W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Informacje publiczne - rejestr wniosków

XML
Przedmiot wniosku: Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie
Przedmiot wniosku Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Środowiska
Data wpływu
Numer PP 138/2022
Status w trakcie rozpatrywania
Przedmiot wniosku: Wykonanie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn.: "Zakup, dostawa i montaż na terenie miasta Koszalina fabrycznie nowych pojemników półpodziemnych na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane"
Przedmiot wniosku Wykonanie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn.: "Zakup, dostawa i montaż na terenie miasta Koszalina fabrycznie nowych pojemników półpodziemnych na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane"
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Środowiska
Data wpływu
Numer PP 137/2022
Status w trakcie rozpatrywania
Przedmiot wniosku: Diagnoza bezpieczeństwa w ramach Konkursu Cyfrowa Gmina
Przedmiot wniosku Diagnoza bezpieczeństwa w ramach Konkursu Cyfrowa Gmina
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Informatyki
Data wpływu
Numer PP 136/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Czynności podejmowane przez Miasto w celu promocji krwiodawstwa w latach 2021-2022, przeznaczone fundusze na ten cel
Przedmiot wniosku Czynności podejmowane przez Miasto w celu promocji krwiodawstwa w latach 2021-2022, przeznaczone fundusze na ten cel
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Data wpływu
Numer PP 135/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Ankieta: Ocena funkcjonowania Gminnych Centrów Usług Wspólnych
Przedmiot wniosku Ankieta: Ocena funkcjonowania Gminnych Centrów Usług Wspólnych
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Data wpływu
Numer PP 134/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Wydane od 2014 r. decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie inwestycji na działce nr 138/2 KW nr KO1K/27269/5 oraz budynków lub budowli na tej nieruchomości
Przedmiot wniosku Wydane od 2014 r. decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie inwestycji na działce nr 138/2 KW nr KO1K/27269/5 oraz budynków lub budowli na tej nieruchomości
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Architektury i Urbanistyki
Data wpływu
Numer PP 133/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Kopia zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych
Przedmiot wniosku Kopia zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Data wpływu
Numer PP 132/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Przeznaczenie i możliwość zabudowy nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntową o pow. 1,5211 ha, nr 60/3 obr. ewid. 0048 w Koszalinie
Przedmiot wniosku Przeznaczenie i możliwość zabudowy nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntową o pow. 1,5211 ha, nr 60/3 obr. ewid. 0048 w Koszalinie
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Architektury i Urbanistyki
Data wpływu
Numer PP 131/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla działek gruntowych nr 106/15, 84/17, 150/26, 150/18, 101/14, 154/4 w obr. ewid. 54 Miasta Koszalina
Przedmiot wniosku Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla działek gruntowych nr 106/15, 84/17, 150/26, 150/18, 101/14, 154/4 w obr. ewid. 54 Miasta Koszalina
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Architektury i Urbanistyki
Data wpływu
Numer PP 130/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przedmiot wniosku Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Data wpływu
Numer PP 129/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Plany w zakresie wdrożenia strefy czystego transportu
Przedmiot wniosku Plany w zakresie wdrożenia strefy czystego transportu
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Gospodarki Komunalnej
Data wpływu
Numer PP 128/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Pozwolenie na budowę, projekt budowlany, zagospodarowanie terenu i architektoniczno-budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę obiektów zlokalizowanych na działce nr 31/9 obr. ewid. 0007 w Koszalinie
Przedmiot wniosku Pozwolenie na budowę, projekt budowlany, zagospodarowanie terenu i architektoniczno-budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę obiektów zlokalizowanych na działce nr 31/9 obr. ewid. 0007 w Koszalinie
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Architektury i Urbanistyki
Data wpływu
Numer PP 127/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Stan ludności poszczególnych ulic Miasta Koszalin na dzień 31.12.2021 r.
Przedmiot wniosku Stan ludności poszczególnych ulic Miasta Koszalin na dzień 31.12.2021 r.
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Spraw Obywatelskich
Data wpływu
Numer PP 126/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Wydane i procedowane decyzje środowiskowe na farmy fotowoltaiczne w gminie w okresie od 01 sierpnia 2021 r.
Przedmiot wniosku Wydane i procedowane decyzje środowiskowe na farmy fotowoltaiczne w gminie w okresie od 01 sierpnia 2021 r.
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Środowiska
Data wpływu
Numer PP 125/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Przedmiot wniosku Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Architektury i Urbanistyki
Data wpływu
Numer PP 124/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Karta Mieszkańca Koszalina
Przedmiot wniosku Karta Mieszkańca Koszalina
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki
Data wpływu
Numer PP 123/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Gmina jako strona postępowania sądowego o zapłatę z tytułu niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kierowanego przeciwko Skarbowi Państwa/ właściwemu Wojewodzie
Przedmiot wniosku Gmina jako strona postępowania sądowego o zapłatę z tytułu niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kierowanego przeciwko Skarbowi Państwa/ właściwemu Wojewodzie
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Zespół Radców Prawnych
Data wpływu
Numer PP 122/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Wydane decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ,,specustawy drogowej”, decyzje w trybie tzw. specustaw dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1479/29 obr. ewid. 0019
Przedmiot wniosku Wydane decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ,,specustawy drogowej”, decyzje w trybie tzw. specustaw dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1479/29 obr. ewid. 0019
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Architektury i Urbanistyki
Data wpływu
Numer PP 121/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Status konserwatorski nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1479/29 obr. ewid. 0019
Przedmiot wniosku Status konserwatorski nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1479/29 obr. ewid. 0019
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Architektury i Urbanistyki
Data wpływu
Numer PP 120/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Położenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1479/29 obr. ewid. 0019 względem obszaru lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w myśl ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Przedmiot wniosku Położenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1479/29 obr. ewid. 0019 względem obszaru lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w myśl ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Architektury i Urbanistyki
Data wpływu
Numer PP 119/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Naliczanie opłat adiacenckich w Gminie Miasto Koszalin w okresie 2019-2021
Przedmiot wniosku Naliczanie opłat adiacenckich w Gminie Miasto Koszalin w okresie 2019-2021
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Nieruchomości
Data wpływu
Numer PP 118/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika na dzień 30 września 2021 r. przed i po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
Przedmiot wniosku Wynagrodzenie Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika na dzień 30 września 2021 r. przed i po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Data wpływu
Numer PP 117/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Ekspertyza przyczyn katastrofy budowlanej wiaduktu w Koszalinie, do której doszło podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz ekspertyza budowlana, w wyniku której wiadukt został przeznaczony do rozbiórki
Przedmiot wniosku Ekspertyza przyczyn katastrofy budowlanej wiaduktu w Koszalinie, do której doszło podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz ekspertyza budowlana, w wyniku której wiadukt został przeznaczony do rozbiórki
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Wydział Inwestycji
Data wpływu
Numer PP 116/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Koszty obsługi prawnej świadczonej przez kancelarie zewnętrzne za rok 2021 oraz pierwszy kwartał 2022, wykaz kancelarii świadczących usługi, numery i kwoty faktur
Przedmiot wniosku Koszty obsługi prawnej świadczonej przez kancelarie zewnętrzne za rok 2021 oraz pierwszy kwartał 2022, wykaz kancelarii świadczących usługi, numery i kwoty faktur
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Zespół Radców Prawnych
Data wpływu
Numer PP 115/2022
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: Bezpieczeństwo ludności cywilnej w Koszalinie
Przedmiot wniosku Bezpieczeństwo ludności cywilnej w Koszalinie
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria prezydent miasta
Komórka realizująca Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wpływu
Numer PP 114/2022
Status udzielono informacji