Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2017 (od nr 1803 do nr 1873)

<>

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

488/

1803

/17

01.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

488/

1804

/17

01.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

488/

1805

/17

01.08.17

obciążenia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 615/23, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin - zasób nieruchomości, ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowej.

N

489/

1806

/17

03.08.17

Wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego (pomieszczenie po wentylatorni) położonego przy Alei Monte Cassino 13 w Koszalinie na lokal użytkowanie z przeznaczeniem na archiwum Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

GKO

489/

1807

/17

03.08.17

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

489/

1808

/17

03.08.17

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

489/

1809

/17

03.08.17

wyznaczenia dodatkowego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

N

489/

1810

/17

03.08.17

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 54/1, nr 57/2, nr 57/3, nr 57/4 i nr 55 w obrębie ewidencyjnym nr 0043.

N

490/

1811

/17

04.08.17

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

490/

1812

/17

04.08.17

przekazania w zarządzanie Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 działką ewidencyjną nr 81/3 i nr 81/5.

N

490/

1813

/17

04.08.17

zmieniające Zarządzenie Nr 379/1343/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

491/

1814

/17

07.08.17

zmiany Zarządzenia Nr 469/1719/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 04.07.2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

491/

1815

/17

07.08.17

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej o pow. uż. 4,80 m2 (komórki lokatorskiej) położonej w budynku oficyny przy ul. Plac Jana Kilińskiego 1 w Koszalinie na dodatkową powierzchnię do lokalu mieszkalnego nr 6 oraz jego przebudowę.

GKO

492/

1816

/17

09.08.17

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

492/

1817

/17

09.08.17

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

493/

1818

/17

16.08.17

zmiany w palnie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

493/

1819

/17

16.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania dzierżawę.

N

493/

1820

/17

16.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania dzierżawę.

N

493/

1821

/17

16.08.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

493/

1822

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1823

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1824

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1825

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1826

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1827

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1828

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1829

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1830

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1831

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1832

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

493/

1833

/17

16.08.17

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

494/

1834

/17

17.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

495/

1835

/17

18.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

495/

1836

/17

18.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Księdza Bolesława Domańskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

495/

1837

/17

18.08.17

powierzenia Pani Wandzie Wołontowicz stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23 w Koszalinie.

E

495/

1838

/17

18.08.17

powierzenia Pani Danucie Stroińskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego przy ul. M. Wańkowicza 11 w Koszalinie.

E

495/

1839

/17

18.08.17

powierzenia Pani Iwonie Potomskiej stanowiska dyrektora Pałacu Młodzieży przy ul. Bogusława II 2 w Koszalinie.

E

495/

1840

/17

18.08.17

powierzenia Pani Renacie Buss stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie.

E

495/

1841

/17

18.08.17

powierzenia Pani Iwonie Bednarczyk-Chrzanowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 przy ul. Zwycięstwa 188 w Koszalinie.

E

495/

1842

/17

18.08.17

powierzenia Pani Joanna Dorocie stanowiska dyrektora Przedszkola nr 7 przy ul. J. Piłsudskiego 44 w Koszalinie.

E

495/

1843

/17

18.08.17

powierzenia Pani Elżbiecie Michajłowicz stanowiska dyrektora Przedszkola nr 11 przy ul. Łużyckiej 14 w Koszalinie.

E

495/

1844

/17

18.08.17

powierzenia Pani Irenie Żurawskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 14 przy ul. M. Wańkowicza w Koszalinie.

E

495/

1845

/17

18.08.17

powierzenia Pani Joannie Czerwińskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 16 przy ul. L. Szenwalda 9 w Koszalinie.

E

495/

1846

/17

18.08.17

powierzenia Pani Janinie Smolińskiej-Brukało stanowiska dyrektora Przedszkola nr 20 przy ul. Piaskowej 4 w Koszalinie.

E

495/

1847

/17

18.08.17

powierzenia Pani Krystynie Cejner stanowiska dyrektora Przedszkola nr 21 przy ul. Połczyńskiej 55 w Koszalinie.

E

496/

1848

/17

21.08.17

oddania w najem części budynków położonych w Szczecinku przy ulicy Szkolnej 11 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem.

N

496/

1849

/17

21.08.17

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

496/

1850

/17

21.08.17

udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

497/

1851

/17

22.08.17

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Czas na ZAWODOWCA".

E

497/

1852

/17

22.08.17

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Wsparcie na starcie!".

E

497/

1853

/17

22.08.17

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD".

E

498/

1854

/17

23.08.17

odwołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PU

498/

1855

/17

23.08.17

powołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PU

498/

1856

/17

23.08.17

odwołania członka Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Prezydencie Miasta Koszalina.

PU

498/

1857

/17

23.08.17

powołania członka Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Prezydencie Miasta Koszalina.

PU

498/

1858

/17

23.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

498/

1859

/17

23.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

499/

1860

/17

25.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie.

N

499/

1861

/17

25.08.17

oddania w drodze bezprzetargowej udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w związku ze sprzedażą przez Wspólnotę Mieszkaniową pomieszczeń dodatkowych do wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych budynku oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do zbycia w oznaczonym udziale.

N

499/

1862

/17

25.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

499/

1863

/17

25.08.17

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

E

499/

1864

/17

25.08.17

uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina.

N

499/

1865

/17

25.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania dzierżawę.

N

500/

1866

/17

28.08.17

przestawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku".

Fn

500/

1867

/17

28.08.17

przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2017-2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku.

Fn

500/

1868

/17

28.08.17

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie.

OA

501/

1869

/17

29.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

501/

1870

/17

29.08.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Spółdzielczej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

502/

1871

/17

31.08.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 451.

N

502/

1872

/17

31.08.17

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

502/

1873

/17

31.08.17

ogłoszenia Konkursu "Firma na Start 2017"

PIK

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2017-08-02 11:42:18
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2017-08-02 11:42:36
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2017-08-02 11:45:23
Ostatnia zmiana:2017-09-01 08:23:45
Ilość wyświetleń:933

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij