Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2017 (od nr 1911 do nr 1951)

<>

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

517/

1911

/17

03.10.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalin, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

517/

1912

/17

03.10.17

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

517/

1913

/17

03.10.17

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

517/

1914

/17

03.10.17

ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Koszalin.

GKO

517/

1915

/17

03.10.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

518/

1916

/17

04.10.17

-niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu zakończenia zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Hiszpańskiej 3,

- wyznaczenia dodatkowego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Hiszpańskiej 3

N

518/

1917

/17

04.10.17

Powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Koszalina przyznawanych nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej

E

519/

1918

/17

05.10.17

Nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania  wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0027 Miasta Koszalina

N

519/

1919

/17

05.10.17

Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

N

520/

1920

/17

06.10.17

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

520/

1921

/17

06.10.17

zmieniające Zarządzenie Nr 379/1343/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

521/

1922

/17

10.10.17

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

522/

1923

/17

11.10.17

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

522/

1924

/17

11.10.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy Skwerze Pionierów Koszalina.

N

522/

1925

/17

11.10.17

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Henryka Jagoszewskiego 11a, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

523/

1926

/17

13.10.17

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok

Fn

523/

1927

/17

13.10.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Westerplatte w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

524/

1928

/17

13.10.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0029 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 474/92.

N

524/

1929

/17

13.10.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane położone w Koszalinie, oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0007 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 53/1, 53/2 i 53/3.

N

525/

1930

/17

18.10.17

wyłączenia z dniem 23.08.2017 r. z zarządzania Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości w Koszalinie oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 6/8, 44/2, 11/2, 43/2, 12/2, 46/2, 13/2, 42/2 i 41 w obrębie ewidencyjnym nr 0033.

N

525/

1931

/17

18.10.17

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV, na rzecz jej użytkownika wieczystego,

- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży,

N

525/

1932

/17

18.10.17

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2017 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

525/

1933

/17

18.10.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr 64/1, 64/2, 64/4, 64/7, 64/8, 64/10, 64/12, 64/13, 64/16, 64/17, 64/19, 64/20 i 64/21

N

525/

1934

/17

18.10.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr 26/37, 26/39, 26/40 i 26/41

N

530/

1946

/17

27.10.17

Nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa współużytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina.

N

525/

1935

/17

18.10.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr 65/10

N

525/

1936

/17

18.10.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr 65/1 i 65/2

N

526/

1937

/17

20.10.17

przekazania w zarządzanie na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 347/1 w  obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

526/

1938

/17

20.10.17

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

527/

1939

/17

23.10.17

wyłączenia z zarządzania na powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonych w Koszalinie, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działką ewidencyjną nr 16/1 i nr 15/4.

N

528/

1940

/17

24.10.17

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonych w Koszalinie, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działką ewidencyjną nr 280/21 i nr 285.

N

529/

1941

/17

25.10.17

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 16 w Koszalinie.

OA

529/

1942

/17

25.10.17

odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Koszalinie - Panem Bogdanem Siudowskim.

ZZL

529/

1943

/17

25.10.17

powołania na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach w Koszalinie - Pani Aleksandry Ziółkowskiej.

ZZL

529/

1944

/17

25.10.17

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działką ewidencyjną nr 17/5.

N

529/

1945

/17

25.10.17

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działką ewidencyjną nr 17/6.

N

530/

1946

/17

27.10.17

Nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa współużytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina.

N

531/

1947

/17

30.10.17

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

531/

1948

/17

30.10.17

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

532/

1949

/17

31.10.17

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

532/

1950

/17

31.10.17

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

532/

1951

/17

31.10.17

Zmieniające Zarządzenie Nr 379/1342/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2017-09-29 10:12:42
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2017-09-29 10:13:00
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2017-10-03 09:17:13
Ostatnia zmiana:2017-11-03 12:04:41
Ilość wyświetleń:1044

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij