Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Koszalina określa Zarządzenie Nr 158/563/19 Prezydenta Miasta z dnia 23 października 2019 roku. Poniżej w/w zarządzenie wraz z załącznikami.

Zarządzenie Prezydenta Miasta - zasady gospodarki finansowej

Zmiana Zarządzenia Prezydenta Miasta Zarządzenie Nr 197.712.20

02 - Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków

03 - Protokół wyboru dostawcy usługodawcy

04 - Kosztorys wydarzenia

05 - Umowa - zlecenie dla osoby fizycznej wzór

06 - Umowa zlecająca organizację wydarzenia

07 - Umowa zlecająca usługę - podmiot gosp.

08 - Wniosek o współorganizację zadania

09 - Porozumienie w sprawie współorganizacji

10 - Potwierdzenie odbioru przy współorganizacji

11 - Sprawozdanie z organizacji imprezy

12 - Regulamin konkursu

13 - Wykaz osób nagrodzonych

14 - Lista dietZałączniki:

14 - lista diet
13 - Wykaz osób nagrodzonych - nowe
12 regulamin konkursu - nowe
11 - Sprawozdanie z organizacji imprezy - nowe
10 - potwierdzenie odbioru przy współorganizacji - nowe
09 porozumienie w sprawie współorganizacji - nowe
08 -wniosek o współorganizację zadania - nowe
07 - umowa zlecająca usługę - podmiot gosp - nowe
06 - umowa zlecająca organizację wydarzenia - nowe
05 umowa - zlecenie dla osoby fizycznej wzór - nowe
04 - Kosztorys wydarzenia - nowe
03 - Protokół wyboru dostawcy usługodawcy - nowe
02 - wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków - nowe
Zmiana Zarządzenia Prezydenta Miasta Zarządzenie Nr 197.712.20
Zarządzenie Prezydenta Miasta - zasady gospodarki finansowej - aktualizacja wrzesień 2019