Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Edukacji

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 11. Wydział Edukacji

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie oraz nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Miasta w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności:

1. Zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja szkół i placówek publicznych, prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

2. Opracowanie projektów sieci i granic obwodów publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

3. Prowadzenie kontroli ewidencji spełniania obowiązku nauki oraz informowanie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek o aktualnym stanie w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat na dzień 31 grudnia.

4. Zatwierdzanie rocznego arkusza organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.

5. Prowadzenie spraw związanych z obsadą stanowisk dyrektorów oraz ich zastępców w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek.

6. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

7. Opracowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

8. Sprawowanie nadzoru nad finansowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

9. Sporządzanie projektu Budżetu Miasta Koszalina w zakresie zadań oświatowych realizowanych w ramach części budżetu gminy i powiatu oraz planów finansowych dochodów i wydatków dla podległych jednostek oraz analizowanie sytuacji finansowej jednostek oświatowych.

10. Ustalanie zasad udzielania dotacji:

1) szkołom i placówkom niepublicznym oraz ich rozliczanie,

2) szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne oraz rozliczanie z udzielonych dotacji.

11. Opracowanie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych.

12. Wykonywanie analiz potrzeb remontowych i modernizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, opracowanie zbiorczych planów remontów, nadzorowanie ich realizacji oraz rozliczanie.

13. Inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania dotacji unijnych na zadania oświatowe oraz współdziałanie ze szkołami w zakresie realizacji projektów w ramach środków zewnętrznych.

14. skreślony.

15. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, który ukończył naukę zawodu / przyuczenia do określonej pracy.

16. Opracowanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby ministerstwa właściwego do spraw oświaty i wychowania (System Informacji Oświatowej), Ministerstwa Finansów i innych organów.

 

17. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowych.

18. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

19. Nadzór nad koordynowaniem działań Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina.

20. Opiniowanie wniosków o nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli.

21. Nadzór nad działalnością Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przeszkoli Miejskich

 

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-05 08:49:20
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-05 09:01:32
Ostatnia zmiana:2019-03-05 12:16:06
Ilość wyświetleń:11164
Koszalin Centrum Pomorza
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij