Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2019 r. oraz treści odpowiedzi

 

 

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

1/2019

03.01.2019

Zarządzanie drukarkami/ kopiarkami w Urzędzie

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Informatyki

17.01.2019

11.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

2/2019

07.01.2019

Przeznaczenie nieruchomości na działkach w obr. 022 na cele świadczeń rzeczowych

Biuro Zarządzania Kryzysowego

21.01.2019

21.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

3/2019

07.01.2019

Postępowania administracyjne lub wydane decyzje dot. nieruchomości na działkach w obr. 022 w sprawie roszczeń reprywatyzacyjnych, o zwrot nieruchomości, odszkodowań

Wydział Nieruchomości

21.01.2019

15.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

4/2019

07.01.2019

Położenie nieruchomości na działkach w obr. 022 – dot. strefy ekonomicznej lub parku technologicznego

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

21.01.2019

14.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

5/2019

07.01.2019

Dane teleadresowe spółki wodno-kanalizacyjnej

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

21.01.2019

11.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

6/2019

08.01.2019

Ankieta on-line nt. stopnia dojrzałości i kierunków polityki marketingowej

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

22.01.2019

14.01.2019

on-line

Ankietę wypełniono on-line 

7/2019

09.01.2019

Informacje dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Księgowości

Straż Miejska

23.01.2019

21.01.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

8/2019

10.01.2019

 

 

14.01.2019

Liczba kontroli przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną po 15.11.2017 r., wnioski pokontrolne, liczba nałożonych mandatów karnych

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

24.01.2019

 

 

28.01.2019

11.01.2019

 

 

15.01.2019

ePUAP

 

 

ePUAP

Treść odpowiedzi

do pobrania

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

9/2019

14.01.2019

Ankieta nt. średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto za grudzień 2018 r. na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

28.01.2019

17.01.2019

 

22.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania 

 

Treść odpowiedzi
do pobrania 

10/2019

14.01.2019

Zaległy urlop za 2017 r. osób zatrudnionych w Urzędzie sprawujących funkcje publiczne

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

28.01.2019

21.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

11/2019

15.01.2019

Realizacja eko-punktów z pojemnikami podziemnymi w latach 2019 i 2020

Wydział Środowiska 

29.01.2019

23.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

12/2019

16.01.2019

Postępowania i decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu rozbiórki dot. nieruchomości na działkach w obr. 022

Wydział Architektury i Urbanistyki

30.01.2019

23.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

13/2019

17.01.2019

Nieprawidłowa nazwa formularza na ePUAP

Wydział Informatyki 

31.01.2019

22.01.2019

ePUAP

Treść odpowiedzi

do pobrania 

14/2019

21.01.2019

Warunki nabycia garażu na własność oraz potwierdzenie posiadania garaży na własność

Wydział Nieruchomości 

 04.02.2019

01.02.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

15/2019

24.01.2019

Komunikacja miejska w Koszalinie

Wydział Gospodarki Komunalnej

 07.02.2019

01.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

16/2019

25.01.2019

Decyzje administracyjne wydane w spr. odebrania zwierząt właścicielowi w latach 2016, 2017, 2018

Wydział Środowiska

08.02.2019

07.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

17/2019

25.01.2019

Suma wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych przez Miasto obligacji

Wydział Finansowy

08.02.2019

06.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

18/2019

25.01.2019

Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

08.02.2019

29.01.2019

poczta

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

19/2019

28.01.2019

Ankieta – jednostki samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

11.02.2019

07.02.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania

20/2019

28.01.2019

Dokumenty dotyczące przejęcia ul. Marii Magdaleny Gąszczak

Wydział Nieruchomości

11.02.2019

07.02.2019

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi

do pobrania 

 

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

21/2019

31.01.2019

Planowane ogłoszenia zamówień publicznych w sprawie zaplanowanych inwestycji miejskich

Wydział Inwestycji
Wydział Rozwoju
i Współpracy Terytorialnej

Wydział Środowiska

14.02.2019

07.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

22/2019

30.01.2019

Dokumentacja projektowo-architektoniczna i decyzje dotyczące działki nr 60/1 obr. 48 Koszalin-Sarzyno

Wydział Architektury i Urbanistyki

13.02.2019

07.02.2019

Wgląd do dokumentacji

Dokonano wglądu do dokumentacji

23/2019

31.01.2019

Działalność Miasta w sprawach młodzieży

Wydział Edukacji

14.02.2019

14.02.2019

ePUAP

Treść odpowiedzi

do pobrania

24/2019

04.02.2019

Zezwolenie na zgromadzenie publiczne – marsz równości w dniu 6 kwietnia 2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

18.02.2019

07.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

25/2019

04.02.2019

Środki wydatkowane w 2018 r. na zadania realizowane przez klub sportowy koszykówki AZS Koszalin

Wydział Kultury

i Spraw Społecznych

18.02.2019

13.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

26/2019

05.02.2019

Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami w latach 2014-2018, obsługa zadłużenia gminy

Wydział Nieruchomości

Wydział Finansowy

19.02.2019

 

19.02.2019

14.03.2019

 

e-mail

e-mail

Treści odpowiedzi

do pobrania

do pobrania

27/2019

05.02.2019

Wgląd i kopie dokumentacji postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę na działce nr 251/2

Wydział Architektury i Urbanistyki

19.02.2019

05.02.2019

 

 

13.02.2019

odbiór osobisty

 

e-mail

Kopie dokumentacji odebrano osobiście

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

28/2019

06.02.2019

Działania w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Wydział Kultury

i Spraw Społecznych

20.02.2019

19.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

29/2019

06.02.2019

Sposób i skutki wykonywania zadania: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania za rok 2018

Wydział Środowiska

20.02.2019

07.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

30/2019

06.02.2019

Upoważnienia Prezydenta Miasta wydane dla Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz zakres wykonywanych czynności administracyjnych Dyrektora jako zarządcy jednostki

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

20.02.2019

12.02.2019

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi

do pobrania

31/2019

07.02.2019

Wydane decyzje administracyjne w latach 2017-2018 w trybie art. 126 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wydział Nieruchomości

21.02.2019

13.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

32/2019

11.02.2019

Koszty utrzymania linii Koszalin-Mielno, liczba pasażerów z ostatnich 5 lat

Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

25.02.2019

25.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

33/2019

15.02.2019

Roszczenia reprywatyzacyjne do działki nr 799/5 obr. 0053

Wydział Nieruchomości

01.03.2019

20.02.2019

21.02.2019

e-mail

i poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania

34/2019

15.02.2019

Roszczenia reprywatyzacyjne do działek nr 799/9 i 799/11 obr. 0053

Wydział Nieruchomości

01.03.2019

20.02.2019

21.02.2019

e-mail

i poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania

35/2019

15.02.2019

Ubezpieczyciel Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, numer aktualnej polisy

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

01.03.2019

19.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

36/2019

15.02.2019

Treści odpowiedzi na złożone pytania do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic: Władysława IV, Akademickiej, Staszica, Jana Pawła II

Wydział Architektury i Urbanistyki

01.03.2019

19.02.2019

odbiór osobisty

Kopie odebrano osobiście

37/2019

19.02.2019

 

26.02.2019

Środki uzyskiwane od mieszkańców osiedla „Ogrody” w Koszalinie z tytułu wynajmowania w latach 2016-2018 miejsc postojowych na terenie sąsiadującym ze Szkołą Podstawową nr 10

Wydział Edukacji

05.03.2019

 

12.03.2019

28.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

38/2019

19.02.2019

Organizacja ruchu ulic Zielonej, Gerberowej i Sadowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

05.03.2019

22.02.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania

39/2019

15.02.2019

Ankieta „Standardy gospodarowania finansami w dużych miastach polskich w kontekście metodyk stosowanych przez agencje ratingowe”

Wydział Finansowy

01.03.2019

01.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

40/2019

21.02.2019

Koszty funkcjonowania Urzędu w 2018 r.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

07.03.2019

01.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

  

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

41/2019

22.02.2019

Koszty organizacji imprezy sylwestrowej w dniu 31.12.2018 r.

Wydział Kultury

i Spraw Społecznych

08.03.2019

01.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

42/2019

25.02.2019

Kopie dokumentów dot. działek: 246/4, 604, 248/2, 249/2 w obr. 0028 oraz odległości od drogi budynków na działkach: 239/2, 240/2, 242/4, 236, 237, 242/2 w obr. 0028

Wydział Architektury i Urbanistyki 

11.03.2019

11.03.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania

43/2019

26.02.2019

Przepisy dot. powoływania i odwoływania dyrektora CK105, merytoryczna ocena działalności dyrektora

Wydział Kultury

i Spraw Społecznych

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

12.03.2019

07.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania 

44/2019

01.03.2019

Postępowania dot. działek 13, 14, 10, w obr. 0011

Wydział Architektury i Urbanistyki

15.03.2019

15.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

45/2019

04.03.2019

Dokumentacja dot. ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

18.03.2019

15.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

46/2019

04.03.2019

Dofinansowanie EKOpunktu zlokalizowanego przy ul. Grottgera 3 i ul. Chełmońskiego 6

Wydział Środowiska 

 18.03.2019

14.03.2019

ePUAP

Treść odpowiedzi

do pobrania 

47/2019

07.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

21.03.2019

21.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

48/2019

07.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

21.03.2019

21.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

49/2019

07.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

21.03.2019

21.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

50/2019

07.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

21.03.2019

22.03.2019

e-mail

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

51/2019

08.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

22.03.2019

22.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

52/2019

11.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

25.03.2019

22.03.2019

e-mail

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

53/2019

11.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

25.03.2019

22.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

54/2019

11.03.2019

Procedury dot. sposobu wypełniania awizowanych przesyłek

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

25.03.2019

19.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

55/2019

12.03.2019

Weryfikacja zdatności jednego z kandydatów na dyrektora Muzeum w Koszalinie 

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

26.03.2019

18.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

56/2019

12.03.2019

Rzut powierzchni lokalu mieszkalnego przy ul. Hołdu Pruskiego 

Wydział Architektury i Urbanistyki 

26.03.2019

22.03.2019

odbiór osobisty

Wykonano fotografię dokumentu 

57/2019

13.03.2019

Wpis do ewidencji zabytków oraz inny zakres ochrony nieruchomości na dz. nr 252/44 obr. 22

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Środowiska

Wydział Nieruchomości 

27.03.2019

22.03.2019

25.03.2019

e-mail
i poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

58/2019

13.03.2019

Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwolenia na budowę dot. dz. nr 252/44 obr. 22 

Wydział Architektury i Urbanistyki 

27.03.2019

22.03.2019

25.03.2019

 e-mail
i poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

59/2019

13.03.2019

Realizacja Programu Ochrony Środowiska

Wydział Środowiska 

 

27.03.2019

13.05.2019

 

 

22.03.2019

06.05.2019

 

 

e-mail

e-mail

 

Treść odpowiedzi

do pobrania
do pobrania
do pobrania_zał.

60/2019

13.03.2019

Wniosek o pozwolenie na budowę na dz. Nr 249/2 obr. 0028 oraz wydane przez organ postanowienie 

Wydział Architektury i Urbanistyki 

27.03.2019

20.03.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

 

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

61/2019

15.03.2019

Skan umowy asysty technicznej i rozwoju systemu zarządzania oświatą

Wydział Informatyki

29.03.2019

21.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

62/2019

15.03.2019

Schronisko dla bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt

Wydział Środowiska

29.03.2019

28.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

63/2019

18.03.2019

Dane kontaktowe do archiwisty zakładowego, program wspierający obsługę archiwum zakładowego

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

01.04.2019

22.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

64/2019

18.03.2019

Wskazanie sumy wartości nominalnej wszystkich obligacji wyemitowanych przez Gminę Miasto Koszalin wg najbardziej aktualnego stanu

Wydział Finansowy

01.04.2019

02.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

65/2019

20.03.2019 

Dotacja na ucznia w latach 2011-2016, udzielana organom prowadzącym szkoły niepubliczne kształcących w zawodzie opiekun medyczny dla dorosłych w systemie zaocznym

Wydział Edukacji

03.04.2019

02.04.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

66/2019

20.03.2019 

Wnioski i zezwolenia na prowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym na drogach publicznych 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

03.04.2019

27.03.2019

e-mail

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

67/2019

21.03.2019 

Termin doręczenia decyzji Nr 34/2018, GK-II-1.6831.2018.GK dot. działki nr 92/5

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

04.04.2019

02.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

68/2019

21.03.2019 

Usługi zewnętrzne inspektora ochrony danych, usługi firm zewnętrznych w latach 2018-2019 w zakresie bezpieczeństwa informacji 

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

04.04.2019

01.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

69/2019

21.03.2019 

Badanie uciążliwości związanych z organizowaniem imprez na rynku przed ratuszem 

Wydział Środowiska

04.04.2019

05.04.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

70/2019

22.03.2019 

Emisje obligacji w latach 2016-2019

Wydział Finansowy

05.04.2019

03.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

71/2019

25.03.2019 

Błędnie wydane decyzje adm. skutkujące wypłatą odszkodowań w latach 2015-2018 

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Środowiska

Wydział Komunikacji

Wydział Spraw Społecznych

Wydział Finansowy

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

08.03.2019

03.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

72/2019

25.03.2019 

Projekt budowlany budynku przy ul. Dzieci Wrzesińskich 

Wydział Architektury i Urbanistyki 

08.03.2019

08.03.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

73/2019 

20.03.2019 

Zasady na jakich Gmina Miasto Koszalin będzie wskazywała indywidualnego adresata emisji obligacji 

Wydział Finansowy 

03.04.2019 

03.04.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

74/2019 

01.04.2019 

Liczba wniosków i zaświadczeń wynikających z realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

Wydział Nieruchomości 

15.04.2019 

15.04.2019

poczta 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

75/2019 

03.04.2019 

Kserokopia decyzji Nr 34/2018, GK-II-1.6831.2018.GK dot. działki nr 92/5

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  

17.04.2019 

15.04.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

76/2019 

03.04.2019 

Funkcjonujący w Urzędzie System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Informatyki 

17.04.2019 

09.04.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

77/2019 

03.04.2019 

Zgłoszenie Miejskiej Energetyki Cieplnej budowy przyłączy ciepłowniczych, ciepłej wody użytkowej do budynków przy ul. Młyńskiej, Zawiszy Czarnego, Księżnej Anastazji w Koszalinie 

Wydział Architektury i Urbanistyki 

17.04.2019 

05.04.2019

obiór

osobisty 

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

78/2019 

05.04.2019 

Działania promocyjne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego od 01.01.2018 r. oraz planowane działania promocyjne do 31.12.2019 r. 

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 

19.04.2019 

16.04.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

79/2019

08.04.2019 

Terminy wypłat 500 plus od początku istnienia programu 

Kultury

i Spraw Społecznych 

23.04.2019 

18.04.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

80/2019 

08.04.2019 

Organizacja transportu miejskiego, wysokość dotacji linii autobusowych od gmin Manowo, Świeszyno, Sianów, Mielno, Będzino 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

23.04.2019 

23.04.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

  

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

81/2019

08.04.2019

Roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do działek nr 112 obr. 26, nr 117 obr. 46, nr 43/24 obr. 26

Wydział Nieruchomości

23.04.2019

12.04.2019

e-mail

i poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania

82/2019

12.04.2019

Audyty wewnętrzne, audytor wewnętrzny

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Audytor Wewnętrzny

26.04.2019

18.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

83/2019

15.04.2019

Wykaz okręgowych stacji diagnostycznych

Wydział Komunikacji

29.04.2019

24.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

84/2019

15.04.2019

Stosowanie środków zawierających glifosat

Wydział Środowiska

29.04.2019

25.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

85/2019

16.04.2019

Koszt ponoszony w związku z poddaniem odzyskowi i unieszkodliwieniu 1 Mg odpadów komunalnych

Wydział Środowiska

30.04.2019

26.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

 86/2019

19.04.2019

Wskazanie sumy wartości nominalnej wszystkich obligacji wyemitowanych przez Gminę Miasto Koszalin wg najbardziej aktualnego stanu

Wydział Finansowy 

06.05.2019

30.04.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

 87/2019

19.04.2019

Uchwały zmieniające Uchwałę Nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej w Koszalinie z 01.12.2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

06.05.2019

06.05.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

 88/2019

23.04.2019

Biuletyn Informacji Publicznej, realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej, szkolenia w zakresie udostępniania informacji publicznej 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Informatyki

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

07.05.2019

06.05.2019

ePUAP

i e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

89/2019

24.04.2019

Liczba planowanych do utworzenia od września 2019 r. nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

Wydział Edukacji 

08.05.2019

07.05.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

90/2019

25.04.2019

Kontraktowanie (outsourcing) usług publicznych w zakresie usług edukacyjnych, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodnościekowej, infrastruktury drogowej oraz ochrony środowiska w Gminie Miasto Koszalin 

Wydział Edukacji

Wydział Kultury

i Spraw Społecznych

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Środowiska 

09.05.2019

08.05.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

91/2019

25.04.2019 

Decyzja o warunkach zabudowy lub wniosek o wydanie decyzji dla działki nr 113, obr. 0049 przy ul. Żytniej 

Wydział Architektury i Urbanistyki 

09.05.2019 

08.05.2019

e-mail 

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

92/2019

25.04.2019 

Pozwolenia na umieszczenie stacji bazowych telefonii komórkowej na budynku przy ul. Zwycięstwa 278

Wydział Architektury i Urbanistyki  

09.05.2019 

09.0.2019

poczta 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

93/2019

26.04.2019 

Dokumenty na podstawie których dokonano zmiany adresu z ul. Szczecińskiej 8/10 na ul. Mieszka I-go 1 

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
 

10.05.2019 

09.05.2019

odbiór
osobisty

Wnioskodawca wycofał wniosek 

94/2019 

26.04.2019 

Zezwolenie na rozpoczęcie budowy przy ul. Szczecińskiej 8/10

Wydział Architektury i Urbanistyki

10.05.2019 

09.05.2019

odbiór
osobisty

Wnioskodawca wycofał wniosek 

95/2019 

30.04.2019 

Ankieta „Budżety obywatelskie (partycypacyjne) miast na prawach powiatu w latach 2017-2019” 

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki 

14.05.2019 

14.05.2019

on-line

Ankietę wypełniono on-line 

96/2019 

30.04.2019 

Nakłady finansowe poniesione w 2018 r. na zakup nowych nasadzeń drzew oraz na  ich pielęgnację - podlewanie 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

14.05.2019 

09.05.2019

e-mail 

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

97/2019 

30.04.2019 

Umowy zaliczane do długu publicznego, zawarte w latach 2014-2015

Wydział Finansowy

14.05.2019 

14.05.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania

98/2019 

06.05.2019 

Skany wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”, które

wpłynęły w 2019 r. 

Wydział Edukacji 

20.05.2019 

08.05.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

99/2019 

06.05.2019 

Informatyzacja Urzędu 

Wydział Informatyki 

20.05.2019 

10.05.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

100/2019 

06.05.2019 

Wprowadzenie ograniczeń nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

Biuro Działalności Gospodarczej

20.05.2019 

16.05.2019

 poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

 

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

101/2019

06.05.2019

Wydane decyzje administracyjne, zaświadczenia oraz zgłoszenia dla działek 239/1, 250/2, 241/1 w obr. 0028

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

20.05.2019

15.05.2019

odbiór
osobisty

Treść odpowiedzi

do pobrania 

102/2019

06.05.2019

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2019 r.

Wydział Środowiska

20.05.2019

15.05.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

103/2019

07.05.2019

Wynagrodzenie zasadnicze na poszczególnych stanowiskach we wszystkich komórkach organizacyjnych

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

21.05.2019

 

13.05.2019

30.05.2019

 

e-mail

e-mail

 Treść odpowiedzi

do pobrania

do pobrania

104/2019

07.05.2019

Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia decyzji G.VII-8224/160/88 z 13 czerwca 1988 r.

Wydział Nieruchomości

21.05.2019

10.05.2019

odbiór
osobisty

 Treść odpowiedzi

do pobrania

105/2019

07.05.2019

Wydane decyzje o warunkach zabudowy od 02.01.2018 r. na budynki mieszkalne w obr. 0050 i 0048

Wydział Architektury i Urbanistyki

21.05.2019

22.05.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

106/2019

08.05.2019

Prowadzone prace planistyczne, projektowe, analizy dla działek i dróg w obrębie 0050

Wydział Architektury i Urbanistyki

22.05.2019

13.05.2019

poczta
i e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

107/2019

09.05.2019 

Kopia upoważnienia dla zastępcy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu do działania z upoważnienia Prezydenta Miasta oraz wykaz czynności administracyjnych, za które odpowiada zastępca dyrektora ZDiT

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Gospodarki Komunalnej 

23.05.2019 

13.05.2019

 odbiór
osobisty

 Treść odpowiedzi
do pobrania

108/2019

16.05.2019 

Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami

Wydział Środowiska

30.05.2019 

24.05.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

109/2019

17.05.2019 

Wpływ wzrostu ceny energii elektrycznej na cenę wywozu śmieci, na cenę wody i ścieków oraz na koszt utrzymania ośrodka /mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

31.05.2019 

31.05.2019

e-mail

Treść odpowidzi
do pobrania

110/2019

22.05.2019 

Spis inwentaryzacyjny mienia zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie - dot. urządzeń na terenie miejscowości Kretomino 

Wydział Nieruchomości 

05.06.2019 

30.05.2019

poczta 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

111/2019

28.05.2019 

Pisma protestacyjne oraz toczące się postępowania i wydane pozwolenia na budowę w sprawie ferm norek, chlewni i kurników w latach 2009-2019

Wydział Środowiska

Wydział Architektury i Urbanistyki 

11.06.2019 

05.06.2019

 e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

112/2019

28.05.2019 

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

Wydział Środowiska 

11.06.2019 

11.06.2019

poczta 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

113/2019 

03.06.2019 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz we wszystkich szkołach publicznych. Liczba nauczycieli w szkołach publicznych w 2015 r. i 2019 r.

Wydział Edukacji 

17.06.2019 

14.06.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

114/2019 

03.06.2019 

Metryczka podziału subwencji oświatowej na rok 2019 oraz termin wyrównania kwoty dotacji należnej szkołom 

Wydział Edukacji 

17.06.2019 

12.06.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

115/2019 

05.06.2019 

Ankieta nt. gospodarki wodno-ściekowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Inwestycji

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

19.06.2019 

17.06.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

116/2019 

05.06.2019 

Decyzja w sprawie podziału działki nr 65, obręb 47 

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
 

19.06.2019 

19.06.2019

poczta 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

117/2019 

10.06.2019 

Decyzje administracyjne dla działek: 12, 13/1, 13/2, 13/13, 13/14, 13/5, 13/11, 13/12, 14/1 do 14/10, 15, 16, 20/3 oraz 53 w obr. 50. Harmonogram prac do uchwały w spr. sporządzenia mpzp 

Wydział Architektury i Urbanistyki  

24.06.2019

19.06.2019

ePUAP 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

118/2019 

11.06.2019 

Wynagrodzenie, awansowanie pracowników, liczebność wydziałów Urzędu

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

25.06.2019 

25.06.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

119/2019 

01.07.2019 

Zadłużenie oraz koszty obsługi zobowiązań dłużnych ponoszonych przez Miasto Koszalin w latach 2014-2018

Wydział Finansowy 

15.07.2019 

10.07.2019

ePUAP 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

120/2019 

01.07.2019 

Gospodarowanie zielenią miejską 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Straż Miejska

15.07.2019 

10.07.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

  

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

121/2019

02.07.2019

Wykonywanie audytów wewnętrznych z art. 272 ustawy o finansach publicznych

Audytor wewnętrzny

16.07.2019

05.07.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

122/2019

02.07.2019

Struktura, zadania, działania i statystki dot. Straży Miejskiej

Straż Miejska

16.07.2019

16.07.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

123/2019

05.07.2019

Plany i sprawozdania audytu wewnętrznego w latach 2014-2018 

Audytor wewnętrzny 

19.07.2019

11.07.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania 

124/2019

08.07.2019

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy dot. wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych