Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 23. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Do podstawowego zakresu działania Biura należy planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności, spraw obronnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Koszalina, a w szczególności:

1. Przygotowywanie oraz opiniowanie merytorycznych dokumentów dotyczących zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych.

2. Opracowanie planów, instrukcji, dokumentów pomocniczych dotyczących zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności, spraw obronnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz realizacja zadań z nich wynikających, a szczególnie z:

- „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Koszalina w warunkach zewnętrznego

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;

- „Miejskiego planu zarządzania kryzysowego”;

- „Planu obrony cywilnej Miasta Koszalina”;

- „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - Bezpieczny Koszalin”.

3. Współdziałanie z organami administracji zespolonej i niezespolonej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, służbami, inspekcjami, strażami, mieszkańcami, radami osiedli, organizatorami imprez masowych i innymi instytucjami działającymi na terenie Miasta w zakresie realizowanych zadań.

4. Prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi na terenie Miasta i ich kontrolowanie pod względem zgodności z wydaną decyzją.

5. Współpraca z jednostkami wojskowymi i organami administracji wojskowej (WKU) oraz prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa - gospodarza w ramach współpracy cywilno - wojskowej (HNS).

6. Przygotowywanie i kontrolowanie realizacji wydanych decyzji administracyjnych, umów oraz porozumień z instytucjami, zakładami pracy i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez Biuro.

7. Zapewnienie działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

8. Realizacja przedsięwzięć dotyczących planowania obronnego, systemu kierowania obronnością, podwyższania gotowości obronnej państwa oraz spraw związanych z uzupełnianiem mobilizacyjnym SZ RP.

9. Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

10. Określanie wymogów obrony cywilnej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

11. Prowadzenie nadzoru oraz kontroli w miejskich instytucjach, zakładach pracy i u osób fizycznych z realizacji nałożonych zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

12. Przygotowanie, organizowanie i utrzymanie w stałej gotowości systemu łączności radiowej oraz systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami.

13. Nadzorowanie utrzymania w sprawności technicznej i użytkowej budowli ochronnych.

14. Organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Koszalina.

15. Wyposażenie i utrzymywanie w gotowości do użycia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz obrony cywilnej.

16. Prowadzenie spraw dotyczących unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych oraz używania środków pirotechnicznych na terenie Miasta.

17. Organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności oraz spraw obronnych zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi w tym zakresie.

18. Planowanie środków finansowych z budżetu Miasta, zasadności i celowości ich wydatkowania na działalność Biura, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych instytucji zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

19. Prowadzenie ciągłej analizy występowania zagrożeń dla Miasta i podejmowanie stosownych działań w tym zakresie.

20. Organizowanie i pełnienie stałych dyżurów w sytuacjach zagrożeń w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i na Stanowisku Kierowania Prezydenta Miasta.

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-05 09:17:52
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-05 09:21:36
Ostatnia zmiana:2019-03-05 12:35:37
Ilość wyświetleń:12052
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij