Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2018 (od nr 2452 do nr 2507)

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

794/

2452

/18

01.08.18

wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi Nr 3520Z - Świeszyno - Parsowo - droga nr 6 w gminie Biesiekierz, kategorii drogi powiatowej.

GKO

794/

2453

/18

01.08.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

794/

2454

/18

01.08.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

794/

2455

/18

01.08.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

794/

2456

/18

01.08.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

794/

2457

/18

01.08.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

794/

2458

/18

01.08.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

794/

2459

/18

01.08.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

794/

2460

/18

01.08.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

795/

2461

/18

02.08.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

795/

2462

/18

02.08.18

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

OA

795/

2463

/18

02.08.18

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

OA

795/

2464

/18

02.08.18

powołania Komitetu Rewitalizacji.

A

796/

2465

/18

06.08.18

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 78/2, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin.

N

796/

2466

/18

06.08.18

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Młyńskiej 63 w Koszalinie na dodatkową powierzchnię mieszkalną, w celu utworzenia dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych

GKO

797/

2467

/18

07.08.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

797/

2468

/18

07.08.18

wprowadzenia metodyki obliczania miąższości drewna pozyskanego z drzew rosnących na terenie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasto Koszalin (w tym drewna pozyskanego z lasów będących własnością Gminy Miasto Koszalin) oraz cennika drewna.

GKO

797/

2469

/18

07.08.18

sposobu przekazywania informacji o ilości wyciętych drzew i pozyskanego drewna z terenu nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasto Koszalin (w tym o ilości drewna pozyskanego z lasów będących własnością Gminy Miasto Koszalin).

GKO

798/

2470

/18

08.08.18

zmieniające Zarządzenie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie.

INW

799/

2471

/18

09.08.18

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

799/

2472

/18

09.08.18

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 88/11 w obrębie ewidencyjnym nr 0015, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

800/

2473

/18

10.08.18

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koszalinie w rejonie ul. Słowiańskiej,

- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

800/

2474

/18

10.08.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu niemieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal niemieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

801/

2475

/18

13.08.18

zasad dokonywania płatności w formie podzielonej płatności (Split Payment) w Gminie Miasto Koszalin.

Fk

801/

2476

/18

13.08.18

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

KS

802/

2477

/18

16.08.18

projektu budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

802/

2478

/18

16.08.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0012 miasta Koszalina.

N

803/

2479

/18

17.08.18

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie.

OA

803/

2480

/18

17.08.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

N

803/

2481

/18

17.08.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

804/

2482

/18

22.08.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

804/

2483

/18

22.08.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

804/

2484

/18

22.08.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

805/

2485

/18

23.08.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalin na 2018 rok.

Fn

806/

2486

/18

27.08.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

806/

2487

/18

27.08.18

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

806/

2488

/18

27.08.18

wskazania jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

E

806/

2489

/18

27.08.18

rozwiązania stosunku pracy z Panią Aleksandrą Kacprzak Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego przy ul. Wojska Polskiego 36 w Koszalinie.

E

806/

2490

/18

27.08.18

odstąpienia od podwyższania stawek czynszu dzierżawnego na cele rolnicze w roku rolnym 2018/2019.

N

807/

2491

/18

29.08.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie.

OA

807/

2492

/18

29.08.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie.

OA

807/

2493

/18

29.08.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego przy ul. Wojska Polskiego 36 w Koszalinie.

E

807/

2494

/18

29.08.18

powierzenia Pani Agnieszce Czupajło pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Morskiej 43 w Koszalinie.

E

807/

2495

/18

29.08.18

przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2018 - 2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku”

Fn

807/

2496

/18

29.08.18

przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku”.

Fn

808/

2497

/18

30.08.18

powołania dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie Pana Zdzisława Derebeckiego.

ZZL

808/

2498

/18

30.08.18

powołania dyrektora Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie Pana Roberta Wasilewskiego.

ZZL

808/

2499

/18

30.08.18

odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie - Panem Zdzisławem Derebeckim.

ZZL

809/

2500

/18

31.08.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Lubiatowskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

809/

2501

/18

31.08.18

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie prowadzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej 39.

GKO

809/

2502

/18

31.08.18

powierzenia Pani Katarzynie Socha-Dąbrowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego przy ul. Wojska Polskiego 36 w Koszalinie.

E

809/

2503

/18

31.08.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

809/

2504

/18

31.08.18

podania do publicznej wiadomość wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obręb ewidencyjny nr 0006 działka ewidencyjna nr 22/4).

N

809/

2505

/18

31.08.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

809/

2506

/18

31.08.18

udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koszalinie.

OA

809/

2507

/18

31.08.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie.

OA

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2018-07-31 08:52:52
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2018-07-31 08:52:57
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2018-08-01 14:52:02
Ostatnia zmiana:2018-09-27 13:01:23
Ilość wyświetleń:1294