenu przy garażach przy ul. Kolejowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

2) budynku przy ul. Lechickiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

36

Leopold Ostrowski

Dorota

Chałat

22.06.2017

1) braku ławek na przystankach autobusowych na Osiedlu Unii Europejskiej (przy ogródkach działkowych)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2)uzupełnienia tymczasowego oświetlenia ulicy Holenderskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

37

Dorota

 Chałat

22.06.2017

1) topoli przy ul. Lechickiej 32

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) ul. Promowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

38

Marcin Waszkiewicz

22.06.2017

Ułożenia drogi z płyt w pobliżu ulicy Żytniej - Pszenicznej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

39

Oliwia

Skórka

22.06.2017

1) placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 11 – dla dzieci z oddziału przedszkolnego utworzonego przy ul. Jabłoniowej

Wydział Edukacji

2) sali treningowej zawodników FIGHT CLUB

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

40

Żaneta Kwapisz

Dorota

Chałat

22.06.2017

Prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

41

Żaneta Kwapisz

22.06.2017

1) planowanego skrzyżowania świetlnego ul. Gnieźnieńska – ul. Diamentowa

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) prawidłowego oznakowania Miasta, aby usprawnić komunikację w Mieście w czasie obecnych remontów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

42

Artur

Wezgraj

22.06.2017

Odbioru odpadów komunalnych od przedsiębiorców i instytucji

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

43

Krzysztof Sławiński

22.06.2017

Wykupu mieszkania przy Al. Monte Cassino

Wydział Nieruchomości

44

Mariusz Krajczyński

22.06.2017

1) realizacji zadań organizatora transportu publicznego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) remontu ul. Kutrzeby

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) remontu ul. Morskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

45

Sergiusz Karżanowski

22.06.2017

Zorganizowania i przeprowadzenia akcji odkleszczania i odkomarzania parków, placów zabaw, osiedli i terenów wzdłuż Dzierżęcinki

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

46

Żaneta Kwapisz

12.07.2017

Wyznaczenie terminu spotkania w sprawie omówienia pracy Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Miejski Zespół Orzekanie o Niepełnosprawności

47

Mariusz Krajczyński

12.07.2017

Funkcjonowania schroniska dla zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Biuro Kontroli

48

Bogumiła

Tiece

8.08.2017

Niewłaściwego traktowania rannych zwierząt oraz zmiany ograniczenia prędkości przy ul. Mytnika

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

49

Joanna Dworaczyk

8.08.2017

Hałasu emitowanego przez fabrykę lodów Jaś

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

50

Dorota

Chałat

8.08.2017

Realizowanej inwestycji przy ul. Żytniej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Inwestycji

Hałasu emitowanego przez fabrykę lodów Jaś

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

51

Żaneta Kwapisz

Dorota

Chałat

8.08.2017

Koszalińskiego schroniska dla zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

52

Łukasz Sendlewski

21.08.2017

1) Podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ul. Wańkowicza

Wydział Nieruchomości

Wydział Architektury i Urbanistyki

2) Podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa przejazdu ścieżką rowerową przy ul. 4 Marca

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) Nasadzenia drzew przy ul. Wańkowicza

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4) Zredukowania części barierek przy rondach ul. Piłsudskiego – Zwycięstwa - Stawisińskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

53

Dorota Chałat

24.08.2017

Przekazania z budżetu Miasta wsparcia finansowego dla gmin poszkodowanych w nawałnicy na Kaszubach.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

54

Żaneta Kwapisz

Dorota

Chałat

28.08.2017

Wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utrudnień spowodowanych budową drogi S6.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Inwestycji

Wydział Nieruchomości

55

Mariusz Krajczyński

31.08.2017

1) Modernizacji ulicy Piastowskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) Objazdu do ul. Żytniej przez ul. Pszeniczną

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

56

Żaneta Kwapisz

Dorota

Chałat

07.09.2017

Nieprawidłowości przy prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

57

Bogumiła Tiece

07.09.2017

Bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji u zwierząt adoptowanych ze schroniska.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

58

Mariusz Krajczyński

08.09.2017

1) zakazu zatrzymywania wzdłuż ul. Podgórnej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) przycinki drzew na Al. Monte Cassino

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) wpustów drogowych przy ul. Podgórnej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

59

Żaneta Kwapisz

Dorota Chałat

14.09.2017

18.09.2017

Ogłoszenia przetargu na realizację zadania w zakresie prowadzenia schroniska „Leśny Zakątek”

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Biuro Zamówień Publicznych

60

Dorota

Chałat

21.09.2017

1) wdrożenia w koszalińskich szkołach inicjatywy dot. XX-lecia Konstytucji

Wydział Edukacji

2) koszalińskiego schroniska dla zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) ustawienia nowych znaków drogowych przy ul. Podgórnej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

61

Krzysztof Sławiński

28.09.2017

1) parkingu przy ul. Słowackiego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) wykupu lokalu mieszkalnego 

Wydział Nieruchomości

62

Joanna Dworaczyk

28.09.2017

Remontu ul. Giełdowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

63

Żaneta Kwapisz

28.09.2017

1) umieszczenia w koszalińskich szkołach Preambuły do konstytucji RP

Wydział Edukacji

2) przygotowania Akcji „Koszalin za pół ceny”

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

 

64

Leopold Ostrowski

28.09.2017

Wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego miedzy ul. Władysława IV a ul. Batalionów Chłopskich

Wydział Architektury i Urbanistyki

65

Artur

Wezgraj

28.09.2017

Zmiany uchwały dot. opłat za wywóz nieczystości

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

66

Bogumiła

Tiece

28.09.2017

Chorych lub rannych dzikich zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

67

Mariusz Krajczyński

28.09.2017

Nieprawidłowości w schronisku „Leśny Zakątek” w latach 2012-2017

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Biuro Kontroli

68

Mirosław Skórka

28.09.2017

Ścieżki rowerowej w okolicach ul. IV Marca

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

69

Artur Wiśniewski

28.09.2017

Powstania ścieżki rowerowej łączącej Miasto z Osiedlem Jamno

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

70

Żaneta Kwapisz

Dorota Chałat

26.10.2017

1) Prowadzenia Schroniska przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koszalinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

2) Wykonywania interwencji do zwierząt dzikich przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koszalinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

71

Dorota Chałat

26.10.2017

Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

72

Anna Mętlewicz

26.10.2017

1) zaplanowania remontu ul. Władysława IV

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) Pomieszczeń w budynku po zlikwidowanej przychodni rehabilitacyjnej przy Al. Monte Cassino

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) Zalewania posesji na ul. Gnieźnieńskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4) Działalności koszalińskiego Aeroklubu  Koszalin

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

73

Artur Wezgraj

26.10.2017

Uruchomienia linii 9D w związku z remontem ul. Żytniej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

74

Joanna Dworaczyk

26.10.2017

1) Ulicy Racławickiej 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) Organizacja ruchu przy ul. Poprzecznej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

75

Krzysztof Sławiński

26.10.2017

Wykupu lokalu mieszkalnego

Wydział Nieruchomości

76

Bogumiła

Tiece

26.10.2017

Przejazdu linii autobusowej Nr 9

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

77

Mirosław Skórka

26.10.2017

Ujęcia w planie inwestycyjnym na 2018 r. zadania dot. budowy drogi, chodników i parkingu wraz z oświetleniem przy ul. E. Plater.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Inwestycji

78

Tomasz Bernacki

26.10.2017

1) Planu ochrony Jeziora Lubiatowskiego

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

 

2) Monitorowania i naprawiania ul. Pszenicznej i ul. Działkowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) Interwencji w sprawie dzików na terenie Miasta

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Straż Miejska

79

Oliwia Skórka

26.10.2017

Drogi oraz ścieżek biegnących do Góry Chełmskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

80

Mariusz Krajczyński

23.11.2017

1) Remontu chodnika ul. Kutrzeby

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) Nieprawidłowości w Schronisku „Leśny Zakątek”

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

81

Anna Mętlewicz

23.11.2017

1) Planu zagospodarowania przestrzennego Jamno Zachód

Wydział Architektury i Urbanistyki

2) Osiedla Jamno

Wydział Inwestycji

3) Nowych przystanków autobusowych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4) Konsultacji społecznych w Radzie Osiedla Lechitów

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

82

Tomasz Bernacki

23.11.2017

Sytuacji komunikacyjnej między Osiedlem Rokosowo a Cmentarzem

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

83

Łukasz Sendlewski

23.11.2017

1) Remontu ul. Jagoszewskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2) Remontu ul. Fałata

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3) Położenia nowej nawierzchni na boisku w Parku ABC

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

84

Dorota

Chałat

23.11.2017

1) Przyznania Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział Koszalin zwiększonej dotacji

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

2) Kosztów przygotowania studium wykonalności dot. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

3) Programu Opieki nad Zwierzętami

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4) Pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Wydział Edukacji

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Informatyki

5) Zamówień publicznych

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Wydział Edukacji

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Informatyki

Wydział Nieruchomości

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Biuro Pełnomocnika ds. inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

Wydział Komunikacji

Biuro Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Finansowy

Wydział Księgowości

Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień  

85

Artur

Wezgraj

23.11.2017

Kładki dla pieszych i rowerzystów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

86

Leopold Ostrowski

23.11.2017

Remontu nawierzchni ul. E.Plater

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

87

Bogumiła

Tiece

21.12.2017

Dzikich zwierząt

Wydział Środowiska

88

Artur Wiśniewski

21.12.2017

Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgrodzie”

Wydział Architektury i Urbanistyki

89

Tomasz Bernacki

21.12.2017

1) Utwardzenia terenu w pobliżu ul. Cedrowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wydział Gospodarki Komunalnej

90

Łukasz Sendlewski

21.12.2017

Zamontowania lustra przy ul. Grottgera

Wydział Gospodarki Komunalnej

91

Dorota

Chałat

21.12.2017

1) Podania kwot zwrotu dotacji (korekt) realizowanych projektów inwestycyjnych w latach 2010-017

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Wydział Edukacji

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Informatyki

Wydział Edukacji

 

2) Zwiększenia w budżecie środków przeznaczonych na schronisko dla bezdomnych zwierząt i łapania zwierząt bezdomnych w porze nocnej

Wydział Środowiska

 

3) Zamieszczenia na głównej stronie internetowej Miasta licznika wyświetlającego stan czystości powietrza w Koszalinie

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

4) Reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta

Wydział Edukacji

5) Procesu socjalizacji psów w koszalińskim schronisku

 

Wydział Środowiska

 

 

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Monika Kobierska

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Monika Kobierska
Data utworzenia:2017-01-17 08:09:38
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2017-01-17 08:09:45
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2017-01-27 10:40:24
Ostatnia zmiana:2018-01-02 09:44:45
Ilość wyświetleń:2154

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij