Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2019 (od nr 418 do nr 471)

Numer

Data

w sprawie

Wydział

119/

418

/19

02.08.19

powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów.

GK

119/

419

/19

02.08.19

dotyczy zmiany zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

GKO

120/

420

/19

06.08.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 16/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0018.

N

120/

421

/19

06.08.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Koszalina.

N

121/

422

/19

07.08.19

uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina.

N

121/

423

/19

07.08.19

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015, stanowiącym własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

121/

424

/19

07.08.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

122/

425

/19

08.08.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu  obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

122/

426

/19

08.08.19

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

OA

123/

427

/19

09.08.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem

GKO

123/

428

/19

09.08.19

zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Koszalinie - ulica Słoneczników oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do zbycia.

N

123/

429

/19

09.08.19

zmieniające Zarządzenie Nr 59/191/19 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

PN

124/

430

/19

13.08.19

zmieniające harmonogram wdrażania poszczególnych etapów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

KSiP

125/

431

/19

14.08.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok

Fn

125/

432

/19

14.08.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 78/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0015.

N

125/

433

/19

14.08.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

125/

434

/19

19.08.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

126/

435

/19

21.08.19

udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

126/

436

/19

21.08.19

udzielania pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

126/

437

/19

21.08.19

udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

126/

438

/19

21.08.19

powierzenia Pani Dorocie Jędrak stanowiska dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Zwycięstwa 117 w Koszalinie.

E

126/

439

/19

21.08.19

powierzenia Pani Agacie Wolskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy przy ul. Rzemieślniczej 9 w Koszalinie.

E

126/

440

/19

21.08.19

powierzenia Pani Krystynie Pater stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Podgórnej 55 w Koszalinie.

E

126/

441

/19

21.08.19

powierzenia Panu Przemysławowi Jaśkiewiczowi stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich przy ul. Sportowej 19 w Koszalinie.

E

126/

442

/19

21.08.19

powierzenia Pani Grażynie Barancewicz stanowiska dyrektora Przedszkola nr 23 "Stokrotka" przy ul. Bolesława Limanowskiego 33 w Koszalinie.

E

126/

443

/19

21.08.19

powierzenia Panu Wojciechowi Rzemieniewskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 w Koszalinie.

E

127/

444

/19

23.08.19

powołania Komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miasto Koszalin i ograniczonych praw rzeczowych.

N

127/

445

/19

23.08.19

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Koszalinie przy ul. Łużyckiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną garażem przeznaczoną do sprzedaży.

N

127/

446

/19

23.08.19

zmiany zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

127/

447

/19

23.08.19

wyrażenia zgody na rozbiórkę osłon śmietnikowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin.

GKO

127/

448

/19

23.08.19

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 200/11.

N

127/

449

/19

23.08.19

zamiany praw do nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a osobą fizyczną.

N

127/

450

/19

23.08.19

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Czas na ZAWODOWCA".

E

127/

451

/19

23.08.19

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD".

E

127/

452

/19

23.08.19

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Wsparcie na starcie".

E

127/

453

/19

23.08.19

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie".

E

127/

454

/19

23.08.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie.

OA

128/

455

/19

26.08.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obręb ewidencyjny nr 0006 działka ewidencyjna nr 22/4).

N

129/

456

/19

27.08.19

uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

E

129/

457

/19

27.08.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej

N

130/

458

/19

28.08.19

przedstawienia ,,Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku"

Fn

130/

459

/19

28.08.19

przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2019-2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

Fn

131/

460

/19

29.08.19

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

ZZL

131/

461

/19

29.08.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

131/

462

/19

29.08.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

131/

463

/19

29.08.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

131/

464

/19

29.08.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

131/

465

/19

29.08.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

131/

466

/19

29.08.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

132/

467

/19

30.08.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Grabuszyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

132/

468

/19

30.08.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

132/

469

/19

30.08.19

ogłoszenia Konkursu "Firma na Start 2019".

PIK

132/

470

/19

30.08.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Koszalina.

N

132/

471

/19

30.08.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

 

 

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borecka
Data wprowadzenia:2019-08-02 12:46:39
Opublikował:Justyna Borecka
Data publikacji:2019-08-02 12:49:41
Ostatnia zmiana:2019-09-04 08:36:46
Ilość wyświetleń:679

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij