Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr interpelacji radnych Rady Miejskiej 2018 rok

<>

 

 

Lp.

Radny
zgłaszający
interpelację

Data
zgłoszenia

Interpelacja dotyczy

Jednostka lub komórka organizacyjna
przygotowująca projekt odpowiedzi

1

Miłosz Janczewski

02.02.2018

Problem z wyjazdem z podwórka zlokalizowanego pomiędzy nieruchomościami przy ulicy Krakusa i Wandy 1 a 1A.

Wydział Gospodarki Komunalnej

2

Dorota Chałat

Krystyna Kościńska

8.02.2018

Nadania nowym ulicom w Koszalinie imion i nazwisk kobiet

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

3

Dorota

Chałat

8.02.2018

1) Udzielania pomocy rannym dzikim zwierzętom

Wydział Środowiska

Straż Miejska

2) Projektu Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Wydział Informatyki

4

Artur Wiśniewski

8.02.2018

Bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wydział Gospodarki Komunalnej

5

Krzysztof Sławiński

8.02.2018

Przycinki koron drzew przy ul. Broniewskiego 2-4

Wydział Gospodarki Komunalnej

6

Dorota Chałat

15.03.2018

Projektu Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego

Wydział Informatyki

7

Mirosław Skórka

15.03.2018

Chodnika przy ul. Władysława IV – Jana Pawła II (na odcinku PKO – sklep Netto)

Wydział Gospodarki Komunalnej

8

Łukasz Sendlewski

15.03.2018

Postawienia ławki obok stadionu ABC i Urzędu Pocztowego

Wydział Gospodarki Komunalnej

9

Tomasz Bernacki

15.03.2018

Ulicy Św. Wojciecha

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dróg gruntowych w Mieście

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dbałości o czystość powietrza w Mieście

Wydział Środowiska

Straż Miejska

Tymczasowej organizacji ruchu w trakcie przebudowy dróg

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Inwestycji

10

Artur

Wezgraj

15.03.2018

Kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym

Biuro Kontroli

Wydział Edukacji

11

Bogumiła

Tiece

15.03.2018

Ptaków uderzających o szyby Filharmonii

Wydział Środowiska

12

Izabela

Wilke

15.03.2018

Bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Franciszkańskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

Straż Miejska

13

Sebastian

Tałaj

15.03.2018

Dodatkowego połączenia drogowego Osiedla Rokosowo z ul. Gnieźnieńską

Wydział Nieruchomości

Wydział Architektury i Urbanistyki

Budowy infrastruktury technicznej na Osiedlu Rokosowo

Wydział Inwestycji

Remontu i budowy nowych chodników (skrzyżowanie ul. Św. Wojciecha z ul. Artylerzystów)

Wydział Inwestycji

Budowy chodnika przy skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Jaworową

Wydział Gospodarki Komunalnej

14

Krzysztof

Sławiński

15.03.2018

Organizacji ruchu przy ul. Kolejowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

15

Mariusz Krajczyński

15.03.2018

Murów obronnych

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Architektury i Urbanistyki

Drogi do schroniska „Leśny Zakątek”

Wydział Gospodarki Komunalnej

Straż Miejska

Umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. na świadczenie usług transportowych

Wydział Gospodarki Komunalnej

Funkcjonowania Zarządu Dróg i Transportu

Wydział Gospodarki Komunalnej

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dróg gruntowych w Mieście

Wydział Inwestycji

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

Parkingów na terenie KSM „Przylesie”

Wydział Gospodarki Komunalnej

Bezpieczeństwa ruchu na ul. Śniadeckich – Jana Pawła II oraz ul. Śniadeckich – Bukowa.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Straż Miejska

16

Barbara Grygorcewicz

15.03.2018

Utworzenia Domu Pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

17

Oliwia

Skórka

19.04.2018

Ronda u zbiegu ul. Jana Pawła II i ul. Śniadeckich oraz ul. Jana Pawła II 

Wydział Gospodarki Komunalnej

18

Sebastian

Tałaj

19.04.2018

Komunikacji miejskiej na terenie Osiedla Rokosowo

Wydział Gospodarki Komunalnej

19

Krzysztof Sławiński

19.04.2018

Terminu przesunięcia znaku drogowego przy ul. Kolejowej 23

Wydział Gospodarki Komunalnej

20

Barbara Grygorcewicz

19.04.2018

Ulicy Broniewskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

21

Mariusz Krajczyński

19.04.2018

1) wycinki drzew podczas remontu ul. Piłsudskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) gospodarki leśnej w lesie komunalnym

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) stanu przekazywanych mieszkań komunalnych

Wydział Gospodarki Komunalnej

4) możliwości kąpieli w Wodnej Dolinie

Wydział Środowiska

Wydział Inwestycji

Wydział Kultury i Spraw Społecznych 

5) nagród przyznanych w Urzędzie Miejskim

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

22

Bogumiła

Tiece

19.04.2018

Bezpańskich psów i kotów

Wydział Środowiska

23

Leopold Ostrowski

19.04.2018

1) podjęcia działań dot. skrzyżowania ul. Francuskiej z Holenderską

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) Ulicy Holenderskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

24

Anna Mętlewicz

19.04.2018

1) wykonania chodnika przy ul. Lechickiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) Osiedla Jamno  - Łabusz

Wydział Inwestycji

3) stawki za wywóz odpadów komunalnych

Wydział Środowiska

4) wykonania pojemników półpodziemnych na odpady komunalne przy ul. Kolejowej 33

Wydział Środowiska

5) Odebrania nieruchomości przy ul. Władysława IV na podstawie specustawy

Wydział Nieruchomości

Wydział Architektury i Urbanistyki

25

Mariusz Krajczyński

24.04.2018

Dodatków motywacyjnych dla dyrektorów koszalińskich szkół

Wydział Edukacji

26

Mariusz Krajczyński

02.05.2018

Budowy ul. Żytniej

Wydział Inwestycji

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wydział Architektury i Urbanistyki

Biuro Zamówień Publicznych

27

Tomasz Bernacki

24.05.2018

1) obecności dzików na terenie Miasta Koszalina

Wydział Środowiska

Straż Miejska

2) zmiany organizacji ruchu na ul. T. Chałubińskiego, Piłsudskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) drzew przy ul. J. Piłsudskiego i ul. T. Kościuszki

Wydział Gospodarki Komunalnej

28

Łukasz Sendlewski

24.05.2018

1) podziemi w koszalińskim parku oraz podziemi pod miastem

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

 Wydział Architektury i Urbanistyki

2) wykonanie łącznika drogowego ulicy Jagoszewskiego z ul. Jana Pawła II

Wydział Inwestycji

Wydział Architektury i Urbanistyki

3) remontu ul. Fałata 

Wydział Gospodarki Komunalnej

4) naprawa nawierzchni Stadionu ABC

Wydział Gospodarki Komunalnej

5) ujęcia w planie remontów modernizacji ul. Zientarskiego 

Wydział Gospodarki Komunalnej

6) remontu ul. Jagoszewskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

7) budowy zatoki

Wydział Gospodarki Komunalnej

29

Anna Mętlewicz

24.05.2018

1) rozbiórki ogrodzenia i bramy wjazdowej

Wydział Nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

2) zmiany lokalizacji śmietnika przy ul. Łużyckiej 10

Wydział Środowiska

3) wyremontowania wjazdu przy ul. Łużyckiej 10

Wydział Gospodarki Komunalnej

30

Bogumiła Tiece

24.05.2018

1) dokarmiania kotów

Wydział Środowiska

2) darmowej sterylizacji kotów

Wydział Środowiska

31

Barbara Grygorcewicz

24.05.2018

Roweru miejskiego

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

32

Ryszard Tarnowski

24.05.2018

1) zlokalizowania przystanku autobusowego w pobliżu Muzeum Obrony Przeciwlotniczej i wykonania przejścia dla pieszych

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) montaż ławeczek przy ul. Krakusa i Wandy oraz przy ul. Lechickiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) remontu ul. Łużyckiej wraz z chodnikami

Wydział Gospodarki Komunalnej

33

Mariusz Krajczyński

24.05.2018

1) realizacji zobowiązań w Osiedlu Jamno – Łabusz

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Inwestycji

2) parkingu na terenie KSM Przylesie

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) ronda ul. Śniadeckich – Jana Pawła II

Wydział Gospodarki Komunalnej

34

Artur Wezgraj

24.05.2018

System oceny szkół i ich dyrektorów

Wydział Edukacji

35

Dorota Chałat

24.05.2018

Wycinki drzew w pasie drogowym ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki oraz powołania Rady ds. Zieleni

Wydział Gospodarki Komunalnej

36

Jakub Kowalik

29.05.2018

1) remontu skrzyżowania ul. Holenderskiej/ul. Francuskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) zatoczki autobusowej przy ul. Śniadeckich na wysokości sklepu Netto

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) mandatów i sposobów rozwiązywania problemu dot. Psich odchodów

Straż Miejska

37

Małgorzata Hołub - Kowalik

29.05.2018

1) usunięcia krzaków, które zasłaniają widoczność przy wyjeździe z ul. Poprzecznej w ul. Połczyńską

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) zatoczki autobusowej przy ul. Zwycięstwa 92

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) poprawy i czystości powietrza w Koszalinie

Wydział Środowiska

38

Małgorzata Hołub – Kowalik

Jakub

Kowalik

29.05.2018

1) drogowskazu Miast partnerskich Miasta Koszalina

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

2) odświeżenia pasa rowerowego przy ul. Prostej okolice pętli autobusowej na Osiedlu Bukowe

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) odświeżenia pasa rowerowego przy ul. Kościuszki

Wydział Gospodarki Komunalnej

4) namalowania nowego pasa rowerowego przy ul. Francuskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

5) namalowania nowego pasa rowerowego przy ul. Holenderskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

6) namalowania nowego pasa rowerowego przy ul. Strumykowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

39

Mariusz Krajczyński

18.06.2018

1) zatrudnienia Radnego Marka Reinholza na stanowisku Zastępcy Dyrektora MWiK Sp. z o.o.

Biuro Rady Miejskiej

Zespół Radców Prawnych

2) ważności uchwał podejmowanych podczas sesji (od kwietnia 2018 r.) przy udziale radnego M.Reinholza

Biuro Rady Miejskiej

Zespół Radców Prawnych

40

Artur

Wezgraj

21.06.2018

Uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 24.05.2018 r. dot. Systemu oceny szkół i ich dyrektorów

Wydział Edukacji

41

Anna

Mętlewicz

21.06.2018

1) sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Wydział Finansowy

2) hałasu przy skrzyżowaniu ulicy Mieszka I- Szczecińskiej i Bohaterów Warszawy

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Środowiska

Straż Miejska

42

Leopold

Ostrowski

21.06.2018

Targowiska przy ul. Władysława IV

Wydział Gospodarki Komunalnej

43

Barbara Grygorcewicz

28.06.2018

Zwiększonego ruchy pojazdów przy ulicy Moniuszki i Zientarskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

44

Marcin Waszkiewicz

04.07.2018

1) chodnika przy ul. Wenedów 5A-5E

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) problemów mieszkanki bloku przy ul. Wenedów 5c

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) zdemontowania drewnianej elewacji na poddaszu, ocieplenia i pomalowania elewacji w bloku przy ul. Wenedów 5c

Wydział Gospodarki Komunalnej

4) zwiększenia patroli Straży Miejskiej na Osiedlu Lechitów – ul. Kolejowa i ul. Lechicka

Straż Miejska

5) spowalniaczy przy ul. Wenedów

Wydział Gospodarki Komunalnej

6) pojemników głębinowych na Osiedlu Wenedów

Wydział Środowiska

45

Mariusz Krajczyński

11.07.2018

1) ronda ul. Śniadeckich – Jana Pawła II

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Nieruchomości

2) programu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Jamno

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) przeniesienia radaru ze skrzyżowania ul. Gdańska - Rolna

Wydział Gospodarki Komunalnej

4) parkingu na terenie KSM „Przylesie”

Wydział Gospodarki Komunalnej

46

Dorota Chałat

25.07.2018

Koszalińskich placów zabaw

Wydział Gospodarki Komunalnej

47

Dorota Chałat

01.08.2018

1) zbadania norm hałasu generowanego przez Fabrykę Lodów „Jaś”

Wydział Środowiska

2) czystości wiat przystankowych

Wydział Gospodarki Komunalnej

48

Marcin Waszkiewicz

28.08.2018

Ustawienia na koszalińskich przystankach MZK biletomatów

Wydział Gospodarki Komunalnej

49

Mirosław Skórka

20.09.2018

Podwórka przy ul. Zwycięstwa 171-181

Wydział Gospodarki Komunalnej

50

Bogumiła Tiece

Sebastian Tałaj

20.09.2018

1) oznakowania Hali Widowiskowo – Sportowej

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

2) ławek przy Górze Chełmskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

51

Tomasz Bernacki

20.09.2018

1) utrzymania dróg

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) konkursu „Mała Olimpiada”

Wydział Gospodarki Komunalnej

52

Joanna Dworaczyk

20.09.2018

1) zadaszenia dla dzieci  na placach zabaw

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Edukacji

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

2) przejścia dla pieszych przy ul. Zwycięstwa

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) budowy parkingu przy wybiegu dla psów i Parku Robin Hooda

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Inwestycji

53

Mariusz Krajczyński

20.09.2018

1) kąpieli w miejskich fontannach

Wydział Gospodarki Komunalnej

Straż Miejska

2) przeniesienia radaru ze skrzyżowania ul. Gdańska – Rolna

Straż Miejska

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Gospodarki Komunalnej

54

Łukasz Sendlewski

15.10.2018

1) Zagospodarowani i rewitalizacji terenu położonego przy ul. Waryńskiego, Matejki i Piłsudskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) Dziur w drodze przy ul. Wańkowicza

Wydział Gospodarki Komunalnej

55

Barbara Grygorcewicz

15.10.2018

Remontu ul. Zientarskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

56

Joanna Dworaczyk

15.10.2018

1) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Stawisińskiego i Racławickiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) oświetlenia ulic

Wydział Gospodarki Komunalnej

57

Dorota Chałat

15.10.2018

Izby Jamneńskiej

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

58

Mariusz Krajczyński

15.10.2018

Inwestycji drogowej Władysława IV

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Inwestycji

59

Tomasz Bernacki

15.10.2018

1) sieci kanalizacyjnej ul. Bocianiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

2) przyjęcia dróg

Wydział Nieruchomości

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej

60

Anna Mętlewicz

15.10.2018

1) spotkań z mieszkańcami

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

  Wydział Gospodarki Komunalnej

2) stanu technicznego budynków przy ul. Mariańskiej i innych budynków komunalnych

Wydział Gospodarki Komunalnej

3) śmietnika przy ul. Kolejowej 33

Wydział Gospodarki Komunalnej

4) budynków socjalnych przy ul. Lechickiej 31

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Monika Kobierska

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wyział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Monika Kobierska
Data utworzenia:2018-02-05 10:21:39
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2018-02-05 10:21:48
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2018-02-05 10:23:20
Ostatnia zmiana:2018-10-16 14:22:45
Ilość wyświetleń:1863

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij