Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Finansowego

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 11. Wydział Finansowy

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu Miasta oraz ustalanie wymiaru podatków, nadzór nad finansami Miasta, a w szczególności:

1.      Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu dla  Miasta.

2.      Opracowywanie projektu budżetu Miasta, przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia.

3.      Opracowywanie układu wykonawczego budżetu.

4.      Sporządzanie planu finansowego Urzędu przy współudziale Wydziałów merytorycznych.

5.      Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta na podstawie materiałów przekazanych przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta.

6.      Opracowywanie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

7.      Przyjmowanie planów finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Miasta, sprawdzanie ich zgodności z uchwałą budżetową.

8.      Sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta zmieniających budżet w ciągu roku budżetowego.

9.      Bieżące prowadzenie analityki planu dochodów i wydatków Miasta, uwzględniającej zmiany budżetu w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

10.    Analiza realizacji budżetu poprzez kontrolę wydatkowania środków na podstawie sprawozdań przekazywanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

11.    Sporządzanie sprawozdania rocznego - na podstawie sprawozdania przekazywanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej - z wykonania budżetu i przedkładanie go w obowiązującym trybie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

12.    Sporządzanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze i przedkładanie jej w obowiązującym trybie do rozpatrzenie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

13.    Analizowanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta.

14.    skreślony

15.     Bieżąca analiza działalności finansowej miejskich jednostek organizacyjnych przy współudziale Wydziałów merytorycznych.

16.    Sporządzanie wniosków pożyczkowych przy współpracy z merytorycznymi Wydziałami Urzędu.

17.    Udzielanie instruktażu miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie procedury przygotowania projektu budżetu.

18.    Wymiar podatków.

19.    Analiza prawidłowości i rzetelności składanych informacji i deklaracji podatkowych.

20.    Kontrole podatkowe w zakresie sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych informacji i deklaracji podatkowych.

21.    Rozpatrywanie indywidualnych wniosków podatników w sprawach odraczania terminu płatności, rozkładanie na raty podatków stanowiących dochody gminy i wpłacanych bezpośrednio na rachunek gminy.

22.    Rozpatrywanie indywidualnych wniosków podatników w sprawach odraczania terminu płatności, rozkładania na raty, umarzania podatków stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy.

23.    Prowadzenie ewidencji zastosowanych ulg, zwolnień podatkowych i obliczanie ich skutków.

24.    Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wysokości podatków lokalnych.

25.    Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień wnoszonych przez podatników.

26.    Udzielanie pisemnych interpretacji na żądanie o zakresie stosowania tej części przepisów prawa podatkowego, dla której organem podatkowym jest Prezydent.

27.    Rozpatrywanie wniosków producentów rolnych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

28.    Dokonywanie potwierdzeń o zabezpieczeniu w planie finansowym Urzędu Miejskiego środków na zadania, zawarte we wnioskach o  przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w projektach umów.

29.    Sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zaciągania kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

30.    Prowadzenie zestawienia wniosków składanych przez miejskie jednostki organizacyjne o dofinansowanie zadań samorządu ze środków zewnętrznych.

31.    Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przeprowadzania przetargów w zakresie: bankowej obsługi budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta, udzielania Miastu kredytów długoterminowych.

32.    Sporządzanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedkładanie jej w obowiązującym trybie do uchwalenia.

33.    Sporządzanie projektów Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową.

34.    Przygotowywanie informacji i analiza zaawansowania i wykonania planu dochodów i wydatków na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem złożonych wniosków o płatność.

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-04 14:32:25
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-04 14:38:51
Ostatnia zmiana:2015-03-26 12:49:44
Ilość wyświetleń:9439
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij