Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2019 (od nr 472)

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

133/

472

/19

02.09.19

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

133/

473

/19

02.09.19

udzielenia upoważnienia Pni Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora     Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

OA

133/

474

/19

02.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

133/

475

/19

02.09.19

upoważnienia Pani Anny Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

133/

476

/19

02.09.19

upoważnienia Pani Anny Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

133/

477

/19

02.09.19

upoważnienia Pani Anny Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

133/

478

/19

02.09.19

upoważnienia Pani Anny Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

133/

479

/19

02.09.19

upoważnienia Pani Anny Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

133/

480

/19

02.09.19

upoważnienia Pani Anny Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

134/

481

/19

04.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie

OA

134/

482

/19

04.09.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Połtawskiej

N

134/

483

/19

04.09.19

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0048 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 13/1, z przeznaczeniem na rów melioracyjny

N

135/

484

/19

05.09.19

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu użytkowego nr 13 o powierzchni 33,18 m2, położonego w budynku przy ul. Rynek Staromiejski 12, na lokal mieszkalny

GKO

135/

485

/19

05.09.19

upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg
i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,,Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich ,,A" w Koszalinie

RWT

135/

486

/19

05.09.19

upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,,Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina-etap II"

RWT

135/

487

/19

05.09.19

upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,,Usprawnienie drogi krajowej nr 6 w Koszalinie"

RWT

135/

488

/19

05.09.19

upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. ,,Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie"

RWT

135/

489

/19

05.09.19

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0004 miasta Koszalina

N

136/

490

/19

06.09.19

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

136/

491

/19

06.09.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu  obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

137/

492

/19

09.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie

OA

137/

493

/19

09.09.19

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 20 w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola oraz dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Przedszkola

OA

138/

494

/19

10.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

138/

495

/19

10.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

139/

496

/19

11.09.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

139/

497

/19

11.09.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży niesamodzielnego pomieszczenia na poprawienie warunków użytkowania lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Dworcowej 3 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego pomieszczenie przeznaczone do sprzedaży

N

139/

498

/19

11.09.19

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina

N

140/

499

/19

12.09.19

powołania Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Koszalina dla nauczycieli.

E

140/

500

/19

12.09.19

powołania Komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miasto Koszalin i ograniczonych praw rzeczowych.

N

140/

501

/19

12.09.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Kaczej.

N

140/

502

/19

12.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

140/

503

/19

12.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

141/

504

/19

16.09.19

udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie

OA

141/

505

/19

16.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

141/

506

/19

16.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

141/

507

/19

16.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

141/

508

/19

16.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

141/

509

/19

16.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

142/

510

/19

17.09.19

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0020 miasta Koszalina

N

142/

511

/19

17.09.19

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osób prawnych własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina

N

143/

512

/19

18.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

OA

143/

513

/19

18.09.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

143/

514

/19

18.09.19

odstąpienia od podwyższania stawek czynszu dzierżawnego na cele rolnicze w roku rolnym 2019/2020

N

144/

515

/19

19.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Żełabowskiemu pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

144/

516

/19

19.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Żełabowskiemu pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

144/

517

/19

19.09.19

upoważnienia Pana Marcina Żełabowskiego pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

OA

144/

518

/19

19.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Żełabowskiemu pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

144/

519

/19

19.09.19

upoważnienia Pana Marcina Żełabowskiego pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

144/

520

/19

19.09.19

upoważnienia Pana Marcina Żełabowskiego pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

144/

521

/19

19.09.19

udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Żełabowskiemu pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

144/

522

/19

19.09.19

upoważnienia Pana Marcina Żełabowskiego pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

144/

523

/19

19.09.19

upoważnienia Pana Marcina Żełabowskiego pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

144/

524

/19

19.09.19

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd".

PN

144/

525

/19

19.09.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok

Fn

145/

526

/19

23.09.19

określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie.

ZZL

146/

527

/19

24.09.19

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie.

ZZL

146/

528

/19

24.09.19

zmieniające zarządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Koszalina.

A

147/

529

/19

25.09.19

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania terenem w obrębie zalewu powstałego w rejonie ulicy 4-go Marca, Sybiraków i Paderewskiego zwanym ,,Wodną Doliną" , w tym również organizacji i prowadzenia strzeżonego kąpieliska w obrębie ww. zalewu

KS

148/

530

/19

26.09.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

149/

531

/19

27.09.19

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok

FN

149/

532

/19

27.09.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące władnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem

GKO

149/

533

/19

27.09.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie w pasie drogi ul. Zakole oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borecka
Data wprowadzenia:2019-09-04 08:37:36
Opublikował:Justyna Borecka
Data publikacji:2019-09-04 08:39:22
Ostatnia zmiana:2019-10-03 11:32:51
Ilość wyświetleń:895

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij